Životní pojištění po „Třicet osmičce“


			Životní pojištění po „Třicet osmičce“

„Poslední životko, které uzavřu, bude mít datum 30. listopadu 2016!“ I takové výroky padaly ve chvíli uzákonění novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jak je to s produkcí životního pojištění po 3 měsících účinnosti novely 38?

Prodej investičního životního pojištění v České republice už mnoho let prudce klesá. Vinu na tom mají nejen četné mediální skandály spojené s praktikami některých finančních poradců, ale i chování pojišťoven, jenž se v konkurenčním boji dostaly až k velmi těžko udržitelným nákladům. Nemluvě o nelehké situaci klesajících úrokových sazeb.

Okleštěná novela zákona č. 38/2004 sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích, měla do tohoto produktu přinést „čerstvý“ vítr a mnoha nekalým praktikám zamezit. I přes to, že z původní 150 stránkové novely zákona bylo odstraněno, v rámci koaličních dohod, 148 stran textu, volali někteří finanční poradci, že poslední životní pojištění uzavřou 30. listopadu 2016, jelikož následující den přicházela v platnost zmíněná „osmatřicítka“, která upravila výplatu provizí a rozložila jí spolu se stornem na pět let.

V lítém politickém boji, doprovázeném mnoha lobbistickými výpady, ovšem utrpělo i klasické rizikové životní pojištění, na které dopadla stejná regulace jako na investiční životní pojištění a tak znevýhodnila klienta v případě lepších nabídek v pětiletém horizontu.

Se zmíněným prvním prosincem 2016 bylo na čase, aby trh vyložil karty a aby pojišťovny i distribuce ukázaly, jak si s legislativní změnou poradily. Některé IŽP zrušily úplně, jako například Allianz, některé pojišťovny spustily nové rizikové pojištění a mnoho jich jen upravilo provizní modely a storna. Rizikovek však výrazně přibylo a můžeme jejich nárůst očekávat i v budoucnu.

Podle posledního reportu České asociace pojišťoven ze 4Q 2016 je celkový meziroční pokles ŽP 1,8 %.

To na předpisu znamená pokles o 802 milionů Kč. Produkty s jednorázově placeným pojistným meziročně poklesly o 21,4 %. Běžně placené pojistné kryjící rizika pokleslo o 8,9 %. Úbytek smluv dosáhl 162,5 tisíc oproti roku předchozímu. Situace tedy není růžová. Nás ovšem zajímalo, jak ovlivnil zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích meziroční produkci pojišťoven.

Na konci února jsme tedy oslovili pojišťovny s anketou, zda by mohly porovnat produkci investičního a rizikového životního pojištění v obdobích 1. prosinec až březen 2016 s posledními třemi měsíci. Zajímaly nás případné rozdíly v množství uzavřených smluv v rizikovém a investičním životním pojištění.

Ze čtrnácti oslovených pojišťoven nám byly ochotné odpovědět pouze 3. I to je třeba vzít v potaz při zhodnocení situace s životním pojištěním na českém trhu.

Pokud jde o porovnání rizikového ŽP za období prosinec až únor 2015/2016, zaznamenali jsme nárůst o zhruba 15 milionů korun,“ uvádí Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz.

Produkce životního pojištění v Kooperativě mezi danými obdobími vzrostla o 12 %. Největší podíl na tomto nárůstu mělo nové rizikové životní pojištění NA PŘÁNÍ, které jsme našim zákazníkům představili v říjnu 2016. Od začátku prodeje máme přes 5 tisíc klientů zajištěných tímto produktem,“ shrnuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Pojišťovna České spořitelny uvedla, že hrubá obchodní produkce běžně placeného životního pojištění u FLEXI v uvedeném období zaznamenala nárůst o téměř 20 milionů korun, zatím co počet smluv klesl o pouhých 1 365 smluv za dané období. Tomáš Vaníček, Náměstek generálního ředitele PČS dodává, že: „V souvislosti se zavedením nového zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích od 1. prosince 2016 jsme dosud nezaznamenali žádné fatální dopady na pokles objemu nové produkce životního pojištění. V korunovém vyjádření došlo dokonce v meziročním porovnání tohoto tříměsíčního období k mírnému nárůstu. Co se týče vyjádření v počtu smluv, tak je vidět nepatrný pokles, který je ovšem vyvážen vyšším počtem dodatkovaných smluv.

I PČS ovšem plánuje zavedení rizikového životního pojištění. Podle slov generálního ředitele, Petra Zapletala, bude nový produkt FLEXI vhodně doplňovat.

„Pokud srovnáme produkci nových smluv životního pojištění za období prosinec 2015 až únor 2016 se stejným obdobím prosinec 2016 až únor 2017, tak vidíme 10% nárůst počtu nových smluv," komentuje Rostislav Trávníček, ředitel marketingu NN.Zatímco u rizikového životního pojištění došlo k 257% meziročnímu nárůstu v počtu nových smluv, u investičního pojištění došlo k meziročnímu 25% poklesu počtu nových smluv. Tento jev je dán tím, že jsme v dubnu 2016 uvedli na trhu nové rizikové životní pojištění NN Život, které je velmi oblíbené a žádané. Nový produkt NN Život přispěl ve velké míře k úspěšnějšímu prodeji rizikové části pojištění, odpovídající pojistné u nově sjednaných smluv vzrostlo meziročně o 31 %," dodává Rostislav Trávníček.

Vzhledem k malé ochotě pojišťoven zveřejnit svá čísla týkající se meziročního rozdílu, budeme muset počkat až na statistiky ČAP za první kvartál 2017, kde bude produkce jasně porovnatelná. Nyní se můžeme jen dohadovat, zda jsou výsledky opravdu tak markantní, že je jejich zveřejnění příliš citlivé, nebo se necháme v průběhu dubna příjemně překvapit.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články