Deset nových rizikových míst na českých silnicích. Pozor na ně!


			Deset nových rizikových míst na českých silnicích. Pozor na ně!
30.8.2013 Spektrum

Letošní prázdniny se zapsaly do nehodových statistik hned dvěma černými víkendy – prvním z nich byl poslední červencový, druhým ten minulý. Během těchto několika dní vyhasly na silnicích téměř tři desítky životů. Před námi je poslední prázdninový víkend, kdy se očekává silný provoz a zvýšené riziko dopravních nehod. Allianz pojišťovna proto aktuálně zveřejňuje žebříček 10 lokalit ČR s nejčastějším výskytem dopravních nehod za rok 2012, jejichž důsledkem bylo těžké zranění nebo úmrtí. V nově vzniklých nebezpečných lokalitách se vyskytuje Ústecký kraj nejčastěji – dvakrát, po jednom kritickém místu pak mají kraje Vysočina, Jihomoravský, Plzeňský, Moravskoslezský, Pardubický, Středočeský, Jihočeský a Královehradecký.

Pod drobnohled se dostaly dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy a jejich kritická místa s kumulací nehod, jejichž vzájemná vzdálenost byla kratší než 100 metrů. „Pořadí závažnosti jednotlivých nehodových lokalit bylo vyhodnoceno podle tří kritérií - počtu nehod, při kterých došlo k smrtelnému nebo těžkému zranění, počtu zraněných nebo usmrcených osob
a závažnosti jejich zranění,“ vysvětluje kritéria hodnocení Dalibor Šajar, předseda správní rady Allianz nadačního fondu, jehož posláním je právě podpora bezpečnosti na silnicích.

Nově vzniklé nejkritičtější lokality státní silniční sítě v ČR jsou seřazeny v následující tabulce.

 

Pořadí

silnice

Kraj

nehody

zraněné osoby

Katastr

 

SZ

TZ

LZ

1.

I/13

Ústecký

4

1

3

1

Chomutov

2.

I/33

Královehradecký

2

0

3

1

Říkov

3.

I/27

Plzeňský

3

1

2

5

Třemošná

4.

I/11

Moravskoslezský

3

0

3

0

Bystřice

5.

I/38

Vysočina

2

1

3

2

Habry

6.

I/43

Pardubický

2

1

2

1

Lanškroun

7.

I/7

Ústecký

2

1

2

1

Toužetín

8.

I/2

Středočeský

2

1

2

0

Kutná Hora

        9.

I/22

Jihočeský

2

0

3

5

Drahonice

10.

I/52

Jihomoravský

2

2

0

0

Pasohlávky

Zkratky: SZ = smrtelná zranění; TZ = těžká zranění; LZ = lehká zranění. Z tabulky je zřejmé, že vliv na pořadí má kombinace všech faktorů, vylučujících náhodu.

Automapa Allianz je zacílena na různé skupiny uživatelů, minimálně však pro motoristy, policisty a správce komunikací. „Pro motoristy je vodítkem, protože je upozorňuje na místa, která jsou rizikovější, než ostatní a varuje, kde by si měli dávat obzvlášť pozor. Dále je užitečná v některých případech i pro policisty a správce komunikací, kteří mohou společnými silami v těchto rizikovějších místech učinit určitá nápravná opatření,“ uvádí dopravní odborník Jindřich Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby.

Opatření se rozhodl udělat i Allianz nadační fond. Ve spolupráci s odborníky z HBH projektu a společností 3M Česko, která je mimo jiné specialistou na dopravní značení, se rozhodli vybrat nejrizikovější lokality a lépe je pro motoristy zviditelnit. „Nekvalitní a nedostatečně výrazné dopravní značení stojí za velkým množstvím dopravních nehod. Nerespektování dopravního značení je totiž často způsobeno jen jeho přehlédnutím. Naší dlouhodobou snahou je pomoci zpřehlednit situaci na českých silnicích a učinit je tak bezpečnějšími,“ říká odborník na dopravní bezpečnost ze společnosti 3M Česko Eduard Perski.

Pro tento rok bylo vytipováno několik nebezpečných míst – mezi nimi je právě jedna nová lokalita z roku 2012 – Toužetín a další, které byly nejrizikovějšími v roce 2011 – například, křižovatka silnice I/11 ve Lhotě pod Libčany v Královéhradeckém kraji, silnice I/4
u středočeského Milína a další. „Společnými silami pracujeme na tom, aby tato místa ze „smrtelných“ statistik zmizela. První dvě až tři lokality by mohly být upraveny ještě letos,“ doplňuje Radana Pochop Rusevová z Allianz nadačního fondu.

Z deseti nejnehodovějších lokalit roku 2012 je opravdu nových pouze osm. Hned druhá lokalita s nejhoršími následky se objevuje v dosavadních hodnoceních pravidelně. Jde jednoznačně o jednu z nejrizikovějších lokalit v České republice, a to křižovatku silnic I/47
a II/637 u Lipníka nad Bečvou. Druhým opakujícím se místem je zatáčka na silnici I/37 v katastru obce Vlkov. Mezi nové nejhorší lokality tak postoupila rozlehlá křižovatka u Říhova na silnici I/33 a úsek silnice I/52 na hrázi Novomlýnských nádrží. (Přesná specifikace místa, včetně GPS souřadnic, je součástí přílohy Nehodové listy, kterou najdete na www.allianzfoto.cz)

Některé nehodové lokality mají určité společné rysy – minimálně v polovině případů významnou roli hrálo nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, jinde je příčinou nepřehlednost křižovatky, či snížená viditelnost před nebo za zatáčkou. „Lokalita Pasohlávky je pak důkazem naprosté ignorance lidí. Je to místo na hrázi Novomlýnských nádrží, kde
je zastavení zakázáno s výjimkou obsluhy hráze, přesto tam rybáři, ale i náhodní turisté zastavují a hlavně se chovají naprosto neobezřetně. Pochopitelně je to i místo častého výskytu mlh a tudíž snížené viditelnosti, tato kombinace náhodných faktorů může mít
na svědomí obě nehody s úmrtím v tomto úseku,“ uzavírá Jaroslav Heinrich.

Allianz Automapa neznámkuje silnice podle subjektivního hodnocení, ale vychází ze statistických údajů policejní databáze dopravních nehod s těžkými zraněními, nebo úmrtím a jejich lokalizace. Neopírá se o statistiku pouze jedné pojišťovny a její pořadí nemůže být ovlivněno pouze jednou nehodou s více mrtvými. Jde o jeden z počinů Allianz nadačního fondu, jehož hlavní náplní je podpora bezpečnosti silničního provozu.

Informace o všech nehodových územích jak z let 2008 – 2011 tak
z roku 2012 najdete v sekci Allianz Automapa na  adrese
www.allianzfoto.cz

Allianz 

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články