2Q 2022: Ping An reportuje celkový provozní zisk +4,3 %


			2Q 2022: Ping An reportuje celkový provozní zisk +4,3 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon čínské skupiny Ping An.

Ping An

  • ukazatel provozní ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) docílil v 1. pololetí 2022 vysoké úrovně 20,4 %,
  • provozní zisk přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti vzrostl v 1. pololetí 2022 ve srovnání s 1. pololetí 2021 o 4,3 % na 85,340 mld. RMB (1 CNY/RMB = 0,14 USD; 30. 8. 2021). To umožňuje vyplatit akcionářům mimořádnou dividendu ve výši 0,92 RMB na akcii, což znamená oproti 1. pololetí 2021 nárůst o 4,5 %,
  • počet retailových klientů převýšil na konci června 2022 hranici 225 mil. Počet smluv na jednoho retailového klienta se ve sledovaném období zvýšil o 1,4 % a k 30. 6. 2022 se dostal na průměr 2,95,
  • čistý zisk skupiny se v 1. pololetí 2022 dostal na hodnotu 60,273 mld. RMB a vzrostl oproti stejnému období předchozího roku o 3,9 %,
  • provozní zisk vytvořený v životním a soukromém zdravotním pojištění byl v 1. pololetí 2022 vykázán ve výši 58,398 mld. RMB, takže přírůstek oproti 1. pololetí 2021 činil cca 18 %,
  • přijaté pojistné v segmentu neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) dosáhlo v 1. pololetí 2022 výše 146,792 mld. RMB a bylo tak o 10,1 % vyšší než v 1. pololetí 2021. Kombinovaná kvóta[1] v tomto segmentu pojištění skončila na konci června 2022 na úrovni 97,3 %.

Mohlo by vás zajímat: Pojišťovnictví balancuje mezi starým a novým světem práce


Nad rámec výše uvedených hlavních výsledků skupiny Ping An je třeba upozornit, že tato skupina prezentovala podrobněji například výsledky v oblasti implementace její strategie v oblasti zdravotnického ekosystému. K 30. 6. 2022 skupina Ping An, resp. její zdravotnický ekosystém, spolupracovala celkem se 100 špičkovými nemocnicemi, dalšími nemocnicemi označovanými zkratkou 3A a s 208 tis. lékáren.  Tento ekosystém poskytl patřičné zmocnění 1,42 mil. lékařů. Podstatné ovšem je, že více než 64 % z 225 mil. retailových klientů skupiny Ping An využívalo její zdravotnické služby.  


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Ping An

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články