Marsh zaznamenal rekordní rok v oblasti pojištění transakčních rizik


			Marsh zaznamenal rekordní rok v oblasti pojištění transakčních rizik
10.4.2015 Produkty

Společnost Marsh zveřejnila v březnu studii, ze které vyplývá, že se v roce 2014 prudce zvýšila poptávka po pojištění transakčních rizik. Tento trend vysoce překonal všechny předchozí sjednané úrovně tohoto druhu pojištění.

Data shromážděná specializovaným oddělením Marsh Private Equity and Mergers & Acquisitions (M&A) naznačují rostoucí oblibu tohoto pojistného řešení v případě transakcí uskutečněných na vyspělých trzích, jako jsou USA a evropské severské země. Studie Marsh dále ukazuje, že povědomí o tomto druhu pojištění prudce roste také na rozvíjejících se trzích – první takové pojistné smlouvy byly sjednány v Malajsii, Mexiku, na Filipínách a v Saudské Arábii. Investoři a prodávající v těchto teritoriích se snaží snížit riziko spjaté s přeshraničními transakcemi.

Z údajů obsažených v Marsh Annual Transactional Risk Report 2014, je zřejmé, že sjednané objemy pojištění transakčních rizik vzrostly celosvětově v roce 2014 o 51% oproti předchozímu období, na celkovou částku 7,7 miliardy USD. 

 

  • USA a Kanada zaznamenaly výrazný nárůst v počtu sjednaných pojistek transakčních rizik v roce 2014, způsobený především zvýšenou informovaností o praktických výhodách tohoto druhu pojištění, jeho častějším využitím právními kancelářemi a investičními společnostmi, především při prodeji firem střední velikosti. V USA je poptávka řízena hlavně investičními společnostmi, které prodávají svá aktiva a chtějí takto omezit své potenciální závazky spjaté s jejich investicí. Kupující naproti tomu využívají pojištění transakčních rizik k zatraktivnění své nabídky v případě aukčních prodejů. Objemy takto sjednaného pojištění v tomto regionu vzrostly o 103% v roce 2014 na 2,7 miliardy USD, oproti 1,3 miliardy USD v roce 2013.
  • V rozvinutých evropských zemích pokračoval standartní nárůst sjednaných pojistek transakčních rizik, zatímco v oblasti Blízkého východu a Afriky eviduje Marsh výraznou změnu – přijetí a nastartování tohoto druhu pojištění. V severských zemích došlo ke zvýšení počtu transakcí o 260% ve srovnání s rokem 2013. Historicky první pojistná smlouva, kryjící transakční rizika, byla sjednána v roce 2014 v Saudské Arábii, znamenající významný posun v této oblasti. Celkově vzrostl objem tohoto pojištění v regionu EMEA o 42%, z 2,7 miliardy USD v roce 2013 na 3,9 miliardy USD v roce 2014.
  • Marsh zaznamenal v roce 2014 také rozvoj nových trhů v regionu Asie-Pacifik, především v Malajsii a na Filipínách, a také vzestup v počtu čistě mezinárodních transakcí, kdy kupující používají pojištění transakčních rizik ze strategického hlediska k ochraně svých investic. Objemy takto sjednaného pojištění vzrostly v roce 2014 v tomto regionu o 5% na celkových 1,08 miliardy USD.

 

Karen Beldy Torborg, vedoucí týmu Marsh Private Equity and M&A Services Practice, komentovala loňský vývoj takto: „Rok 2014 byl mezníkem pro uvádění pojištění transakčních rizik do praxe. Rekordní poptávka vyspělých trhů podtrhující účinnost tohoto druhu pojištění, navíc kombinovaná s rostoucí aplikací v rozvíjejících se regionech, přispěla k dosažení skvělých výsledků. Očekáváme obdobné tempo sjednávání tohoto druhu pojištění i v roce 2015.”  

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články