Koronavirus: Možné dopady na světové hospodářství a pojišťovnictví


			Koronavirus: Možné dopady na světové hospodářství a pojišťovnictví
3.3.2020 Spektrum

Šíření koronaviru brzdí dynamiku hospodářského růstu v Čínské lidové republice. Dá se předpokládat, že růst hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí 2020 poklesne v důsledku epidemie značně pod hranici šesti procent. Přesto podle názoru poradenské společnosti Feri zůstanou negativní efekty celkově omezené.

Jak to vidí poradenská společnost?

Společnost Feri bere v úvahu, že v mnoha částech Číny se každoročně v období oslav Čínského nového roku produkce stejně zastaví, a pokud jde o propady ve stacionárním maloobchodě, tak ty, a to na rozdíl od epidemie SARS v roce 2003, mohou být alespoň zčásti kompenzovány online nákupy. Kromě toho zkušenost s epidemií SARS ukázala, že po odeznění epidemie přichází efekt dohánění, kdy tempo růstu v následujících čtvrtletích jde znovu rychle nahoru. I v případě vysloveně negativního scénáře se dá vycházet z toho, že čínské vedení zasáhne a přijme řadu opatření podporujících konjunkturu.


Mohlo by vás zajímat: Cestovní pojištění ve stínu koronaviru. Na co si dát pozor?


 Již před vypuknutím současné epidemie koronaviru se počítalo s tím, že dynamika růstu v Čínské lidové republice poklesne pod šest procent. To tudíž znamená, že zásadní přehodnocení situace se nejeví v této fázi jako nezbytné. Riziko nějakého zásadního propadu čínského hospodářství s citelnými negativními účinky na světové hospodářství zůstane podle poradenské společnosti Feri omezené. Ovšem také šance, že z Číny vzejdou v tomto roce nějaké významnější pozitivní impulzy pro světové hospodářství, jsou ale rovněž velmi malé. Společnost Feri proto počítá beze změny s tím, že dojde k dočasnému a mírnému oživení světového hospodářství. Nelze však očekávat žádný silnější a dlouhodobější vzestup.

Možnými dopady koronaviru na hospodářství se zabývá řada médií. Čínská vláda se prý pokouší posílit finanční systém a ekonomické dopady epidemie „zkrotit“. Čínská centrální banka dala komerčním bankám k dispozici likviditu ve výši cca 156 mld. EUR. Toto opatření má zajistit funkčnost čínského peněžního trhu a bankovního systému.


Mohlo by vás zajímat: Omezení rychlosti je v Německu velké téma. Co na to pojišťovny?


Jaký dopad má epidemie na činnost čínských pojistitelů?

Po oslavách Čínského nového roku zahájili čínští pojistitelé provoz, nicméně šíření koronaviru na ně dopadlo ve značné míře. Během oslav se nekonaly návštěvy u potenciálních klientů, které se prý tradičně uskutečňují, a to ve velkém stylu. Experti počítají pro únor 2020 a dokonce pro celé první čtvrtletí 2020 se silným poklesem nové produkce, i když se mnohé pojistné smlouvy uzavírají online.

Veřejný život se v Číně v důsledku virové pohromy zastavil. Podnikatelské aktivity se přesunuly do virtuálního světa. Výhody nyní mají ty tuzemské podniky, které jsou v digitalizaci vepředu a které vsadily na online prodej. Téměř všichni čínští pojistitelé mají tzv. veřejný účet na WeChat[1], aby jim posloužil minimálně jako komunikační platforma. Pojistitelé, kteří pokročili v digitalizaci nejdále, vyvíjejí ještě navíc výkonné aplikace, jež lze adaptovat na WeChat. Tyto aplikace zvládají všechny možné funkcionality, jako například poradenství klientům, uzavírání pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí nebo umožňují klientům v podstatě samoobsluhu. Řada pojistitelů využívá aplikace i k řízení obchodu. Epidemie koronaviru tedy jasně prokázala význam digitalizace v pojišťovnictví a také demonstruje, že čínské pojišťovnictví v ní již výrazně pokročilo.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe k 2018: Hrubé předepsané pojistné se v Evropě zvýšilo o 6,2 %


Koronavirus a cestovní pojištění

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila dne 30. ledna 2020 kvůli epidemii nového koronaviru globální stav zdravotní nouze. Kdo nyní sjedná pojištění léčebných výloh pro cestu do zahraničí, měl by se dobře seznámit s pojistnými podmínkami. Například australští pojistitelé nechtějí již onemocnění koronavirem krýt. V Německu ale uklidňuje Svaz soukromých zdravotních pojišťoven (PKV) veřejnost, že cesty do Číny jsou prý nadále pojišťovány.

Německé ministerstvo zahraničí ovšem radí cestám do Číny se vyhnout.  PKV blíže vysvětluje, že pojistná ochrana v rámci soukromého cestovního zdravotního pojištění platí beze změn. Cestovatelé jsou tudíž také při cestách do Číny odpovídajícím způsobem pojištěni. Jestliže v jednotlivých případech vzniknou náklady spojené s pobytem v karanténě, tak budou uhrazeny státem dle zákona o ochraně před infekcí. V Německu je v současně době pojištěno u soukromých zdravotních pojišťoven pro zahraniční cesty cca 25 milionů osob. Při všech dosavadních epidemiích (např. ptačí chřipka, SARS atd.) se pojistné podmínky zahraničního cestovního zdravotního pojištění nikdy nezměnily.

Australští pojistitelé ovšem podmínky změnili. Důvod spočívá v tom, že WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze. 190 členů této mezinárodní organizace začalo vzájemně koordinovat přijímaná protikrizová opatření.


[1] WeChat je sociální médium a sociální síť s řadou funkcí jako instant messaging, hlasové zprávy, videohovory, sdílení fotek, objednání taxislužby, donášky jídla z restaurací, rezervace hotelu, mobilní platby WeChat Pay a mnoho dalších. WeChat má více než jednu miliardu aktivních uživatelů a je největší sociální sítí v Číně.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články