Pojištění právní ochrany pro vzdělávací a výchovná zařízení


			Pojištění právní ochrany pro vzdělávací a výchovná zařízení
5.9.2011 Produkty

Školy, školky, školní jídelny a ostatní výchovná zařízení, resp. zaměstnanci těchto ústavů se někdy bohužel dostanou do takové situace, ve které potřebují radu nebo pomoc právníka. D.A.S. nově nabízí pojištění právní ochrany pro vzdělávací a výchovná zařízení, díky kterému získá pojištěný v případě nutnosti právní pomoc.

Kdy mohou zaměstnanci škol, školek a dalších zařízení využít pojištění právní ochrany? D.A.S. pojišťovna právní ochrany uvádí několik příkladů, se kterými se již ve své praxi setkala.

Obhajoba pojištěného v trestním řízení

Proti zaměstnanci školy bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu z nedbalosti, kdy žák utrpěl těžké zranění v rámci školního programu. Díky D.A.S. pojištění právní ochrany získal zaměstnanec bezplatně právníka, který zaměstnanci školy v rámci pojištění bezplatně pomohl.

Obhajoba pojištěného v přestupkovém řízení

Zaměstnanec školní jídelny nevhodně a v rozporu s hygienickými předpisy uskladnil surovinu pro přípravu jídla. Kvůli tomu mělo několik žáků střevní problémy. Proti zaměstnanci bylo zahájeno přestupkové řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení. I v této situaci může právník D.A.S. poradit zaměstnanci, co má dělat.

Spor s pojišťovnou

V pojištěné škole došlo při povodních k poškození nově zrekonstruované podlahy tělocvičny a to včetně jejího vybavení. Pojišťovna, u níž měl pojistník sjednáno pojištění objektu i jejího vybavení, však činila neodůvodněné průtahy. D.A.S. zajistila, aby pojistné plnění bylo okamžitě vyplaceno.

Náhrada škody

Žák vyšší odborné školy úmyslně rozbil učební pomůcky v kabinetu biologie. Náhradu vzniklé škody bylo nutné po něm uplatňovat, a následně i soudně vymáhat, což zařídil právník D.A.S.

Rodič nezletilého dítěte umístěného v diagnostickém ústavu nebyl spokojen s postupem vychovatele a navštívil ho v tomto ústavu. Po krátké slovní rozepři začal rodič ničit vybavení kanceláře. D.A.S. zajistila prostřednictvím pověřeného advokáta prosazení nároku na náhradu škody.

Vlastnické právo

V nočních hodinách došlo k vloupání do školní počítačové učebny, přičemž zloděj odcizil z vybavení několik počítačů, scannerů a fotoaparát v celkové hodnotě 125 000 Kč. Po několika měsíčním pátrání se Policii ČR podařilo dohledat pachatele. Tento však dobrovolně kradené věci nevydal, a to ani na základě úkonů orgánů činných v trestním řízení. S pomocí D.A.S. bylo proto nutno podat žalobu na vydání věcí.

Spory z nájemních a podnájemních smluv

Soukromá mateřská školka si pronajala nebytové prostory, které využívala k provozování své činnosti. Přes řádně uzavřenou a platnou nájemní smlouvu požadoval pronajímatel neoprávněně zvýšení nájemného. Školka však nehodlala tento požadavek akceptovat, proto jí pronajímatel opakovaně odpojil přívod elektrického proudu a vody. Vše vyřešil až právník D.A.S.

Co lze díky pojištění právní ochrany získat?

Díky tomuto pojištění lze získat komplexní právní servis (např. právní porady, úhradu nákladů advokáta, soudních poplatků, znaleckých posudků atd.).

Díky tomuto pojištění zajistí D.A.S.:

  • specializovanou a odbornou právní pomoc v ČR i v zahraničí

  • právní poradenství na tísňové lince 24 hodin denně 365 dní v roce

  • zastupování prověřeným odborníkem v konkrétní právní problematice

  • úhradu nákladů až do výše 500 000 Kč za jeden pojistný případ

V rámci tohoto pojištění uhradí D.A.S. pojišťovna právní ochrany i náklady na zpracování soudně nařízených znaleckých posudků, které se často vyšplhají až do několika desítek tisíc korun a dále uhradí náklady za poradenství, za mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby jakož i za soudní řízení.

D.A.S.

Zdroj: D.A.S.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články