Výroční zpráva Credendo: Minimální dopady pandemie na první čtvrtletí 2020


			Výroční zpráva Credendo: Minimální dopady pandemie na první čtvrtletí 2020

Skupina Credendo vykázala v roce 2019 provozní zisk 46,5 milionů EUR, což představuje meziroční zvýšení o 22 %. Díky vynikajícímu finančnímu výsledku 229 milionů EUR dosáhlo Credendo rekordního konsolidovaného zisku ve výši 270 milionů EUR. Pandemie covid-19 provozní výsledek skupiny Credendo za první čtvrtletí letošního roku neovlivnila.

Klíčová čísla roku 2019 

Navzdory méně příznivému ekonomickému klimatu, bylo hrubé předepsané pojistné za loňský rok o 7 % vyšší než v roce 2018 a činilo celkem 343,7 milionů EUR. Hodnota pojištěných transakcí mírně poklesla, a to na 84,6 miliardy EUR. Nižší počet vyplacených pojistných plnění a větší objem úspěšně vymožených pohledávek vedl ke snížení loss ratia na 40,8 %.


Mohlo by vás zajímat: Díváme se na počty zemřelých osob správně?


Credendo se může ohlédnout za vynikajícím rokem, který pro skupinu znamenal zvýšení provozního zisku o 22 %, na 46,5 milionů EUR.  Díky oživení finančních trhů v roce 2019 Credendo také vykázalo výborný finanční výsledek ve výši 229 milionů EUR, “ uvádí generální ředitel skupiny Credendo, Dirk Terweduwe. „To znamená nárůst konsolidovaného zisku na 270 milionů EUR. Tento zisk poslouží jako rezerva pro náročné výzvy roku 2020,“ dodává Dirk Terweduwe. Konsolidovaný vlastní kapitál skupiny Credendo činí 2,81 miliardy EUR a zadlužení Credendo je nulové. Mateřská společnost Credendo - Export Credit Agency má rating AA od S&P Global.                                                                                                

Geografické rozložení rizik je následující: Evropská unie: 32,2 %; Asie: 26,9 %; Afrika: 17,3 %; ostatní evropské země: 10,2 %; Střední a Jižní Amerika: 9,5 %; Severní Amerika: 3,2 %; Oceánie: 0,6 %.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Dopady katastrof v roce 2019


Výjimečný rok 2019 a bezprecedentní výzvy roku 2020

Rekordní zisk ve výši 270 milionů EUR, kterého Credendo dosáhlo v roce 2019, poslouží jako rezerva pro náročný rok 2020. Přestože provozní výsledek skupiny Credendo za první čtvrtletí 2020 pandemie covid-19 neovlivnila, bude letošní rok pro firmy bezpochyby nesmírně obtížný a úvěrové pojišťovny budou čelit mnoha velkým výzvám. V kontextu této bezprecedentní situace bude Credendo i nadále plnit svou úlohu a podporovat ekonomiku.

Výroční zpráva skupiny Credendo za rok 2019 je ZDE

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články