UNIQA loni prokázala pojistné podvody za 69 milionů korun


			UNIQA loni prokázala pojistné podvody za 69 milionů korun
26.1.2016 Pojistný trh

Loni bylo v UNIQA pojišťovně řešeno celkem 1093 případů s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod, tedy bezmála dvojnásobek případů odhalených v roce 2014. Celkem zabránili loni vyšetřovatelé UNIQA pojišťovny ztrátě 69 milionů korun, což bylo o 25 % více než v předchozím roce. Nejvýraznější nárůst v počtu podvodů připadl tentokrát na segment pojištění osob (meziročně více než trojnásobek), největší část prokázané hodnoty připadá na pojištění majetku.

Nejvíce případů podvodů bylo prokázáno v pojištění osob. Ty se podílely na celkovém počtu sporných událostí celými 77 procenty (v roce předchozím ještě „jen“ 46 %). Jejich hodnota byla vyčíslena na 17,95 milionu korun, zatímco v roce 2015 činila 8,53 milionu korun. Klienti nejvíce zneužívali denní dávky za dobu pracovní neschopnosti a denní odškodné za dobu léčení úrazu. Dotyční čerpali pojistné plnění, ale současně chodili do práce.

Někteří podvodníci uvádějí do zdravotní dokumentace nebo do pojistných smluv nepravdivé údaje záměrně už při vstupu do pojištění. To lze ale zpravidla zpětně vyvrátit pečlivou analýzou. Mnohem závažnější bylo působení organizovaných skupin, k nimž patří nejen nepoctiví zprostředkovatelé pojištění, ale i lékaři specialisté. „Zákazníci“ sjednali vícenásobné úrazové pojištění. Pojistné částky se přitom pohybovaly minimálně v řádu statisíců, ale spíše milionů korun. Iniciátoři podvodu z řad lékařského personálu předložili falešnou léčebnou dokumentaci a výkazy pracovní neschopnosti, přičemž nárokovali dávky a odškodné u řady pojišťoven zároveň. Za součinnosti pojišťoven bylo loni odhaleno hned několik takových skupin. Mimořádný nárůst v odhalených podvodech je nicméně dán i výrazným zvýšením zájmu o tento druh pojištění v posledních letech.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Hodnota škod s indiciemi pojistného podvodu byla i loni nejvyšší v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti (absolutně bezmála 22 milionů korun, cca 32 % z celkové sumy podvodných aktivit). Meziročně počet ale klesl o třetinu. V tomto segmentu bojuje UNIQA zejména s nadhodnocováním vzniklých škod a paděláním pořizovacích dokladů k poškozeným nebo odcizeným předmětům. Nejvíce se tak děje u vodovodních škod, u požárů a u vloupání. Co do hodnoty jsou však závažnější škody podvodně uplatněné klienty z řad podnikatelů. Nejčastějším typem takových událostí byly úmyslně založené požáry nebo vytopení různých ztrátových provozů, pronajatých tzv. „bílému koni“. Klienti se tak snažili nestandardně ukončit své neúspěšné podnikání a získat větší obnos z pojištění.

Pojištění přerušení provozu a pojištění přepravy

Do statistik 2015 se výrazně vrátilo pojištění přerušení provozu a pojištění přepravy. Loni bylo zaznamenáno sice jen osm případů (2014: 5 případů), ale celková prokázaná hodnota vzrostla na celých dvacet milionů korun. Přitom tento segment byl v předchozích čtyřech letech prakticky bezproblémový.

Ppojištění vozidel

Naopak stálicí přehledů podvodného jednání bývalo na předních příčkách pojištění vozidel. Loňský rok byl druhým v řadě s poklesem počtu událostí (meziročně o 17 %), nicméně prokázaná celková hodnota znovu vzrostla na více než 9 milionů korun (oproti 2015 + 35 %). Průměrná hodnota jednoho případu stoupla na 46.300 korun.

Více než 40 % odhalených pokusů bylo nebo dosud je šetřeno v rámci trestních řízení.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články