Anketa Pojistného obzoru, část první: Sehnat zaměstnance je problém


			Anketa Pojistného obzoru, část první: Sehnat zaměstnance je problém
20.7.2017 Spektrum

Pojistný obzor přinesl zajímavou anketu, ve které HR specialisté největších pojišťoven odpovídali na otázky: „Jaké jsou potřeby a nároky pojišťoven na vzdělání budoucích zaměstnanců a které profese scházejí pojistnému trhu?“ Podívejme se na její první část.

Nelly Talášková

Allianz pojišťovna, ředitelka HR

Žádaní jsou stále specialisté v IT, ale obecně je problém najít talentované lidi, kteří vědí, proč u nás chtějí pracovat, a mají o práci zájem. Hledáme inovativní kolegy, kteří se nebojí dělat věci jinak. Preferujeme vlastnosti, jako je zvídavost, schopnost rychle se učit, umět vyjádřit svůj názor i naslouchat ostatním. Je těžké sehnat zaměstnance, pokud jde o Prahu, Pardubice a Hradec Králové, kde máme centrálu a klientská centra, tak určitě. Nezaměstnanost je nízká a lidé si už umí vybírat. Nová generace mladých lidí je mnohem odvážnější a nerada se nechává zaměstnávat. Nebojí se jít do vlastního podnikání. Skutečný problém pro zaměstnavatele vidím tak za 15 let, a to v oblasti IT a úzkoprofilových specializacích.


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor ke stažení ZDE


Kateřina Márová

Česká pojišťovna, manažer náboru a rozvoje

Najít kvalitního zaměstnance je dnes složité. „V honbě za zaměstnanci“ tak v poslední době stále větší roli hraje personální marketing. Ten pomáhá vytvářet značku, která bude pro uchazeče atraktivní a bude dostatečně vypovídat o kvalitě společnosti. V České pojišťovně, dlouhodobě poptáváme především specializované odborné profese, jako jsou například pojistní matematici, programátoři a IT specialisté. Ve většině případů se jedná o seniorní pozice, je tedy třeba, aby měl uchazeč za sebou již určité zkušenosti. Poptávka je však také po odbornících z oblasti obchodu či po pracovnících pro naše call centrum. V souvislosti s nedostatkem pracovních sil na trhu práce se nyní, více než kdy jindy, zamýšlíme nad rozšířením možností nefinanční motivace.

V současné době totiž výše nabízeného platu není tím jediným, podle čeho se lidé při výběru práce orientují a čím se firmy snaží nalákat a zejména udržet kvalitní zaměstnance. Proto nabízíme celou řadu benefitů – od zvýhodněných produktů přes dovolenou navíc až po letní sportovní hry či posilovnu umístěnou přímo v budově naší centrály. Flexibilní pracovní doba či home office patří v České pojišťovně mezi standardně využívané nástroje. Vždy záleží na domluvě s nadřízeným a možnostech konkrétní pracovní pozice.


Mohlo by vás zajímat: Zamyšlení: Vstane životní pojištění z mrtvých?


Tam, kde je to možné, podporujeme zkrácené pracovní úvazky, např. u studentů či kolegů na rodičovské dovolené. V rámci pravidelných zaměstnaneckých průzkumů mají kolegové možnost přicházet s vlastními nápady na zlepšení produktů, poskytovaných služeb, pracovního prostředí i firemní kultury. U mladých lidí se v poslední době projevuje větší chuť cestovat za prací, a to i do zahraničí. Tuto skutečnost pociťujeme i u nás. Nabízíme tak řadu možností vycestovat v rámci naší mateřské skupiny do zahraničí na krátkodobé stáže, ale i na dlouhodobé pracovní pobyty. 

Jan Března

Kooperativa pojišťovna, ředitel personálního úseku

V Kooperativě pociťujeme výrazný nedostatek uchazečů o pozice v oblasti pojistné matematiky a risk managementu finančních rizik, na kterých očekáváme vysokoškolské vzdělání s matematickým a statistickým zaměřením, jež je pro tyto typy pozic klíčovým kvalifikačním požadavkem. Konkrétně jde o obory studia jako finanční a pojistná matematika, matematická analýza, ekonometrie, statistika a podobné. Problémy s obsazením těchto typů pozic pociťujeme dlouhodobě, jelikož se jedná o velmi specifické profese. S ohledem na vývoj situace na trhu práce v posledních 2 letech se pro nás situace stává stále těžší. Navíc začínáme pozorovat trend, kdy počet absolventů vysokých škol těchto oborů v České republice přestává stačit vzrůstající poptávce po absolventech i specialistech s tímto typem vzdělání na trhu práce. 

Na rostoucí poptávku má mimo jiné vliv také regulace pojišťovnictví ze strany EU i rostoucí možnosti uplatnění uchazečů s tímto typem vzdělání v jiných oborech než v pojišťovnictví, na různých typech analytických pozic. Konkurence mezi zaměstnavateli v rámci i mimo pojišťovnictví je v tomto ohledu vysoká. Další skutečnost, která nám komplikuje nábor a výběr zaměstnanců na určité typy pozic, se týká obecného povědomí uchazečů na trhu práce o možnostech uplatnění v rámci pojišťovnictví. Uchazeči s určitým typem vzdělání na trhu práce sice jsou, ale tradičně směřují do oborů mimo pojišťovnictví v rámci svého studijního zaměření. 


Mohlo by vás zajímat: IDD: Německý parlament změnil vládní návrh zákona


Mnozí z uchazečů například se stavebním, právně orientovaným nebo medicínským vzděláním neví, že se mohou uplatnit v pojišťovně na rozmanitých pozicích, od likvidátorů pojistných událostí přes techniky likvidace, underwritery na hospodářská rizika a majetek, medical underwritery, interní právníky a na mnoha dalších. V tomto případě může jednu z cest k propojení nabídky s poptávkou na trhu práce pro pojišťovnu představovat hledání nových způsobů komunikace s potenciálními uchazeči o zaměstnání, kdy jim přiblíží komplexnost možností uplatnění a srozumitelným způsobem popíše a představí pozice jako například underwriter, které jsou úzce specializované a pro mnohé uchazeče dosud neznámé.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články