Pojištění odpovědnosti: Role makléře nabývá na významu


			Pojištění odpovědnosti: Role makléře nabývá na významu
2.8.2017 Produkty

Pojištění se v občanském zákoníku řadí mezi takzvané smlouvy odvážné. Název nevychází z toho, že je třeba odvahy při zkoumání pojistných podmínek, smluvních ujednání či porovnávání sazeb pojistného. Důvodem je, že ani jedna ze stran – klient a pojišťovna – nikdy dopředu neví, zda se něco stane a „za kolik to bude“, když se to stane. Odvážnost tak spočívá v nejistotě pojišťovny, zda nastane některá z vymezených náhodných událostí a ona bude muset plnit.

Pojištění odpovědnosti je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejopomíjenějších pojistných produktů v portfoliích klientů. Ve srovnání s jinými pojištěními lze najít specifikum v tom, že se většinou nevztahuje na něco hmotného, ale na teoretickou možnost, že svojí činností způsobíme škodu či újmu třetí osobě. Taková újma pak může mnohonásobně přesáhnout hodnotu majetku a může mít zásadní dopad nejen do života našeho, ale i do života celé rodiny, a to po dlouhou dobu. 

Je otázkou, zda a do jaké míry dokážeme rizika spojená s naším životem ve vztahu k třetím osobám dostatečně vyhodnotit. Povinnost nahradit újmu nás může doprovázet na každém kroku, již při pouhé existenci majetku, při soukromých aktivitách, rodinném životě, profesní nebo podnikatelské činnosti. Pojištění může být v tomto směru často jedinou možností, jak zajistit odškodnění oprávněných nároků třetí osoby – poškozeného.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Už zase nejsou lidi…


Nový občanský zákoník zasáhl svou právní úpravou hned několik oblastí, které se odpovědnosti za škodu týkají. Nejcitelněji je to v oblasti stanovování výše odškodnění újem na zdraví. Zrušil dosavadní pravidla odškodňování újem na životě a zdraví, zavedl nová pravidla, která jsou nastavena velice obecně. 

Dle těchto ustanovení se újma odčiní peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Z těchto definic je možné odvodit, že výše přiznaného odškodnění nebude nižší než v minulosti, spíše naopak a horní hranice není nijak určena nebo stanovena. 

Právní úpravou byly dotčeny i samotné skutkové podstaty odpovědnosti za škodu. V současné době je právní úprava této oblasti obsažena ve 42 paragrafech, přičemž jejich struktura je odlišná, některé skutkové podstaty jsou upraveny zcela nově, jiné jsou určitou modifikací těch z předchozí právní úpravy.


Mohlo by vás zajímat: Ranking: Nejznámějším pojistitelem v Německu se stává...


Odpovědnost za škodu nebyla ani dříve a zřejmě ani v budoucnu nebude jednoduchým právním institutem. Předmětem pojištění odpovědnosti je právní vztah se všemi komplikacemi a nejistotami. Obecně může být sporné, zda škůdce za škodu odpovídá či nikoliv, zda požadovaná výše náhrady újmy, respektive škody, je odpovídající. 

Myslím si, že je dobré, když se takové události věnuje odborník, který má v dané oblasti zkušenosti a dokáže nastalou situaci posoudit. Takový odborník by měl u klienta působit již v době hodnocení – řízení rizika. Měl by správně odhadnout, co klientovi hrozí a jaké pojistné krytí by ho nejlépe ochránilo. Konečné slovo má samozřejmě klient. Jen on nejlépe ví, jaké riziko ho nejvíce trápí a zda by, v případě vzniku škody, byl schopen poskytnout její úhradu z jiných zdrojů. Taková je úloha pojišťovacího makléře.

Pavla Bělská Juranová

ředitelka úseku pojištění odpovědnosti

OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články