Eurovalley, OK HOLDING a veřejné zakázky


			Eurovalley, OK HOLDING a veřejné zakázky

Když na sklonku loňského roku došlo k propojení makléřské společnosti Eurovalley s poradenskou a makléřskou skupinou OK HOLDING, jedním ze silných společných témat byly zprostředkovatelské služby pro veřejné zadavatele a poradenství při sjednávání pojištění formou veřejné zakázky. 

Tým Eurovalley má dlouholeté zkušenosti s klienty z oblasti veřejné správy a svojí odborností bude tuto problematiku zastřešovat i nadále pro OK HOLDING. O specifika pojišťování veřejných zadavatelů související s postupem zadávání, který stanovuje zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), se v Eurovalley stará tým vedený Mgr. Jakubem Tučkem a Ing. Evou Zoubkovou.

Na úrovni pojistně-technické volí Eurovalley i v případě veřejných zadavatelů stejný přístup jako u jiných firem: Spolupráci makléře s klientem je potřeba postavit na širokém chápání rizik, která jsou mapována na základě multidimenzionální matice a poradenství v řízení rizik, které z tohoto porozumění vyplývá.

Poradenské služby Eurovalley poskytuje od vypracování rizikových zpráv mapujících živelní nebezpečí, která ohrožují veřejně spravovaný majetek a jejich ošetření prevencí – tedy protipožárním zabezpečením, EPS, protokoly požární bezpečnosti, protipovodňovými opatřeními, instalovanými ochrannými prostředky PZTS a průběžnými rekonstrukcemi souboru majetku přes odpovědnostní audit, včetně specializovaných a povinně smluvních odpovědností a rizik souvisejících s dodavatelsko-odběratelskými vztahy, dále lidské zdroje a kybernetická nebezpečí, až po ošetření rizik budoucích investic do výstavby a montáží technologií.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Vývoj autonomních vozidel. Co na to Asimov?


Již v této fázi je u veřejných subjektů nutné připojit také diskusi o zadávání v dikci ZZVZ, a to z hlediska předpokládané hodnoty zakázky, dělení zakázky na části podle funkčních a časových souvislostí, výběru způsobu zadávacího řízení a hlavně vypracování časového harmonogramu tak, aby se klient nikdy nedostal do časové tísně, která by potom výběr nejlepšího funkčního řešení mohla komplikovat.

Toto neustálé propojování pojistně-technického a formálního know-how je i uvnitř Eurovalleyrealizováno formou pružného sestavování týmů pro jednotlivé klienty, tak aby expertíza v oblasti zadávání veřejných zakázek byla doplňována odborností dle oborů činnosti klienta. Tým Jakuba Tučka a Evy Zoubkové je tak doplňován o odborníky z týmů jejich kolegů dle příslušných odvětví:

Zdravotní a sociální oblast vede Ing. Eva Honzková, o oblast kultury, vzdělávání a sportu pečují kolegové vedeni Bc. Tomášem Fendrichem, municipalitám a obslužným organizacím začleněným pod kraje, města a obce poskytuje poradenství tým kolegů kolem Ing. Petra Čončky, státní podniky a státem řízené organizace výrobního charakteru, nebo organizace poskytující správu a servis majetku či investiční výstavbu obsluhuje oddělení Ing. Jiřího Vřešťála, vědecko-výzkumným institucím poskytuje již dlouhá léta poradenství Stanislav Závodný, DiS.


Mohlo by vás zajímat: Arbitr opět zasahuje. Cílem IŽP České pojišťovny


Poradenství v dopravě a logistice zaštiťuje tým Mgr. Kamila Kupčíka a všechny týmy napříč odvětvími potom doplňuje servisní oddělení flotilového pojištění vozidel vedené kolegyní Danou Růžičkovou, postavené na technických možnostech on-line zpracování, správy a přímého přístupu klienta do elektronického systému Eurovalley.

Odbornost jednotlivých týmů zaručuje, že je pojistně-technické zadání příslušné zakázky zpracováno tak, aby i v těch typech zadávacího řízení, které neumožňují jednání o předložených nabídkách (mezi něž patří i zcela jednoznačně převládající otevřené řízení, ať již v podlimitním nebo nadlimitním režimu), byla poptávka pojištění definována jasně ve všech parametrech, které ovlivňují kvalitu a cenu výsledného krytí. Samozřejmostí je také flexibilita soutěženého nastavení tak, aby umožňovalo i budoucí pružnou reakci na změnu pojistného zájmu klienta.

Těžiště své práce Eurovalley vidí právě v přípravné fázi zadávacího řízení, jehož výsledkem musí být zadávací dokumentace, která je perfektně ošetřena jak po pojistně-technické stránce, tak po stránce formální.


Mohlo by vás zajímat: Viktor Brůžek: Ve víru regulace


Ať již se potom klient rozhodne vypsat veřejnou zakázku sám nebo se nechá makléřem Eurovalley v řízení zastoupit, samozřejmou součástí služeb Eurovalley je příprava odpovědí na dotazy vznesené v rámci zadávacího řízení, vyhodnocení předložených nabídek z hlediska splnění zadaných požadavků a součinnost vedoucí ke konečnému uzavření pojistné smlouvy.

Je známo, že kvalita pojištění se pozná až při škodní události. Také proto vnímá Eurovalley jako svůj čestný závazek vůči klientovi následný servis zadaného pojištění včetně zastoupení klienta v likvidaci pojistných událostí. Ani při likvidacích Eurovalley nezapomíná na své postavení makléře, tedy pojišťovacího zprostředkovatele, který vždy stojí na straně klienta, a na ústřední postavení poradenství coby základu poskytované služby, které doplňuje hladkým administrativním zpracováním celé věci.

Eurovalley

Tento článek již dospěl tam, kde volá po závěrečné tečce, ale práce s pojištěním je především cyklická a servis klientům nikdy nekončí. Uzavřením pojistné smlouvy s vybraným dodavatelem tak zároveň pro Eurovalley začíná práce na novém hodnocení rizik, ještě hlubším poznání klienta a průběžném sběru informací k přípravě nové zakázky v budoucnosti tak, aby bylo naplněno motto společnosti: „Jsme s Vámi, ať jste kdekoli.“

Ing. Jakub Šimonovský
jednatel společnosti Eurovalley s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články