ČNB opět snížila úrokové sazby. Pojišťovny nemají vyplácet dividendy


			ČNB opět snížila úrokové sazby. Pojišťovny nemají vyplácet dividendy
27.3.2020 Spektrum

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání jednomyslně snížila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 1,00 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2,00 % a diskontní sazby na 0,05 %. Bankovní rada se pro další snížení úrokových sazeb rozhodla v reakci na očekávané dopady koronavirové pandemie do české ekonomiky.

Vliv koronavirové pandemie dramaticky mění dosavadní výhledy pro globální i českou ekonomiku. Opatření k zastavení koronavirové pandemie přijatá jednotlivými vládami velmi negativně dopadají na světový obchod a produkční i spotřební chování ekonomických subjektů. Překotný vývoj situace s sebou nese obrovskou nejistotu při tvorbě a aktualizaci výhledů. V aktuální situaci je tak třeba jakékoliv bodové odhady budoucího vývoje vnímat jako značně nejisté. Bankovní rada ČNB nicméně měla pro březnové měnověpolitické zasedání k dispozici mimořádnou interní aktualizaci makroekonomické prognózy, která sloužila jako jeden z podkladů pro její rozhodnutí. Byla přitom doplněna dalšími relevantními analýzami a úvahami z oblasti finanční stability a informacemi o dění v jednotlivých segmentech finančního trhu a finančního sektoru.


Mohlo by vás zajímat: Tichý Consulting vstupuje do Star Insurance Group


Očekávané výrazné snížení zahraniční ekonomické aktivity i inflace by již samo o sobě mělo silný vliv na vývoj české ekonomiky. Nad rámec toho však mají mimořádné poptávkové a cenové dopady přímo do domácího hospodářství také opatření české vlády proti šíření koronaviru. Všechny tyto skutečnosti povedou k útlumu české ekonomiky a snížení inflace. Pokles zahraniční poptávky a vliv domácích opatření ústí do silné recese tuzemské ekonomiky, ve které domácí ekonomika setrvá pravděpodobně po celý zbytek letošního roku. To bude působit silně protiinflačně. Kurz koruny, který v návaznosti na zhoršený výhled ekonomiky a vlivem paniky na finančních trzích výrazně oslabil, bude protiinflační a protirůstové dopady koronavirové epidemie částečně kompenzovat. Jeho vliv se však více projeví pravděpodobně až při návratu situace k normálu. I přes výrazně oslabené hodnoty měnového kurzu tento vývoj celkově vede k potřebě významného snížení úrokových sazeb v letošním roce. To bude v kombinaci s opatřeními rozpočtové politiky vlády a příznivým nabídkovým vlivem propadu cen ropy podporovat zotavování ekonomiky ze současného šoku po zmírnění karanténních opatření.


Mohlo by vás zajímat: 2019: R+V rostlo celkové pojistné + 8,4 %. MAPFRE vykazuje výnosy + 7,1 %


Bankovní rada potvrzuje, že kapitálová pozice domácího bankovního sektoru je díky kapitálovým rezervám a dobrovolně drženému přebytku kapitálu v současnosti robustní. Bankovní sektor jako celek je schopen se vyrovnat s důsledky i významně nepříznivého ekonomického vývoje. V důsledku výskytu koronavirové nákazy a souvisejících preventivních opatření nicméně dojde k výraznému útlumu ekonomické aktivity, který se s vysokou pravděpodobností nepříznivě promítne do kvality úvěrového portfolia institucí. Za této situace je postupné uvolňování vytvořené proticyklické kapitálové rezervy jedním z opatření, která mohou - v kombinaci s odkladem výplaty dividend avizovaným ze strany bank - podpořit schopnost bank financovat bez výrazného narušení reálnou ekonomiku. Bankovní rada proto s platností od 1. dubna 2020 snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,00 %. ČNB zůstává připravena proticyklickou kapitálovou rezervu v případě nárůstu neočekávaných ztrát bankovního sektoru plně uvolnit.

Zdroj: YouTube

ČNB v současné situaci rovněž očekává, že vedle úvěrových institucí se vzhledem k vysoké nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje zdrží také pojišťovny a penzijní společnosti s okamžitou platností do doby odeznění akutních i dlouhodobějších důsledků epidemie nového koronaviru jakékoli výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit odolnost jednotlivých institucí.

S ohledem na mimořádnost současné situace bankovní rada avizuje svoji připravenost dále snížit úrokové sazby a přijmout opatření k řešení případných likviditních problémů v českém finančním sektoru. ČNB se bude i nadále pohybovat v mantinelech svého zákonného mandátu. Bankovní rada je nicméně přesvědčena, že rozšíření množiny finančních nástrojů a přípustných protistran České národní banky by výrazně přispělo k udržení finanční stability.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Bankovní rada současně zdůrazňuje připravenost ČNB reagovat na nadměrné výkyvy kurzu svými nástroji, a to v souladu s režimem řízeného plování kurzu. Všechna případná opatření měnové politiky mohou být přijata kdykoliv to bude potřeba, a to i na mimořádném měnovém zasedání bankovní rady.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články