Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v jednotlivých týdnech roku 2020?


			Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v jednotlivých týdnech roku 2020?
19.5.2020 Spektrum

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v prvních 13 týdnech roku 2020, tedy ve dnech 30. 12. 2019 až 29. 3. 2020, celkem 29 963 obyvatel České republiky. Jde o počet jen nepatrně nižší, než jaký byl průměrný počet úmrtí během prvních třinácti týdnů roku za období let 2011–2019 (30 029 úmrtí). Ve srovnání s předcházejícím rokem 2019, kdy definitivní výsledky udávaly 30 514 zemřelých v 1. až 13. týdnu roku, jde o počet nižší o 551 zemřelých. Data za rok 2020 však budou postupně ještě aktualizována o další došlá statistická hlášení o úmrtí a meziroční rozdíl se tak ještě o něco zmírní.

Počet zemřelých v jednotlivých prozatím hodnocených kalendářních týdnech roku 2020 se pohyboval v rozmezí 2 229 až 2 380. Nejnižší byl ve 3. kalendářním týdnu, ve dnech 13. – 19. ledna, naopak nejvyšší v 7. kalendářním týdnu, tedy ve dnech 10. – 16. února. V 7. týdnu vrcholil počet zemřelých i v roce 2019, když v průběhu daného týdne v loňském roce zemřelo 2 509 obyvatel České republiky. V roce 2018 bylo oproti tomu maximum v počtu zemřelých zaznamenáno později, v 10. týdnu roku, a dosahovalo až k hranici tří tisíc. Tehdejších 2 994 zemřelých představuje nejvyšší týdenní počet zemřelých od roku 2011.


Mohlo by vás zajímat: Krize jako příležitost ke změně bezpečnosti silničního provozu


Srovnání počtu zemřelých podle čísla týdne v roce 2020 s dalšími roky

Ve srovnání s průměrnými počty zemřelých dle týdnů za období 2011–2019 byl letos počet zemřelých nadprůměrný v pěti ze sledovaných třinácti týdnů, a to v 2., 4., 5., 12. a 13. kalendářním týdnu. Podle dosud dostupných předběžných dat převyšovaly letošní čísla devítileté průměry nejvýše o 2,6 % ve 13. týdnu.

V předcházejících letech dosahovala maxima nad týdenní průměr z let 2011–2019 výrazněji výše (viz grafická příloha). Např. v roce 2018 byly počty zemřelých osob v 8. až 12. týdnu roku minimálně o 15 % nad devítiletým průměrem, když maximum z 10. týdne roku převyšovalo dlouhodobý průměr dokonce o 29 %. V roce 2017 vrcholily počty zemřelých hned na počátku roku, 2. i 3. kalendářní týden zaznamenaly až o čtvrtinu vyšší počet zemřelých, než kolik činil příslušný průměr za období let 2011–2019. Před pěti lety, v roce 2015, pak nejvyšší týdenní počet zemřelých zaznamenaný v 7. týdnu představoval počet o 14 % vyšší číslo než průměr z let 2011–2019.


Mohlo by vás zajímat: Díváme se na počty zemřelých osob správně?


Počet zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny v roce 2020

Většina úmrtí se dotýká osob seniorského věku. Podle předběžných výsledků tvořili zemřelí ve věku 65 a více let 84 % celkového počtu zemřelých v prvních třinácti týdnech roku 2020, obdobně jako ve stejném období roku 2019 (83 %). V dlouhodobějším průměru bylo zastoupení seniorů na celkovém počtu zemřelých v období 1. až 13. týdne roku nižší, a to 81 %. Na složení zemřelých podle věku a vyšší počty zemřelých seniorů však může mít vliv vývoj věkového složení obyvatelstva jako celku (narůstající podíl seniorů v populaci).

 Týdenní počty zemřelých ve věku 65 a více let byly v porovnání s průměrem let 2011–2019 nadprůměrné až na tři výjimky již po celý rok 2019 (a také po většinu roku 2018) a zůstávají mírně nadprůměrné i letos. Podle předběžných údajů zemřelo v roce 2020 v 1. až 13. týdnu 25 167 obyvatel České republiky ve věku 65 a více let, zatímco ve stejném období roku 2019 to bylo 25 288 a v dlouhodobém průměru 24 289.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Dopady katastrof v roce 2019


Počet zemřelých v 1.–13. týdnu let 2018, 2019, 2020 a průměr let 2011–2019

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články