1Q 2020: Zurich Group reportuje růst pojistného o 7 %. SCOR o 2,2 %


			1Q 2020: Zurich Group reportuje růst pojistného o 7 %. SCOR o 2,2 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ švýcarské skupiny Zurich a francouzské zajišťovací skupiny SCOR.

Zurich

  • hrubé předepsané pojistné v neživotním pojištění se v 1. čtvrtletí 2020 zvýšilo na srovnatelné bázi o 7 %. Na růstu se podílela především oblast EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) a Severní Amerika,
  • značná nejistota panuje, pokud jde o škody v neživotním pojištění způsobené COVID-19. Dosavadní zkušenost a analýza scénářů vedou k odhadu, že v dolarové oblasti by to mohlo v roce 2020 být 750 mil. USD,
  • kapitálová pozice společnosti Zurich je nadále silná. Podle „Ekonomického kapitálového modelu Zurich“ (Z-ECM) byla vykázána k 31. 3. 2020 na úrovni 101 %; solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů dosáhl k 31. 3. 2020 úrovně 186 %,
  • skupina udržuje odolnou likviditu a konzervativní investiční portfolio.

K výše uvedeným výsledkům se vyjádřil výkonný ředitel skupiny Zurich Mario Greco. Podtrhl tu skutečnost, že prioritou společnosti v období pandemie bylo podpořit klienty a lokální komunity, a přitom zajistit ochranu zaměstnanců Zurich. Na situaci společnost reagovala zvláště rozšířením online nabídky pro jednotlivce i podnikatele. Greco je přesvědčen, že pružný a odolný podnikatelský model umožňuje skupině se rychle adaptovat na měnící se situaci a požadavky, a to by mělo zabezpečit další úspěšný rozvoj.


Mohlo by vás zajímat: Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?


SCOR

  • celkové hrubé předepsané pojistné se v 1. čtvrtletí 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 zvýšilo o 2,2 % na 4 158 mil. EUR (stálé měnové kurzy),
  • hrubé předepsané pojistné v globálním neživotním byznysu SCOR vzrostlo v 1. čtvrtletí 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 2,9 % (stálé měnové kurzy). V tomto segmentu byla v 1. čtvrtletí 2020 dosažena solidní technická ziskovost s tím, že čistá kombinovaná kvóta[1] činila 94,5 %,
  • hrubé předepsané pojistné v globálním životním byznysu SCOR zaznamenalo v 1. čtvrtletí 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nárůst o 1,7 % (stálé měnové kurzy). Také v tomto segmentu podnikání byla technická ziskovost na silné úrovni,
  • v oblasti investic SCOR pokračoval v obezřetné strategii řízení aktiv a vykázal v 1. čtvrtletí 2020 relativně vysoký zisk na investovaná aktiva ve výši 3,1 %,
  • nákladový poměr skupiny, který v 1. čtvrtletí 2020 činil 4,7 % hrubého předepsaného pojistného, byl lepší, než se předpokládalo,
  • čistý zisk skupiny dosáhl v 1. čtvrtletí 2020 výše 162 mil. EUR a zvýšil se oproti 1. čtvrtletí 2019 o 23,7 %. Ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil k 31. 3. 2020 na úrovni 10,7 %.

Denis Kessler, předseda představenstva a výkonný ředitel SCOR, při hodnocení výsledků za 1. čtvrtletí 2020 zdůraznil, že pandemie COVID-19 je šokem historické závažnosti. Stala se globální krizí, která negativně ovlivnila životy miliard lidí. Prioritou SCOR od počátku bylo chránit zaměstnance a pokračovat v činnosti ve prospěch klientů. Skupina je mobilizována tak, aby u této pandemie anticipovala, měřila a řídila dopady hlavních šoků, stejně jako to činila u katastrof v minulosti.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Zurich SCOR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články