Rakušanů přibývá. Atakují hranici devíti milionů


			Rakušanů přibývá. Atakují hranici devíti milionů
12.12.2017 Spektrum, Zahraničí

Jak ukazují aktuální statistiky, Rakušanů přibývá. Hlavním důvodem nárůstu počtu obyvatel je migrace. Poroste také podíl důchodců v populaci.

V uplynulých několika letech byla velká část nově přibyvší populace tvořena osobami, které v Rakousku požádaly o azyl. V roce 2016 bylo registrováno 174 300 imigrantů, zatímco 109 600 lidí naopak Rakousko opustilo. Z toho plyne pozitivní saldo bezmála 65.000 osob. O rok dříve byl kladný přebytek dokonce více než 113 000 lidí.

Přitom rozdíl v přirozeném vývoji, tedy diference mezi nově narozenými a zemřelými byl loni 7 000 lidí. V roce 2016 mělo Rakousko 8,74 milionu obyvatel. Podle dosavadního trendu by tak měli naši jižní sousedé „oslavit“ metu 9 milionů lidí během roku 2021. Předpokládá se dále, že v roce 2040 bude v Rakousku žít 9,56 milionu osob, tedy o 9 % více než loni. Dosažení populace čítající 10 milionů lze očekávat po roce 2080.


Mohlo by vás zajímat: Vliv Brexitu: Standard Life směřuje do Irska


Migrace kompenzuje demograficky podmíněný úbytek produktivního obyvatelstva

Aktuální vlna příchozích do Rakouska odsune očekávaný úbytek obyvatelstva v produktivním věku 20–65 let o několik let. Zatímco loni patřilo k výdělečně činným ročníkům 5,41 milionu osob, měl by se tento potenciál zvýšit do roku 2021 o 1,5 % na 5,49 milionu. Poté ale nastane vlna odchodů do důchodu v generaci „babyboomu“ ze šedesátých let, v níž jsou mimořádně silné ročníky. Koncem dvacátých let současného století tak musí Rakousko počítat s úbytkem lidí v produktivním věku.

Bez migrace by byl potenciál výdělečně činných lidí dlouhodobě negativně ovlivněn. Pokud ji nezapočteme, ukazují statistiky v roce 2030 jen 4,89 milionu produktivních Rakušanů, což je ve srovnání s rokem 2016 pokles o 10 %.


Mohlo by vás zajímat: Zamyšlení Mojmíra Hampla k vývoji měnové politiky


Imigrace přináší také vyšší podíl dětí a mladistvých

Díky nově příchozím rovněž poroste podíl dětí a mladistvých do 19 let v celé populaci. Do roku 2035 se předpokládá nárůst o 8 % z dnešní úrovně 1,71 na 1,86 milionu. K tomu přispívají jak imigranti ve věku pod dvacet, tak také porody už na rakouské půdě. Naopak bez nových obyvatel by podíl této nejmladší skupiny Rakušanů klesl do roku 2035 o 7 % na 1,59 milionu dětí.

Přibude důchodců

Největší přírůstky ovšem v příštích letech lze prognózovat u populace nad 65 let. Od přelomu tisíciletí odchází do penze stále silnější generační skupiny. Nejprve to byly ročníky narozené okolo roku 1940, brzy to budou tzv. babyboomers z konce padesátých a ze šedesátých let. Vliv má samozřejmě i prodlužující se střední délka života a doplnění mezery v mužské generaci, kterou silně oslabily ztráty za 2. světové války. Prostě více lidí bude v seniorním věku a ještě se budou dožívat vyššího věku – v penzi prožijí delší dobu.


Mohlo by vás zajímat: Konference RISKfest: Pojištění pohledávek (2. díl)


Od přelomu tisíciletí se zvýšil počet osob ve věku nad 65 let o 381 000, tedy o 31 %. Loni jich bylo 1,62 milionu a pro rok 2030 se počítá se skupinou čítající 2,15 milionů, neboli o dalších 33 % větší. Do roku 2050 posílí tento segment populace na 2,64 milionu, v roce 2018 už na 2,89 milionu. To je o 79 % více než dnes.

Loni bylo v důchodu 18 % z celkového obyvatelstva Rakouska. Hranici jedné pětiny překročí skupina důchodců 65plus v roce 2023, v roce 2035 to bude už celá čtvrtina.

Zdroj: statistic.at

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články