Zajímavost: Nová rakouská publikace zkoumá autonomní auta z pohledu pojištění


			Zajímavost: Nová rakouská publikace zkoumá autonomní auta z pohledu pojištění
27.10.2022 Pojistný trh, Produkty

Trend směrem k automatizaci aut nelze zpochybnit ani zastavit. Autonomní auta budou zanedlouho realitou kolem nás. O něco méně pozitivní a radostnou vedlejší oblastí, kterou tento fenomén generuje, se zabývá nová kniha od Markuse Weichbolda z Rakouska: podrobuje analýze dopravní nehody takových vozidel z pohledu odpovědnostního a pojišťovacího práva.

„Jeden mrtvý a jeden těžce zraněný při nehodě autonomního auta“, případně „Tesla: dva mrtví při havárii autonomního elektrovozu bez řidiče“ – namátkou dva titulky z deníku Standard nebo Handelsblatt. To jsou ale jen ukázky z poměrně velkého množství zpráv, k nimž se člověk dostane, zadá-li do vyhledávače Google heslo „nehoda autonomního auta“. A čím budou automaticky provozovaná auta běžnější součástí života, tím více nehod bude vznikat na silnicích. O tom píše autor Markus Weichbold v předmluvě své nové knihy vydané nedávno v rakouském nakladatelství Manz-Verlag.


Mohlo by vás zajímat: BaFin tlačí na zlepšení vnitřní kontroly u Allianz


Markus Weichbold je promovaný právník, pracoval jako asistent na Vídeňské univerzitě na fakultě pro civilní právo. V současné době vykonává profesi právního poradce pro makléřskou společnost a současně píše odborné právnické příspěvky a knihy. Automatická vozidla začínají stále více pronikat do diskusí mezi právními vědci. Vydaná kniha má základ v dizertační práci autora „Odpovědnost a pojištění při nehodách automatických aut“.

Neradostné důsledky technického pokroku

Pokračující progres v automatizaci vozidel představuje v současné době nejvýznamnější technický impuls pro rozvoj automobilového průmyslu, píše Weichbold. I do budoucna se počítá s dalším předáváním jízdních a řídících úloh na vozidlo samotné, což bude zásadním způsobem určovat podobu silničního provozu. Nicméně podle Weichbolda je třeba se zabývat i „méně radostnou vedlejší scénou takového technologického pokroku“, totiž posuzováním dopravních nehod automatizovaných vozidel z hlediska odpovědnosti a pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Do čela Direct pojišťovny nastupuje Michal Řezníček


Podle autora je diskuse o odpovědnosti za nehody autonomních aut často odsouvána s odkazem na odpovědnost za rizika podle EKHG (zákona o odpovědnosti v železniční a automobilové dopravě) příliš překotně. A otázky spojené s pojišťovacím právem jsou rovněž často už předem z rozprav vyloučeny. Cílem publikace je tedy naopak tyto uvedené oblasti a implikace dané automatizací zkoumat na právně dogmatické úrovni, a současně přinést impulsy k zamyšlení pro budoucí vývoj práva v této sféře.

Obsah knihy

Po vysvětlení pojmů, technického základu automatizace aut a rozdělení jízdních asistenčních systémů se autor publikace zabývá v druhé části rámcovými podmínkami v dopravním právu. Vedle národních a unijních ustanovení zmiňuje i konkrétní rakouské právní základy. Podle něj by musely být stávající povinnosti řidiče výrazně modifikovány a redukovány, aby bylo možné využít plný potenciál technologického vývoje. Dále se tedy zabývá odpovědností a ručením řidiče a držitele vozidla. Široký záběr je věnován pojistné ochraně v povinném ručení. Vlastní část má i havarijní pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Jak správně doporučit pojistnou částku u rodinného domu?


Další popisovanou oblastí je odpovědnost výrobce auta: vedle záruky za zaviněné vady i otázky spojené se zárukou na základě zákona o odpovědnosti za produkt/výrobek. Na přetřes přijde i odpovědnost za provoz. Na závěr rozebírá autor rovněž vzájemný regresní vztah mezi pojistitelem v povinném ručení a výrobcem auta.


 „Haftung und Versicherung bei Unfällen automatisierter Fahrzeuge“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články