2Q 2020: Allianz má stabilní celkové výnosy. SCOR udržel růst pojistného


			2Q 2020: Allianz má stabilní celkové výnosy. SCOR udržel růst pojistného

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ německé skupiny Allianz a francouzské zajišťovací skupiny SCOR.

Allianz

 • provozní zisk dosáhl ve 2. čtvrtletí 2020 výše 2,6 mld. EUR,
 • čistý zisk připisovaný akcionářům poklesl ve 2. čtvrtletí 2020 o 28,6 % na 1,5 mld. EUR,
 • celkové výnosy zůstaly v 1. pololetí 2020 na stabilní úrovni 73,5 mld. EUR. Ve 2. čtvrtletí 2020 se ale snížily o 6,8 % na 30,9 mld. EUR,
 • provozní zisk za celé 1. pololetí 2020 byl vykázán ve výši 4,9 mld. EUR,
 • čistý zisk připisovaný akcionářům byl v 1. pololetí 2020 nižší oproti stejnému období předchozího roku o 28,8 % a činil 2,9 mld. EUR,
 • solventnostní poměr byl na konci 1. pololetí 2020 na úrovni 187 %.

Výkonný ředitel Allianz SE Oliver Bäte při hodnocení výkonu skupiny zdůraznil, že pandemie je nadále výzvou pro všechny obory národního hospodářství. Podle jeho názoru Allianz docílila v 1. pololetí 2020 robustní výsledky a prokázala pozoruhodnou odolnost. Na základě toho je Bäte přesvědčen, že Allianz dosáhne solidní finanční výsledky rovněž ve druhé polovině roku 2020.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


Hlavní výsledky skupiny SCOR v 1. pololetí 2020

 • celkové hrubé předepsané pojistné dosáhlo v 1. pololetí 2020 výše 8 195 mil. EUR a zvýšilo se oproti 1. pololetí 2019 při stálých devizových kurzech o 1 % (o 2,3 % při běžných devizových kurzech),
 • hrubé předepsané pojistné v globálním neživotním byznysu SCOR vzrostlo oproti 1. pololetí 2019 při stálých devizových kurzech o 0,9 % (o 2,1% při běžných devizových kurzech). Technický zisk v tomto segmentu podnikání byl ve sledovaném období ovlivněn COVID-19 a tím pádem se i kombinovaná kvóta[1] dostala na úroveň 102,3 %,
 • hrubé předepsané pojistné v globálním životním byznysu SCOR zaznamenalo v 1. pololetí 2020 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku růst o 1 %, a to při stálých devizových kurzech (o 2,5 % při běžných devizových kurzech). Míra technického zisku v životním byznysu činila i při zahrnutí dopadů COVID-19 ve sledovaném období 5,4 %,
 • SCOR docílil v 1. pololetí 2020 silnou návratnost investic ve výši 2,6 %, a to díky výnosům z kapitálu a zahájení progresivního přeskupování skupinové likvidity,
 • čistý zisk skupiny byl v 1. pololetí 2020 vykázán ve výši 26 mil. EUR,
 • solventnostní poměr skupiny k 30. červnu 2020 by měl dle kvalifikovaného odhadu činit solidních 205 %.

Denis Kessler, předseda představenstva a výkonný ředitel SCOR, při hodnocení výsledků za 1. pololetí 2020 zdůraznil, že SCOR v době pandemie znovu demonstroval svoji kapacitu absorbovat šoky a odolnost svého podnikatelského modelu. SCOR bude pokračovat v realizaci svého strategického plánu založeného na kombinaci růstu, ziskovosti a solventnosti.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Allianz SE SCOR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články