Dopady COVID-19 na pojistitele v DACH regionu


			Dopady COVID-19 na pojistitele v DACH regionu

Pandemie COVID-19 zasáhla rozvahy pojišťovacích podniků, vyvolala řadu politických otázek ohledně adaptace podnikatelů, ale současně vyostřila některé existující problémy v tzv. DACH regionu, kam je řazeno Německo, Rakousko a Švýcarsko. Jaké jsou ty největší problémy daného regionu?

Na počátku krize jednotliví pojistitelé vzhledem k plouživé digitalizaci a inovacím evidentně zjistili, do jaké míry jsou odkázáni na lokální call centra a nepružné systémy správy pojištění. Jejich hlavním prodejním kanálem totiž nadále zůstávají výhradní pojišťovací zprostředkovatelé a pojišťovací makléři. Pro mnohé pojistitele bylo obtížné pokračovat v podnikání jako doposud, natožpak předhonit konkurenty.

V pojišťovnictví se obecně projevuje spíše averze k riziku, proto prý někteří pojistitelé odkládají vzhledem k nejistotám a hospodářským turbulencím způsobeným pandemií COVID-19 urychlené investování do digitalizace. Je třeba si ovšem uvědomit, že nyní jsou postaveni před těžkou volbu. Buď neodkladně zvýší svoje úsilí v oblasti digitalizace, nebo se vystaví nebezpečí, že budou z trhu vytlačeni, a to tvrdou konkurencí ze strany InsurTech a dovednějších soutěžitelů s digitálním know-how.


Mohlo by vás zajímat: Pandemie moru v minulosti změnily tvář světa


Pojistitelé jsou v DACH regionu spíše opozdilci v digitalizaci, ale v žádném případě nejsou nepřátelé techniky. To dokumentuje i údaj publikovaný GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví), že IT výdaje německých pojistitelů vzrostou do konce roku 2020 na cca 5 mld. EUR. Problém prý nespočívá v tom, že by pojišťovnictví neinvestovalo do digitálních kapacit. Spíše jde o to, že tyto investice nedrží krok s rozměrem výzev, před kterými pojistitelé stojí. Právě pro pojistitele v DACH regionu je prý tento problém obzvláště závažný. Pomalé tempo digitalizace na německém pojistném trhu je podle výzkumu EIOPA hlavním důvodem té skutečnosti, že správní náklady německých kompozitních pojistitelů jsou tři procenta nad evropským průměrem ve výši 5,8 %.

Proč tedy tito pojistitelé z  DACH regionu otálejí? Mnozí se totiž obávají integrace nových neznámých technologií a stejně tak partnerství s InsurTech kvůli své závislosti na starých systémech bez otevřených rozhraní. K tomu se přidává hluboce zakořeněný strach z nákladných a převratných megaprojektů, stejně jako obavy týkající se kontroly a bezpečnosti dat.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Lze srovnávat aktuální průběh pandemie s první vlnou?


Spolupráce se zkušenými partnery, kteří tyto potíže znají a umí je zvládnout, může přitom vést k překonání odpovídajících obav a k vytvoření důvěry. Mnohé pojišťovací podniky musely nutně pochopit, že samotná krize COVID-19 je sama o sobě již dostatečný důvod k tomu, aby nechaly padnout „staré“ výhrady vůči digitalizaci.

Podle aktuální analýzy KPMG se digitalizace pracovních postupů a prodejních kanálů u pojistitelů v kontextu rostoucího nebezpečí nákazy a práce z domova (Home Office) zrychlila. Jelikož mnozí experti počítají v tomto roce ještě s druhou vlnou pandemie, dostala digitalizace krátkodobě velmi vysokou prioritu a stává se i dlouhodobě absolutní nutností. Automatizace klíčových procesů přinese pojistitelům vyšší nákladovou efektivnost a stabilitu. Evropským pojistitelům se například podařilo snížit počet pojistných podvodů o 18 %, a to díky systémům umělé inteligence, jež prozkoumaly velká množství dat, aby vyhodnotily nároky a rozpoznaly rizika pojistného podvodu.

Kromě vyřizování nároků mohou být s pomocí umělé inteligence a strojového učení (Machine Learning) docíleny přesnější a spolehlivější výsledky také v upisování, tedy v underwritingu. Mimo to mohou být skutečná rizika lépe zahrnuta do pojistných podmínek.  Například data ze senzorů internetu věcí mohou u pojištěných předmětů vyvolat aktuálně preventivní údržbu, a ušetřit tak pojistitelům vysoké náklady způsobené příslušnými škodami.


Mohlo by vás zajímat: Budou pojišťovny v USA krýt covid-19 během natáčení filmů?


Aby se ovšem pojistitelé stali chytřejšími a flexibilnějšími, tak naprosto podstatné je provést modernizaci klíčových systémů, a to nejen pro dobu, kdy platí pravidla pro odstup lidí a je realizován home office, nýbrž především s ohledem na budoucnost, kdy se budou digitálně zběhlí pojistitelé tlačit na špici. Účinné digitální prodejní kanály, stejně jako digitální vývoj pojistných produktů, jsou rovněž rozhodující v tom případě, kdy jde o to oddělit zrno od plev. Partnerství s vůdci v oboru by mohlo pojistitelům pomoci při zvládnutí digitálního obratu.  

Poznatky z pandemické krize by měly být rozumně využity při změnách organizace a podnikové kultury. Pojišťovací podniky musejí nalézt nové modely a nástroje spolupráce, aby mohly i za stávajících okolností pružně nasazovat své zaměstnance pracující na dálku. Samotná digitalizační změna je sice nezbytně nutná, ale sama nestačí. Pojistitelé nesmí zkrátka a dobře zapomenout na inovace!

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články