Rakušanky náruživě kouří. Více umírají na rakovinu plic


			Rakušanky náruživě kouří. Více umírají na rakovinu plic
28.9.2017 Spektrum, Zahraničí

V loňském roce skonalo v sousedním Rakousku celkem 80.669 osob. 41 % z nich zemřelo na diagnózu srdeční a oběhová selhání, 25 % na nádorová onemocnění. Obě příčiny smrti si tak udržely svůj primát mezi smrtelnými diagnózami, přestože úmrtnost na ně už několik desetiletí průběžně klesá. U žen se však i nadále během posledních deseti let zvyšuje počet zemřelých na rakovinu plic (plus 18 %). 

Tato diagnóza dokonce loni sesadila na pomyslném žebříčku z první příčky rakovinu prsu jako nádorové onemocnění s největším rizikem smrti u žen. Je to důsledek stoupající obliby cigaret u rakouských žen.

Nejčastější příčiny úmrtí souvisí se stářím

V roce 2016 zemřelo v Rakousku 39.022 mužů a 41.647 žen. U obou pohlaví byly nejčastějšími příčinami stavy související se stářím. To souvisí se stále se zvyšujícím očekávaným dožitím populace. 45 % úmrtí u žen a 37 % úmrtí u mužů byla způsobena onemocněním srdce a poruchami krevního oběhu.

Průměrný věk úmrtí u této příčiny činil u mužů 79,9 a u žen 86,6 roku. Smrt v souvislosti s rakovinou postihla loni v Rakousku 28 % zemřelých mužů a 23 % zemřelých žen. Průměrný věk zemřelých byl u této smrtelné diagnózy 72,8 roku u mužů a 74,3 roku u žen.


Mohlo by vás zajímat: BaFin povolil širší uplatnění pojištění pro případ výkupného


Dalšími nejčastěji se vyskytujícími diagnózami u zemřelých byla loni onemocnění dýchacích orgánů (6 % mužů a 5 % žen) a onemocnění zažívacích orgánů (4 % mužů a 3 % žen). U obou skupin diagnóz umírali muži v nižším věku než ženy.

Také úmrtí v důsledku „vnějších příčin“ (například dopravní nehody, sebevraždy) potkají častěji rakouské muže (7 % všech smrtelných případů 2016) než ženy (4%). Průměrný věk u těchto úmrtí je také výrazně nižší (muži 62,0 roku a ženy 73,5 roku).

Rakovina plic kosí ženy

Za posledních 10 let se v Rakousku zmenšilo riziko úmrtí na rakovinu. To se však netýká všech diagnóz spojených s nádory: úmrtnost žen na rakovinu plic se zvyšovala průběžně a loni poprvé dosáhla nechtěného prvenství, když byla nejrizikovější smrtelnou formou rakoviny u žen (32,9 zemřelých na 100.000 žen). Předstihla těsně předchozí největší strašák – úmrtnost na rakovinu prsu (32,4 zemřelých na 100.000 žen). Ženy tak loni pomyslně dohnaly muže, u nichž stejná diagnóza má za následek nejvíce zemřelých na rakovinu už delší dobu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kam nechodí humor…


Celkem loni skonalo s diagnózou rakoviny plic v Rakousku 1 534 žen. V okamžiku smrti jim bylo průměrně 70,2 let. Mužů zemřelo s tímto onemocněním loni 2 145 s průměrným věkem 70,7 let, tedy vzácně vyšším než u naprosté většiny ostatních statistik podle pohlaví.

Za posledních 10 let se snížilo riziko úmrtí na rakovinu plic u rakouských mužů o 10 %. Tento trend jednoznačně souvisí s vývojem chování kuřáků. V roce 1972 kouřilo každý den 39 % mužů a 10 % žen v populaci, zatímco v roce 2014 klesl podíl u pravidelných kuřáků – mužů na 27 %. Naopak u žen zaznamenalo kouření velký rozmach a v roce 2014 uvádělo každodenní kouření už více než 22 % z nich.

Podíl každodenních kuřáků v rakouské populaci v období 1972 až 2014 (v procentech)

POHLAVÍ

1972

1979

1986

1997

2006/2007

2014

muži

38,7

35,3

34,6

30,0

27,5

26,7

ženy

9,8

13,6

17,5

18,8

19,4

22,2

CELKEM

22,9

23,6

25,5

24,2

23,3

24,4

Zdroj: Statistik Austria

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články