Pěti globálním top rizikům vévodí kybernetické hrozby


			Pěti globálním top rizikům vévodí kybernetické hrozby
24.6.2021 Pojistný trh

Kybernetická rizika zůstávají v posuzování hrozeb ze strany firem i nadále na špici, a to i před nemocemi obecně (nikoli z povolání). Tento výsledek přinesla zpráva Global Risk Consensus společnosti Funk zaměřené na makléřský obchod a poradenství v oblasti risk managementu. Měnící se regulace, nepříznivý vývoj trhu a extrémní výkyvy počasí se umístily na dalších místech.

Přes následky koronavirové krize na globální dodavatelské řetězce a přes nesmírné investice pro krizového managementu jsou vnímána kybernetická rizika v globální ekonomice stále jako největší ohrožení. To vyplynulo ze zprávy společnosti Funk na základě zpracování analýzy více různých výzkumů a studií o globálních rizicích ve firmách. Zpracování probíhalo tak, že když bylo nějaké riziko na prvním místě, bylo oceněno 10 body, když bylo na desátém místě, připadl mu jeden bod. Poté byly body rizik ze všech studií sečteny a vznikl žebříček, informovali zástupci Funk. Ten byl sestaven do Funk Global Risk Consensus 2021.


Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Jaké studie byly zahrnuty

  • „Allianz Risk Barometer“společnosti AGCS. Mezinárodní anketa mezi necelými 2 800 Experty na Risk Management s cílem vytipovat nejdůležitější provozní rizika.
  • „The Global Risks Report“Světového ekonomického fóra, sestavený mimo jiné ve spolupráci s Marsh & Mc Lennan a Zurich Insurance Group.
  • „BCI Horizon Risk Scan“od Business Continuity Institute. Mezinárodní dotazování mezi členy „Horizon Risk Scan“.
  • „Annual Global CEO Survey“z pera PwC. Mezinárodní anketa mezi CEO.
  • „Executive Perspective on Top Risks“ze NC State University a společnosti Protiviti. Mezinárodní anketa mezi členy představenstev a exekutivními manažery.

Riziko číslo 1: Kybernetická kriminalita

Není ničím novým, že podniky vnímají jako největší ohrožení kybernetická rizika. To je pokračování trendu minulých let. Profesionalita útočníků dále roste a představuje pro firmy velkou výzvu, jak se s tím vyrovnat. Podle společnosti Funk prospěl kybernetickým atakům i přechod milionů kancelářských pracovních míst do režimu home office, protože umožnil snadnější proniknutí do podnikových sítí. Dimenzi potenciální škody nelze zatím ještě odhadnout.

Riziko číslo 2: Pandemie (onemocnění, která neplynou z povolání)

Podle mnohých úvah a podle rozsahu pandemie i jejích důsledků by bylo jasné předpokládat, že se objeví jako riziko číslo jedna. Ale pokud vycházíme z minulých studií, je i posun na pozici dvě velkou změnou a průlomem. Podle Funk jde o první výskyt nemocí v rámci Funk Global Risk Consensus, jenž se objevil prakticky z ničeho a rovnou skočil do top 5 rizik pro firmy.


Mohlo by vás zajímat: 1Q 2021: Allianz má čistý zisk + 83,4 %. AXA hlásí celkové výnosy + 2 %


V minulosti se riziko pandemie vyskytlo na seznamech vždy po mezinárodně významné události, pro něž platila klíčová slova prasečí chřipka, ptačí chřipka, SARS nebo Ebola. Ale po krátké době vždy z hledáčku organizací a podniků zase zmizelo, protože pravděpodobnost výskytu se jevila jako malá. To současně ukazuje, že i experti rychle zapomínají a svoji pozornost zaměřují spíše na aktuální nebezpečí a latentní zanedbávají. Současná pandemie vzhledem k jejímu rozšíření a gigantickým následkům, stejně jako vzhledem k dřívějšímu podceňování, zřejmě do budoucna získá podstatně na relevanci. Otázkou zůstává, na jak dlouho.

Riziko číslo 3: Měnící se regulace

S podobnou vahou jako v předchozích dvou letech, tentokrát ale o příčku níže, se umístilo riziko rychlých změn národní a mezinárodní regulace odvětví. V období silných změn (digitalizace, klimatická změna, energetický převrat, přesuny politické moci) zůstane u risk managerů vysoko, a to i s ohledem na změnu vlády v USA.

Riziko číslo 4: Nepříznivý vývoj trhů

Čtvrté nejsilnější riziko souvisí se třemi předchozími, protože ta vytváří nejistoty a problémy pro rámcové podmínky vývoje. Nejistá je budoucnost globálních trhů i důsledků pro individuální tržní zařazení podniků, stejně jako perspektiva celkové konjunktury.


Mohlo by vás zajímat: 3D tisk a robotika ‒ technologie s velkým potenciálem


Riziko číslo 5: Extrémní výkyvy počasí

Poslední z nejvýznamnějších top rizik se týká klimatu. Trend přinášející s sebou více a silnější záplavy, dlouhá období sucha a velké bouřkové fronty s častým výskytem smrští se prosazuje stále více, podporovaný globální změnou klimatu. Tímto vývojem a událostmi netrpí jen celá odvětví nebo celé regiony zaměřené na cestovní ruch, nýbrž také globální dodavatelské řetězce firem. V loňském roce byly extrémními výkyvy počasí postiženy zejména regiony ve východní Asii a v Severní Americe.

Nedostatek vhodných pracovních sil už není mezi top 10

V roce 2020 se řadily mezi top 5 rizik i letos umístěné kybernetické hrozby, změny v souvislosti s regulací a nepříznivý tržní vývoj. K nim patřila ještě rizika nedostatku vhodných pracovních sil a politická rizika. Funk loňský žebříček sestavoval ze studií z předkoronavirové doby. Letos se riziko nedostatku odborných pracovních sil neumístilo ani v top 10. Podle společnosti Funk jde ale o přechodný jev, jenž souvisí s pandemií covidu-19.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články