UNIQA představuje nové podnikatelské pojištění Perfekt. Co konkrétně přináší?


			UNIQA představuje nové podnikatelské pojištění Perfekt. Co konkrétně přináší?
24.6.2020 Rozhovory, Produkty

S ředitelem pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA pojišťovny Vladimírem Johnem jsme detailně probrali, co podnikatelské pojištění Perfekt, se kterým pojišťovna nově vstupuje na trh, přinese klientům.

Co je z Vašeho pohledu podstatou podnikatelského pojištění v dnešní době?

Mělo by pomoci podnikatelům růst a soustředit se na vlastní podnikání, a proto je z našeho pohledu důležité, aby se stalo samozřejmou součástí podnikatelské činnosti, aby bylo podnikateli vnímáno jako služba, která pomůže v případě nenadálých a nepříjemných událostí udržet firmu nad vodou.

Podstata tkví v možnosti obnovit poškozený nebo zničený majetek, dále v krytí škod, které podnikatel přímo či nepřímo způsobí třetím osobám a subjektům v souvislosti s provozováním své činnosti, ale i v možnosti pokračovat v aktivitách v případě nenadálého omezení či přerušení činnosti či provozu, například z důvodu požáru, povodně a dalších pojistných nebezpečí. Zásadní je rovněž zajištění pomoci v kritické situaci bezprostředně po vzniku škody či možnost úspory času a peněz při obstarání služeb, které klient potřebuje a nemá je přitom automaticky zabezpečeny.


Mohlo by vás zajímat: Čtvrtina úmrtí na silnicích v Evropské unii je spojena s nákladním vozidlem


Pro koho je produkt určen?

Podnikatelské pojištění Perfekt je určeno zejména malým a středním podnikatelům (segmentu SME), ale také bytovým družstvům, SVJ, a dokonce i menším obcím či jiným státním institucím a úřadům. Okruh potenciálních klientů je široký, přičemž dle velikosti klienta a jeho zaměření jsme schopni přizpůsobit konkrétní nabídku pojištění na míru každému subjektu

Název Perfekt je trochu ambiciózní…

Chceme nabízet perfektní pojištění, na které se mohou podnikatelé za všech okolností spolehnout. Pojem „pojištění“ pro nás ale neznamená zdaleka jen produkt samotný. V našich očích jde o skutečnou službu klientovi, a to nejen ze strany profesionálního týmu obchodních zástupců a partnerů, ale i po stránce celkového konceptu, srozumitelnosti a flexibility. Přejeme si, aby v nás klient viděl partnera, na kterého se může obrátit i při řešení situací, které by od pojišťovny pomoc neočekával.

Chceme nabídnout řešení i těm, kteří s pojištěním váhají nebo s ním nemají dobrou zkušenost z minulosti. Klíčovou roli zde proto hraje následný servis, zejména pak likvidace pojistných událostí, protože teprve v případě škody prochází náš vztah s klientem zatěžkávací zkouškou a mnohdy rozhoduje o jeho trvalé důvěře nebo nedůvěře. Nechceme v tomto směru nic podcenit, zákazník nám dá pouze jednu šanci.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Jaroslava Daňhela: Jak se změní pojišťovnictví v době koronavirové?


V čem se chce tedy UNIQA odlišit od konkurence?

Na začátku vývoje jsme si kladli otázku, zda se dá ještě vůbec dnes nabídnout něco nového. Proto jsme čerpali inspiraci nejen na našem trhu ale také v řadě evropských zemí, abychom si udělali představu o tomto pojištění a jeho distribuci, o vnímání z pohledu klienta a jeho potřeb. To nám velmi pomohlo. Chceme se odlišovat tím, že zákazníka nebudeme tlačit do žádného balíčku. Naopak, nabídneme mu možnost sjednat si zcela individuální rozsah krytí i služeb, odpovídající jeho aktuálním potřebám. Náš celý systém SME je postaven na klientovi a začíná již samotným procesem sjednání. Klient se nám prakticky i obrazně bude „dívat přes rameno“ a určovat celý proces.

Dali jsme si za cíl, aby rozuměl každému kroku, který v kalkulačce uděláme, a měl přehled o sjednaném krytí a nákladech na pojištění v reálném čase.  Proto musí být kalkulátor on-line, musí být uživatelsky příjemný a intuitivní jak pro obchodního zástupce a zprostředkovatele, tak pro klienta. Myslíme se, že první modelace pojištění by měla proběhnout ideálně při osobní schůzce. Velkou pomocí bude, že v případě zadání konkrétních činností podnikatele je systém nastaven tak, aby automaticky předvolil a přednastavil základní konfigurace krytí, pojistných částek a limitů, včetně odpovídajících doložek. Ta se dá následně měnit, doplňovat a upravovat, ruku v ruce se zákazníkem. To považuji za velký krok směrem dopředu. Nejpodstatnějším dokumentem je pojistná smlouva. Chceme být maximálně transparentní – její vzhled jsme koncipovali strukturovaně a srozumitelně, aby měl klient přehled o tom, co má sjednáno a kolik ho to stojí. Nový je i systém úpisu a schvalování nestandardních požadavků tak, aby byly vyřízeny v co nejkratším čase.


Mohlo by vás zajímat: Historicky osvědčený vestavěný stabilizátor pojišťovnictví ve vážném ohrožení


Jak je samotné pojištění poskládáno?

