ČPP připisuje klientům zhodnocení rezerv na smlouvách životního pojištění


			ČPP připisuje klientům zhodnocení rezerv na smlouvách životního pojištění
20.5.2015 Produkty

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) dosáhla za rok 2014 zhodnocení ve výši 3,5 % u kapitálových produktů a v garantovaném fondu* v rámci produktů investičního životního pojištění dokonce zhodnocení ve výši 5 %.

Svým klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu životního pojištění s běžně placeným pojistným, ČPP připisuje za rok 2014 ke kapitálové hodnotě pojištění zhodnocení ve výši 3,5 %.


K mimořádnému pojistnému u kapitálových produktů připíše ČPP za rok 2014 klientům 1 %. „Klientům, kteří své peníze vložili do garantovaného fondu investičního životního pojištění, připisujeme za rok 2014 celkové zhodnocení ve výši 5 %. V porovnání s výší úroků dosahovaných např. u bankovních vkladů je dosahované procentuální zhodnocení výrazně vyšší,“ doplňuje informaci Marek Woitsch, ředitel úseku životního pojištění.

Od poloviny července 2015 se snižuje na základě rozhodnutí ČNB maximální výše technické úrokové míry z 1,9 % na 1,3 %. „Ještě do 15. července však mohou klienti uzavřít smlouvu životního pojištění za stávajících výhodnějších podmínek a získat garantované zhodnocení vyšší o šest desetin procenta,“ zdůrazňuje Marek Woitsch. Finanční rozdíl totiž může u částky vyplácené na konci pojištění činit i několik tisíc. „Těch klientů, kteří již mají pojistnou smlouvu sjednanou, se změna nedotkne a dohodnutá výše garance jim zůstane až do konce pojištění,“ ujišťuje Marek Woitsch.

Životní pojištění jako jediný produkt umožňuje jak krytí životních rizik, tak současně výhodnou kumulaci kapitálu. Ve svém portfoliu eviduje ČPP téměř 200 tisíc smluv životního pojištění. V důležitém segmentu běžně placeného pojistného ČPP dokázala růst v roce 2014 o 14,8 % a dosáhla tak nejlepšího výsledku z top desítky pojišťoven na trhu. Kvalitu nabízených produktů životního pojištění oceňují vedle klientů i odborníci. V roce 2014 získala ČPP dvě významná ocenění v kategorii životního pojištění v soutěži Nejlepší pojišťovna vyhlašované Hospodářskými novinami.

* Netýká se garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatele

Zdroj: ČPP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články