Disertační práce na téma: Znaky, osobnosti a změny v chování spotřebitele na pojistném trhu.


			Disertační práce na téma: Znaky, osobnosti a změny v chování spotřebitele na pojistném trhu.
5.5.2015 Spektrum

Nedávno jsme vás informovali, že Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vyhlašuje výsledky soutěže Nejpřínosnější diplomová práce akademického roku 2014 z oboru komerčního pojištění. Vyhlášení je až 26. května, ale již nyní můžeme nahlédnout do poslední z vítězných prací, nadějných absolventů. Dnes se budeme věnovat disertační práci na téma: Znaky, osobnosti a změny v chování spotřebitele na pojistném trhu.

Autorem této práce je Ing. Tomáš Ondruška z Ekonomické univerzity v Bratislavě. Práci zpracovával pod vedením doc. Ing. Eriky Pastorákové, PhD. na Národohospodářské fakultě. 

Hlavním cílem dizertační práce je identifikace znaků a osobností spotřebitele na pojistném trhu s důrazem na změny v jeho chování a návrh relevantních faktorů determinujících zájem o pojistnou ochranu.

Pojistný trh je charakteristickým střetem nabídky a poptávky po pojištění. Stranu poptávky reprezentuje pojišťovna obchodující se základní komoditou pojistného trhu. S pojištěním. Na druhé straně jsou spotřebitelé, kteří však často „tahají v tomto vztahu za kratší konec“. Problém spočívá jednak ve specifickém charakteru pojištění, tak také v nízké míře pochopení důvodů, potřeb a možností samotných spotřebitelů ze strany pojišťovnictví. Každý spotřebitel se totiž vyznačuje osobitostí a do jeho rozhodování o koupi pojištění vstupují, kromě vnímání přímé existence rizika, i další různé důvody,“ píše Tomáš Ondruška v abstraktu práce a pokračuje.

Právě jejich poznáním, může pojišťovna přispět k lepšímu pochopení potřeb jednotlivých spotřebitelů a podpořit tak nastolení rovnováhy na pojistném trhu. Tato dizertační práce má přispět k přiblížení mechanizmu rozhodování spotřebitele na pojistném trhu. To bylo do teď považováno jen za jakousi „černou skříňku“, ve které se odehrává soubor procesů, myšlenek a rozhodnutí o koupi určité služby nebo produktu. Práce se zaměřuje na přiblížení znaků, osobností a změn v chování spotřebitele pojištění, přičemž reflektuje tradiční, i moderní poznatky se záměrem podat ucelený obraz o chování spotřebitele na pojistném trhu.

Pokud vás téma zaujalo, je možné si přečíst celou disertační práci na této stránce, nebo se přijít 28. května podívat na slavnostní předání cen nadějným absolventům a zeptat se jich osobně.

Zdroj: Nadační fond pro podporu vzdělávání

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.