Jak postupovat když pojišťovna neplní a získat pro klienta maximální pojistné plnění?


			Jak postupovat když pojišťovna neplní a získat pro klienta maximální pojistné plnění?

Pojištění si klienti kupují, aby získali pojistné plnění, když na něj mají nárok. Bohužel, někdy se představy klientů a pojišťoven různí. Připravili jsme pro vás, ve spolupráci s Mgr. Lukášem Kaplanem ze společnosti EUCS, 10 dílný seriál o typických příkladech sporů s pojišťovnami, na kterých si ukážeme, že to nemusí být vždy klient, kdo tahá za kratší stranu provazu. Pokud  tedy ví, jak se bránit.

Příklady krácení a zamítání pojistného plnění lze principiálně rozdělit do dvou oblastí.

1) Plnění z odpovědnostních pojistek

Nejčastějším typem sporů jsou nároky z povinného ručení, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a jiných odpovědnostních pojistek, kde jsou kryty zákonné nároky poškozených. Výše pojistného plnění prakticky vždy záleží na schopnosti poškozeného pojmenovat všechny svoje nároky a hlavně je správně vyčíslit. A s tím má většina klientů problém. Není výjimkou, že klienti přicházejí o statísicové a někdy až milionové částky, kvůli neznalosti zákonů a procesů v pojišťovnách.

Při uplatňování zákonných nároků z pojištění odpovědnosti,(přičemž u povinného ručení, kde se řeší újma na zdraví to platí úplně vždy) je nejlepší řešit vše od samého počátku se specializovanými právníky a znalci na pojistné právo a náhradu škody. Ve velké většině případů jsou náklady na takové právní zastoupení klientů placeny přímo pojišťovnami. V situacích, kde lze jasně identifikovat přidanou hodnotu advokáta, který vymůže vyšší pojistné plnění, se mohou klienti setkat s nárokem právního zástupce na takzvanou podílovou odměnu. To znamená, že si advokát ponechá část z vymoženého pojistného plnění. I zde je však odměna placena až podle výsledku.

2) Plnění z jiných druhů pojištění

Jedná se především o spory z životního a majetkového pojištění, kde záleží mnohem více na samotných pojistných podmínkách daného pojištění. Ani u těchto typů pojištění nejsou vyjímkou pokusy pojišťoven krátit klientům jejich nároky. Zde může pomoct finanční poradce, který pojištění zprostředkoval, nicméně i k nim se pojišťovny často obracejí zády. Pokud klient neobdrží celé oprávněné pojistné plnění, je dobré se ihned obrátit na specializovaného advokáta.

Pojišťovna v případě prokázání nároku klienta opět hradí náklady na právní zastoupení. Tím pádem ji řešení stojí více peněž a dochází k nepřímé kultivaci pojistného trhu. Poradce se také díky spolupráci s advokáty může soustředit více na obchodní činnost a ztrácet méně času řešením klientských pohledávek.

Jednoduchý postup při řešení nároků proti pojišťovnám

  1. Při jakékoli pojistné události by měl klient okamžitě kontaktovat svého pojišťovacího poradce.
  2. Plnění nároků z odpovědnostních pojistek, které kryjí zákonné nároky, by měl klient po dohodě se svým poradcem ihned od začátku řešit přímo s právníkem, který se specializuje na pojišťovací právo a náhradu škody. U nároků z povinného ručení, kde se řeší újma na zdraví, toto pravidlo platí vždy.
  3. Nároky z ostatních typů pojištění by měl klient nahlásit a v první fázi řešit vždy se svým pojišťovacím poradcem. Pokud pojišťovna neplní hned napoprvé celou pojistnou částku, je třeba se obrátit na právníky.

Foto:© Can Stock Photo / Prazis

 


Autor

Lukas_kaplan

Mgr. Lukáš Kaplan se dlouhodobě věnuje řešení pojistných událostí. Úspěšně vyřešil stovky problematických případů s pojišťovnami. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která se zabývá řešením sporů s pojišťovnami, a pro klienty provozuje web poradnaposkozeneho.cz. Podstatnou součástí aktivit EUCS je podpora prevence sporů formou analýz pojistných podmínek a organizací workshopů pro finanční poradce, kteří se chtějí o problematice řešení sporů s pojišťovnami dozvědět více. Více detailů naleznete na stránkách www.branklienta.cz 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články