Cenové zvýhodnění produktu HYPO úvěrové pojištění


			Cenové zvýhodnění produktu HYPO úvěrové pojištění
8.10.2015 Produkty

V souvislosti s 20. výročím založení společnosti, připravila Komerční pojišťovna, a. s., speciální cenové zvýhodnění produktu HYPO úvěrové pojištění. Produkt HYPO úvěrové pojištění je prodáván prostřednictvím externích distributorů spolupracujících s Komerční pojišťovnou.

 

Externí partneři tak mají jedinečnou příležitost klientům přiznat při sepsání nové pojistné smlouvy 10% slevu z pojistného a nabídnout jim cenově zajímavý produkt pro zajištění úvěru. Toto cenové zvýhodnění je navíc platné po celou dobu trvání pojistné smlouvy. Jedinou podmínkou je sjednat s klientem pojistnou smlouvu v termínu konání této kampaně, a sice od 1. 9. do 31. 12. 2015.

Cenové zvýhodnění je možné přičíst k další nabízené slevě, a sice slevě za výši pojistného.

Standardně HYPO úvěrové pojištění nabízí klientovi anuitně klesající pojistnou částku, která přesně kopíruje dlužnou částku úvěru v bance, či stavební spořitelně, a kryje tak riziko smrti z jakýchkoliv příčin bez čekacích dob. Klient má navíc možnost zvolit si připojištění pro případ zdravotních omezení, a to ať už z důvodu invalidity 2., nebo 3. stupně.

V případě krátkodobějšího výpadku příjmu z důvodu pracovní neschopnosti – příčinou nemoci či úrazu - trvající více než 28 dní, proplácí Komerční pojišťovna klientovi nejen splátku úvěru, ale klient je zároveň zproštěn od placení kompletně celé pojistné smlouvy až do jeho uschopnění; maximálně však po dobu 12 měsíců.

Zproštění od placení pojistného je taktéž výhodou v případě rizika ztráty zaměstnání.

Největší výhodou produktu HYPO úvěrové pojištění ale je skutečnost, že při refinancování úvěru pojistná smlouva nezaniká, nýbrž se přizpůsobuje nejen změně věřitele, ale i například mimořádným splátkám. Klienta taktéž jistě potěší, že nemusí mít obavy z rizika nepřijetí do nového pojištění během refinancování, například z důvodu změny zdravotního stavu, vyššího věku, anebo neplnění pojistné události, jelikož pojistná smlouva mu jednoduše pokračuje bez jakýchkoliv změn.

Zdroj: Komerční pojišťovna, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články