Globální pohled: Pojišťovacím makléřům se v roce 2021 dařilo


			Globální pohled: Pojišťovacím makléřům se v roce 2021 dařilo

Společnost Insuramore zveřejnila výsledky aktuální analýzy vývoje globálního makléřského trhu. Celkové poplatky a provize získané pojišťovacími makléři za služby se dostaly v roce 2021 na úroveň 137,6 mld. USD, což znamená nárůst oproti předchozímu roku o více než 12 %. K tomuto výsledku přispěl nárůst pojistných sazeb a další posun směrem k digitalizaci a distribuci založené na poradenství. Téměř polovina z 300 největších světových makléřských skupin má sídlo v USA a přes 80 % z nich je v (individuálním) soukromém vlastnictví.

Z aktuální analýzy společnosti Insuramore, která je předním poskytovatelem marketingových a konzultačních služeb se zaměřením výhradně na pojišťovací sektor, vyplývá, že hodnota světového trhu pojišťovacích makléřů, pokud jde o získané poplatky a provize, činila v roce 2021 cca 137,6 mld. USD. V předchozím roce 2020 byla zmíněná hodnota vykázána ve výši 122,3 mld. USD, což znamená nárůst o téměř 12,5 % bez úpravy inflace a o cca 8 % po zohlednění inflace. Odhaduje se, že v roce 2021 byl globální trh pojišťovacích makléřů rozložen takto:

  • 62 mld. USD připadalo na podnikatelská pojištění majetku a odpovědnosti (retailové makléřství),
  • 13,2 mld. USD se týkalo soukromého pojištění majetku a odpovědnosti (retailové makléřství),
  • 46,4 mld. USD rezultovalo ze zaměstnaneckých benefitů, životního a soukromého zdravotního pojištění (retailové makléřství),
  • 5,5 mld. USD bylo vyprodukováno v oblasti zajišťovacího makléřství a
  • 10,5 mld. USD bylo utrženo v oblasti velkoobchodního makléřství.[1]

Mohlo by vás zajímat: Chudé trvalé následky úrazu již nejsou třeba


Společnost Insuramore tyto údaje doplňuje poznámkou, že ve všech výše uvedených segmentech byl v roce 2021 docílen dvojciferný nárůst (bez úpravy inflace). Přitom 20 největších makléřských skupin vykázalo dokonce ještě vyšší růst než celý globální makléřský trh, a to ve výši 14,6 %, i když zčásti to bylo ovlivněno fúzemi a akvizicemi. Významný růst globálního trhu pojišťovacích makléřů v roce 2021 byl ovlivněn několika faktory:

  • růst základních pojistných sazeb – byl důležitým hnacím prvkem jak v podnikatelském retailovém majetkovém a odpovědnostním pojištění, tak v oblasti velkoobchodního makléřství,
  • další posun k digitalizaci a distribuci založené na poradenství se nejvíce projevil v retailovém makléřství, co se týče soukromého majetkového a odpovědnostního pojištění i životního a soukromého zdravotního pojištění. Je skutečností, že pojišťovací zprostředkovatelé s pokročilými digitálními schopnostmi měli z tohoto trendu prospěch.

Mohlo by vás zajímat: Robert Stejkora: Už žádné smrákání…


Pokud jde o hodnotu výnosů z celkové makléřské činnosti, tak mezi makléřskými skupinami ve světě se v roce 2021 umístila na prvním místě skupina Marsh McLennan a za ní následovalo toto pořadí: Aon, WTW, Gallagher a HUB.


[1] Velkoobchodní makléř – obvykle se tímto pojmem rozumí pojišťovací makléř, který funguje jako zprostředkovatel mezi retailovým makléřem a pojistitelem, aniž by měl jakýkoli kontakt s pojistníkem/pojištěnou osobou.

Zdroj: Insuramore

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články