Celý produkt je rozdělen na 3 na sebe navazující části:

  1. Pojištění majetku pokrývá škody vzniklé v důsledku živelních nebezpečí, přepětí, atmosférických srážek, odcizení, vandalismu, nebo nahodilého rozbití skla, přerušení provozu, přepravě nákladu anebo peněz. Vedle samotné obnovy podnikatelského majetku nesmíme zapomenout na další finanční ztráty, které mohou souvislosti s pojistnými událostmi vznikat – například úhrada nákladů při odklízecích či bouracích pracích, hodnota vodného a stočného při havárii rozvodů, nebo ušlý nájem v důsledku neobyvatelnosti pronajímaných prostor. Lze sjednat i pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení. Hodnota pojištěného majetku na jedné adrese je pro potřeby podnikatelského pojištění omezena částkou 100 milionů korun.
  2. Pojištění odpovědnosti, které stále patří mezi podceňovaná pojištění, jsme nově nastavili tak, aby přehledně nabízelo co nejširší výčet krytí, které si podnikatel může sjednat, a to například včetně často diskutovaných škod způsobených subjekty, které jednají jménem pojištěného, nebo škod způsobených subjektům, které jsou s pojištěným majetkově propojeny (třeba mateřské nebo dceřiné společnosti). Vycházeli jsme přitom z požadavků platné legislativy, zohlednili její vývoj za uplynulých 6 let od implementace NOZ, a v potaz jsme též vzali zkušenosti z likvidace škod. Naším cílem je nabídnout vyšší limity základního krytí i dodatkových pojištění za rozumnou cenu. K porovnání nabízíme i více variant kalkulací. Cílíme na širší okruh potencionálních klientů, než je obvyklé, neboť jsme zvýšili hranici příjmů (čistého obratu) jako jednoho z rozhodujících faktorů až na 100 milionů Kč.
  3. Asistenční služby pro podnikatele představují oblast, kde chceme rozšířit jak její možnosti, tak i celkový význam a využitelnost pro klienta. V dosavadní praxi se asistence uplatňovala především u bytových domů, nyní ji chceme nabídnout podnikatelům všech možných zaměření a profesí. Díky našim pozitivním zkušenostem s asistencemi v občanském pojištění, průzkumu nabídek v jiných evropských zemích a specifikům českého trhu jsme vytvořili komplexní nabídku těchto služeb ve třech balíčcích:
  1. Technická asistence
  2. Kyber&IT asistence
  3. Právní asistence a daňové poradenství

Klient si může zvolit dle svých potřeb kterýkoli z balíčků či jejich kombinaci. V případě řady asistencí samotná pomoc není navázána pouze na vzniklou škodu, ale poskytuje možnost podnikateli konzultovat řešení v mnoha každodenních situacích, například při zabezpečení své IT technologie nebo v právních, daňových či účetních otázkách. Včasná rada profesionála mnohdy vyřeší nejeden „trn v patě“, i proto věříme, že na tuto službu budou podnikatelé slyšet.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Už zase to euro…


Budou asistence zdarma?

Stoprocentní servis – kvalitní služba a pomoc v krizové situaci spolu s výjezdem, materiálem a prací či konzultací profesionála nemůže být zdarma.  Přesto je cena nabízených asistencí opravdu neporovnatelná s klasickými havarijními či konzultačními službami bez vazby na pojištění. Chceme, aby si klient skutečně koupil přidanou hodnotu. My jdeme cestou garance kvality a rozsahu nabízených služeb

Jak se do uvedení produktu nebo produktu samotného promítla současná situace Covid-19?

Samotné nastavení produktu bylo finalizováno na přelomu roku. Nasazení produktu v současné situaci bylo spíše souhrou okolností a dokončení vývoje po stránce IT a procesů. Je třeba říct, že sledujeme vývoj podnikatelského sektoru v ČR s obavami, a s napětím očekáváme, jak se podnikatelé a stát s aktuální situací v budoucnu poperou. Přesto může být uvedení produktu Perfekt dobrou příležitostí pro ty podnikatele, kteří jsou nyní nuceni optimalizovat veškeré své náklady, a tedy i náklady na pojištění.

Na produktové úpravy směrem k plošnému krytí škod souvisejících s pandemií v současném rozměru je z našeho pohledu ještě příliš brzy – k nim bude třeba skutečně široká diskuse, jak na úrovni ČAP a dohledového orgánu, tak i mezi zajistiteli, podnikateli a státem. Plošné krytí následků onemocnění Covid-19 a jemu podobných příčin by znamenalo výrazné zdražení pojistných produktů, což by samozřejmě ekonomicky zasáhlo jak pojistitele, tak i koncové klienty.


Mohlo by vás zajímat: Role distributorů pojištění v globálním AML systému


Co říct na závěr?

Produkt je tak dobrý a kvalitní jako lidé, kteří stojí za jeho vývojem. Věřím našemu produktu, protože mám důvěru v tým kolegů, který se jeho vzniku podílel. Přejeme si, aby náš Perfekt byl pro podnikatele pomocí a řešením, službou, která ušetří drahocenný čas za rozumné náklady. Pro naše obchodní zástupce i partnery bychom chtěli, aby toto pojištění s důvěrou a jistotou nabízeli. Naší ambicí je upevňování důvěry mezi klienty i partnery v podnikatelském segmentu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články