Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 18 týdnech roku 2020?


			Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 18 týdnech roku 2020?
23.6.2020 Spektrum

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v prvních 18 týdnech roku 2020, tedy ve dnech 30. 12. 2019 až 3. 5. 2020, celkem 40 801 obyvatel České republiky. Jde o číslo o 237 nižší, než jaké udávají definitivní výsledky za 1. až 18. týden roku 2019 (41 038 zemřelých). Data za rok 2020 však budou postupně ještě aktualizována o další došlá statistická hlášení o úmrtí a i meziroční rozdíl se tak ještě bude mírně měnit. Ve srovnání s průměrným počtem úmrtí během prvních osmnácti týdnů roku za období let 2011–2019 (40 520 úmrtí) je letošní počet zemřelých jen lehce nadprůměrný (o 0,7 %). Během posledních devíti let byl nejnižší úhrnný počet zemřelých v 1. až 18. týdnu v roce 2014 (37,1 tisíce zemřelých), naopak nejvyšší v roce 2018 (42,9 tisíce) a 2015 (42,8 tisíce).

Vztáhneme-li počet zemřelých v 1. až 18. týdnu k počtu obyvatel k 1. 1. daného roku, pohyboval se počet zemřelých v tomto úseku roku v relativním vyjádření v rozmezí 3,53 (rok 2014) až 4,06 ‰ (rok 2015), s průměrem 3,84 zemřelých na tisíc obyvatel počátečního stavu. V letošním roce šlo dle předběžných údajů v prvních osmnácti týdnech o úmrtnost na úrovni 3,82 ‰, tedy na úrovni průměru let 2011–2019. Stejně tak tomu bylo i v roce 2019.

Počet zemřelých v jednotlivých prozatím hodnocených kalendářních týdnech roku 2020 se pohyboval v rozmezí 2 015 až 2 381. Nejnižší byl podle dosud dostupných údajů v 17. kalendářním týdnu, ve dnech 20. – 26. dubna, naopak nejvyšší v 7. kalendářním týdnu, tedy ve dnech 10. – 16. února. V 7. týdnu vrcholil počet zemřelých i v roce 2019, když v průběhu daného týdne v loňském roce zemřelo 2 509 obyvatel České republiky. V roce 2018 bylo oproti tomu maximum v počtu zemřelých zaznamenáno později, v 10. týdnu roku, a dosahovalo až k hranici tří tisíc. Tehdejších 2 994 zemřelých ve dnech 5. – 11. března 2018 představuje nejvyšší týdenní počet zemřelých od roku 2011. Naopak vůbec nejnižší týdenní počet zemřelých v daném období let 2011–2020 příslušel 16. týdnu roku 2016 (1 949 zemřelých). Týdenní počet zemřelých obecně mívá v období cca 10. až 20. kalendářního týdne sestupný trend. V souladu s tím byly nejnižší týdenní počty zemřelých v rámci prvních 18 týdnů evidovány ve všech sledovaných letech právě až ve 14. až 18. týdnu.

Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 18 týdnech roku 2020Ve srovnání s průměrnými počty zemřelých dle týdnů za období 2011–2019 byl letos počet zemřelých nadprůměrný ve 2., 4., 5., 11. – 16. a v 18. kalendářním týdnu. Podle dosud dostupných předběžných dat převyšoval letošní týdenní počet zemřelých devítiletý průměr nejvíce ve 14. kalendářním týdnu a to o 6,6 %, když ve dnech 30. 3. až 5. 4. 2020 bylo prozatím zaznamenáno 2 302 zemřelých, o 143 osob nad dlouhodobým průměrem. V ostatních jmenovaných týdnech letošní počty zemřelých převyšovaly průměr o 0,2 až 4,6 %. V meziročním srovnání, oproti roku 2019, byly letos počty zemřelých vyšší v devíti z osmnácti týdnů, nejvíce (o 7–8 %) vzrostly počty zemřelých v 13. a 14. týdnu.


Mohlo by vás zajímat: Co dělat, když živly poškodí majetek. Jak se správně pojistit?


V předcházejících letech dosahovala maxima nad týdenní průměr z let 2011–2019 ještě výrazněji výše. Např. v roce 2018 byly počty zemřelých osob v 8. až 12. týdnu roku minimálně o 15 % nad devítiletým průměrem, když maximum z 10. týdne roku převyšovalo dlouhodobý průměr dokonce o 29 %. V roce 2017 vrcholily počty zemřelých hned na počátku roku, 2. i 3. kalendářní týden zaznamenaly až o čtvrtinu vyšší počet zemřelých, než kolik činil příslušný průměr za období let 2011–2019. Před pěti lety, v roce 2015, pak nejvyšší týdenní počet zemřelých zaznamenaný v 7. týdnu představoval počet o 14 % vyšší číslo než průměr z let 2011–2019.

Většina úmrtí se dotýká osob seniorského věku. Z celkových dosud zaznamenaných 40 801 úmrtí během 1. až 18. kalendářního týdne roku 2020 jich ve věku 65 a více let zemřelo 34 212, tedy 84 %. 21 535 zemřelých bylo ve věku 65–84 let a 12 677 ve věku 85 a více let. V obou podskupinách šlo ve srovnání s průměrem za období 2011–2019 o počty nadprůměrné, u 65–84letých zemřelých o 2 %, u 85+ letých o 8 %. V případě zemřelých v mladší seniorské věkové skupině byly letos nadprůměrné počty zemřelých ve 14 z 18 týdnů, většinou však nepřesáhly úroveň 5 % nad průměr. Jednoznačně nejvýraznější byl převis zemřelých ve věku 65–84 let nad průměrem ve 14. kalendářním týdnu (+14,0 %), tato věková skupina tak nejvíce přispěla k celkově nadprůměrnému počtu zemřelých v uvedeném týdnu (menší měrou přispěl i zvýšený počet zemřelých ve věku 85 a více let).


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Konkurence blízká a vzdálená


Druhý největší rozdíl v počtu 65–84letých zemřelých oproti průměru se vyskytl v 18. týdnu (+9,4 % nad průměrem), třetí pak v 15. týdnu (+6,1 %). V případě počtů úmrtí 85letých a starších seniorů se nadprůměrné počty vyskytují po celý rok 2020, resp. jen s drobnými výjimkami už po celý rok 2019 i 2018, a převis zemřelých nad průměrem byl ve srovnání s mladšími seniory letos obecně větší (méně než +5 % pouze ve čtyřech týdnech). Nejvíce nadprůměrný byl počet zemřelých ve věku 85 let a více hned v 2. kalendářním týdnu, a to o 15,3 %, dále pak (o 14 %) v 5. a 7. týdnu.

Na složení zemřelých podle věku a vyšší (nadprůměrné) počty zemřelých seniorů v čase však má vliv i vývoj věkového složení populace jako celku, které v posledních letech charakterizuje právě zejména narůstající podíl seniorů. Změny věkového složení (snižující se počet obyvatel v produktivním věku) mohou stát i za aktuálním poklesem počtu zemřelých ve věkové skupině 40–64 let a 15–39 let. Podle předběžných výsledků byl počet zemřelých ve sledovaných 18 kalendářních týdnech roku ve skupinách 40–64, 15–39 i 0–14 let v letošním roce vůbec nejnižší v rámci období let 2011–2020.

Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 18 týdnech roku 2020 2

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články