Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích míří do senátu


			Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích míří do senátu
4.7.2016 Pojistný trh

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona č. 38/2004 sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Novela tak jde po několika letech příprav konečně do Senátu a k podpisu prezidenta.

V pátek 1. července došlo ke schválení novely, jejíž bouřlivý vývoj držel český pojistný trh v neustálých diskusích a spekulacích více jak dva roky. Naposledy, kdy se novela 38 dostala takto daleko, se psal pátek 13. listopadu 2015. Tehdy byl však zákon smeten a odstartoval tak další šňůru debat pod novým číslem sněmovního tisku 751.

Až do teď. Přesně po 7 měsících a 21 dnech Poslanecká sněmovna odsouhlasila v počtu hlasů 125 pro a 10 proti, poslední verzi novely zákona 38. „Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 751, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou,“ abychom byly naprosto přesní. Jak vše proběhlo a co v novele zůstalo?

S konečným zněním novely byla odsouhlasena regulace zálohových provizí u životního pojistného ve formě storno lhůty na 5 let s lineárním stornem 1/60. Tato regulace se netýká jednorázového pojistného a také se nevztahuje na případy, kdy je sjednána odměna pojišťovacího zprostředkovatele v rovnoměrné roční výši po celou dobu trvání pojištění. Velkou otázkou do poslední chvíle také bylo, zda se bude regulace týkat rizikového pojištění. Z finální podoby zákonu vyplývá, že ano. Regulace se týká rizikové, investiční i kapitálové složky životního pojištění.

V podrobném znění zákona, který naleznete zde, je uvedeno: „Zanikne-li pojištění sjednané podle občanského zákoníku, které spadá do odvětví životního pojištění…do 5 let ode dne svého vzniku z jiného důvodu než v důsledku pojistné události, má pojišťovací zprostředkovatel právo nejvýše na poměrnou část sjednané odměny za dobu prvních 5 let trvání tohoto pojištění. Poměrná část … se určí jako podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a doby 60 měsíců. Byla-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se poměrná část podle odstavce 1 jako podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a sjednané pojistné doby vyjádřené v měsících.

Co se týče pravidel pro výpočet odkupného, může pojistitel v prvních 5 letech ode dne vzniku pojištění odečíst za každý započatý měsíc trvání tohoto pojištění nejvýše jednu šedesátinu z celkových pořizovacích nákladů pojistitele souvisejících s pojištěním. Bude-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se měsíční odečitatelná částka jako podíl celkových pořizovacích nákladů pojistitele souvisejících s daným pojištěním a sjednané pojistné doby vyjádřené v měsících.

Celkovými pořizovacími náklady se rozumí náklady, které pojistitel vynaložil v souvislosti se vznikem pojištění. Takže náklady na odměnu poskytnutou pojistitelem za uzavření pojistné smlouvy, za změnu pojištění nebo za předkládání návrhů či provádění jiných přípravných prací spojených se zprostředkováním a nabízením pojištění. S přijetím návrhu na uzavření pojistné smlouvy včetně lékařské prohlídky. S oceněním převzatého pojistného rizika a prvotních evidenčních úkonů s tvorbou i nabídkou pojistného produktu.

Během hlasování v poslanecké sněmovně se Ministr financí Andrej Babiš nezapomněl opět opřít do poslance Ladislava Šincla, za loňské vyhrocení situace s jeho dvěma pozměňovacími návrhy a rovněž vysvětlil Šinclovy kritické poznámky ohledně „osekání“ novely, která se z původních téměř 150 stran na 2. „V roce 2015 se ještě bouřlivě jednalo o vznikající nové evropské směrnici o distribuci pojištění a ta už je nyní schválena a bude s ohledem na legislativní požadavky transponována zcela novým zákonem, který již v současnosti připravujeme,“ vysvětlil Andrej Babiš. „Nemá proto smysl implementovat všechny body do novely 38,“ dodává.

Ve hře byl ještě nový pozměňovací návrh poslance Stanjury (ODS), který však nedoporučil ani rozpočtový výbor. Ministr jeho návrh okomentoval slovy: „V první části svého pozměňovacího návrhu pan poslanec Stanjura vypouští z vládního návrhu § 21 f), tedy regulaci provizí. Tím se obsah této novely omezil pouze na regulaci odkupného, což ve výsledku odpovídá pozměňovacímu návrhu, který zde v loňském roce předložil pan poslanec Kubíček. Ačkoli Ministerstvo financí tehdy tento pozměňovací návrh podporovalo, v rámci koalice byl shledán jako nedostatečný. Jak jsem už uvedl, ctíme dohodnutý koaliční kompromis, a proto návrh na vypuštění tohoto paragrafu nepodpoříme.“

S konečným zněním novely je spokojená i Česká asociace pojišťoven. „Vládní návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích vnímáme jako férové řešení, které výrazně eliminuje nešvar, pro klienta  nevýhodného,  přepojišťování a naopak motivuje zprostředkovatele k dlouhodobé péči o klienta,“ komentuje Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP.

Zákon nyní musí schválit Senát a pak poputuje k podpisu prezidentovi České Republiky. Jeho účinnost nadejde s prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení. Očekávat jej tedy můžeme na přelomu roku 2016 a 2017.

Navržená legisvakanční lhůta sice není příliš dlouhá, ale jelikož věříme, že návrh bude schválen ve znění koaliční dohody, pojišťovny se mohou na implementaci nového modelu vyplácení provizí zaměřit už nyní a začít s potřebnými pracemi. Vzhledem k významnému přínosu této právní úpravy pro spotřebitele jsme přesvědčeni, že pojišťovny přistoupí k implementaci důsledně a ke dni nabytí účinnosti budou na nový systém připraveny,“ odhaduje Jan Matoušek

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

pojišťovny zvítězily - klient se stává vazalem pojistitele a fandící občan jest oblbnut

Tomáš Konrád,  8. 7. 2016

Již dříve jsem psal, že pokud by skutečně byla vůle hájit úpravou provizního systému klienta, mohly to pojišťovny udělat i bez změny zákona. Provizní systém jakkoliv upravený klienty nechrání a nikdy ochránit ani nemohl.
Co to přinese? Konkurenční boj o klienty KVALITOU produktu se sníží, protože "poradci" budou si chtít udržet plnou získatelskou provizi a tím klienta "zabukují" min. na 5 let u jedné, možná v té době i nejlepší produkt nabízející pojišťovny. ... A protože vyjede za tu dobu zajisté ne jeden, ale i více produktů od jiných pojistitelů, tak bude snaha prodat tomu klientovi DALŠÍ produkt, který aspoň doplní tu mezeru, co má produkt původní. Protože počet lidí bez pojistek bude razantně klesat s rostoucí "akčností" tzv. "poradců" , co se potřebují uživit.
A u nerezervotvorného pojištění je to čistá lumpárna ve formě "malé" domů pojišťovnám.

RSS

Související články