Jak investují Rakušané své finanční rezervy


			Jak investují Rakušané své finanční rezervy

Podle říjnového sdělení Rakouské národní banky (ÖNB) měli Rakušané v polovině letošního roku naspořeno celkem 638 miliard eur. Z těchto finančních rezerv vynaložili 134 miliard eur na své zabezpečení, především na penzi.

Finanční prostředky rakouských soukromých domácností a privátních nevýdělečných organizací činily ke konci června 2017 přesně 637,8 miliardy eur. Největší část těchto peněz byla uložena formou bankovních vkladů – celkem 239,8 miliardy eur. Zabezpečení na stáří oproti tomu z celkové částky „ukrojilo“ podstatně méně – 134,4 miliardy eur, tedy 21 %.

Nejčastěji Rakušané ukládali peníze na penzijní věk do produktů podnikového i soukromého zabezpečení, například do životního pojištění (81,2 miliardy eur). Dále byly v kurzu penze kryté kapitálem, jako například rezervy na krytí při penzijních pokladnách, kolektivní firemní pojištění nebo přísliby plnění z podnikových penzijních rezerv (43,1 miliardy), a úložky do podnikových pokladen (10,0 miliardy eur).


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Na okraj jedné nespokojenosti


Podle hodnocení tohoto přehledu ze strany Rakouské národní banky bylo řečeno, že jde v evropském měřítku „o mimořádně slabý podíl rezervy určeným na zabezpečení“. V Německu činí podíl této formy úspor více než 30 % a průměr EU dokonce 38 %. Navíc podle statistik nedošlo v Rakousku od roku 1996 prakticky k žádnému nárůstu tohoto ukazatele, zatímco v ostatních zemích EU lze v tomto období sledovat dynamický nárůst.

Nicméně Rakouská národní banka připouští, že státní penzijní systémy vykazují napříč Evropou markantní rozdíly. A konstrukce státních penzí samozřejmě určuje chování domácností v oblasti zabezpečení.


Mohlo by vás zajímat: FINfest květen 2017: V nejlepším zájmu klienta


Nejoblíbenějšími formami ukládání peněz zůstávají takové, které umožňují promptní výběr v případě potřeby (krátkodobé disponibilní vklady). A to bez ohledu na skutečnost, že z nich nelze vytěžit prakticky žádný výnos. Lidé dokonce akceptují i fakt, že reálný výtěžek se pohybuje blízko nule či případně dokonce v záporných hodnotách.

Běžné vklady tak v loňském roce utrpěly v průměru ztrátu 0,28 %, zatímco životní pojištění a investice v penzijních pokladnách díky kapitálu v cenných papírech profitovaly naproti tomu o 4,36 %. Jak sdělili zástupci Rakouské národní banky, dosáhly rakouské domácnosti loni ve všech formách investic a vkladů nominálního výnosu ve výši 2,4 %. To odpovídalo reálnému zhodnocení o 1,5 %.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna České spořitelny a Kooperativa spojí síly


Za 12 měsíců od července 2016 do června 2017 nezkonzumovaly rakouské domácnosti celkem 15,6 miliard eur. To odpovídá zhruba 7,6 % disponibilních příjmů za sledované období. Převážná část z této sumy – přesněji 13,7 miliardy eur vynaložili Rakušané na posílení svých finančních rezerv. Čtyři pětiny těchto prostředků „skončily“ na účtech v bankách a na spoření, přičemž znovu posílily formy, z nichž lze prostředky ihned operativně čerpat, zatímco dlouhodobější vázané vklady dále ztrácejí na významu.

V oblasti životního pojištění převažovaly ve sledovaném období 12 měsíců výplaty pojistných plnění nad nově placenými smlouvami, což vedlo k negativnímu saldu ve výši 1,3 miliardy eur. Tento odliv byl kompenzován investicemi do podnikového zabezpečení a pokladen. Ty naopak vzrostly o 1,6 miliardy eur a připadalo na ně 12 % celkové tvorby finančních rezerv.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články