Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP


			Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP
8.9.2017 Spektrum

Podle zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezonní a kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,7 %. V mezičtvrtletním vyjádření se přitom ekonomická aktivita zvýšila o 2,5 %. V porovnání s prognózou ČNB tak byl vykázaný ekonomický růst ve druhém čtvrtletí vyšší o 1,2 procentního bodu v meziročním i mezičtvrtletním pohledu.

Odchylka meziročního růstu HDP od prognózy ČNB směrem nahoru byla dána vyšším příspěvkem všech výdajových složek s výjimkou spotřeby vlády. Růst spotřeby domácností zrychlil nad 4 %, tedy více, než očekávala prognóza. Robustní zvyšování spotřeby domácností přitom odráží zrychlující mzdovou dynamiku, rostoucí optimismus spotřebitelů a nadále nízké úrokové sazby. Spotřeba vlády naopak nečekaně zpomalila své růstové tempo. Růst hrubé tvorby kapitálu překonal očekávání ČNB, a to díky zřetelně rychlejšímu růstu fixních investic, zatímco příspěvek změny stavu zásob byl naopak více záporný.


Mohlo by vás zajímat: Allianz sází na Indii a robotiku


Věcné členění fixních investic přitom naznačuje výrazný růst soukromých investic i oživení vládních investic. Také kladný příspěvek čistého exportu byl oproti prognóze vyšší. Meziroční růst vývozu byl mírně vyšší než predikovaný, což potvrzuje příznivý vliv rostoucí zahraniční poptávky na domácí ekonomickou aktivitu. Zároveň růst dovozu byl oproti prognóze mírně nižší, což je v situaci rychlejšího růstu domácí poptávky překvapivé.


Mohlo by vás zajímat: Povinná četba. Vyšla unikátní publikace o zajištění


V souhrnu lze konstatovat, že ve druhém čtvrtletí letošního roku došlo k dalšímu výraznému zrychlení růstu české ekonomiky, a to v podstatně větší míře, než ČNB prognózovala. Růst HDP by měl dle stávající prognózy ČNB v letošním roce dosáhnout 3,6 % a v následujících dvou letech setrvat mírně nad hranicí 3 %. Růst HDP bude podle prognózy nadále tažen zejména robustním vývojem spotřeby domácností. Investice by měly oživit jak ve vládním sektoru vlivem zvýšeného čerpání evropských fondů, tak v soukromé sféře, což dnes zveřejněná data potvrzují ve větším než očekávaném rozsahu.
Česká ekonomika bude nadále těžit z pokračujícího růstu poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů. Kladný příspěvek čistého vývozu k vývoji české ekonomiky se ale v příštím roce přesune do záporných hodnot, a to v důsledku posílení kurzu koruny a zrychlení růstu domácí poptávky.

Zdroj: ČNB

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články