Jak rychle se pojistitelé zotaví z pandemického šoku?


			Jak rychle se pojistitelé zotaví z pandemického šoku?

Pandemie má v celém světě značně velké ekonomické dopady. Svědčí o tom i nedávno zveřejněné propady ekonomického výkonu ve 2. čtvrtletí 2020 například v USA a Německu. Je logické, že se řada institucí a expertů snaží odhadnout budoucí vývoj. Prognózy vývoje jsou ale zatíženy značným množstvím nejistot a jsou mnohdy dosti rozdílné. Například Swiss Re Institute počítá s tím, že globální pojistný trh by se mohl vrátit k růstu již v roce 2021. Jiné prognózy jsou pesimističtější. Platí to například o prognóze společnosti EY Innovalue, jež se týká německého pojistného trhu. Některé v ní vymezené trendy a závěry mohou být relevantní i pro jiné pojistné trhy.

Koronavirová krize bude určitě pro pojistitele, resp. pro obor pojišťovnictví, znamenat značně vyšší škodní zatížení. Poradenská společnost EY Innovalue však u kompozitních pojistitelů, životních pojistitelů a pojistitelů provozujících soukromé zdravotní pojištění očekává též podstatné ztráty pojistného. Modelování vývoje dle dvou scénářů ukazuje možné zotavení teprve v letech 2022–2023.

Společnost EY Innovalue vychází z toho, že pokračující omezení kontaktů a mobility má závažný dopad na obchod. Kromě toho existují obavy z jisté zdrženlivosti jednotlivců i firemních klientů, pokud jde o sjednávání nového pojištění. Může tak dojít k „oddrolení“ pojistného kmene.


Mohlo by vás zajímat: Dlouhodobá péče na rozcestí. Jak mohou komerční pojišťovny pomoci?


Změněné tržní podmínky vytvářejí tlak na neefektivní podnikatelské a procesní modely. EY Innovalue modelovala ve dvou scénářích účinky krize na pojistný kmen a novou produkci a z toho odvodila doporučení pro postup pojistitelů i obchodních společností. Základem prý byl předpokládaný vývoj oboru a hrubého domácího produktu bez vlivu COVID-19.

Analytici společnosti EY Innovalue předpokládají, že u privátního obchodu (fyzické osoby) kompozitních pojistitelů by mohlo dojít k poklesu pojistného kmene v rozmezí 2–3 %, a to nejvíce v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a v úrazovém pojištění. Obecný růstový trend by se ale nezlomil, jen by se prý časově posunul. Důvody snížení velikosti pojistného kmene spočívají podle analytiků v zesílení cenových srovnávání, poklesu registrací motorových vozidel a také v redukci poptávky, popřípadě ve stornech u takových typů pojištění, jež jsou nyní postradatelná.


Mohlo by vás zajímat: Jak si vede budoucí výkonný ředitel GDV Jörg Asmussen?


U podnikatelských pojištění by mohly být poklesy pojistného kmene větší, a to v rozmezí 4–6 %. Pokud nedojde v roce 2021 k dalším významným uzavřením podniků mohla by být stávající úroveň obchodu znovu dosažena nebo dokonce překročena od roku 2025.

Pokud jde o pokles pojistného, tak svoji roli může sehrát rovněž menší počet nově založených firem a rostoucí počet insolvencí například v gastronomii a turistice. K propadu pojistného by mohlo dojít i v těch případech, kdy se pojistné odvozuje z výše obratu. Podle EY Innovalue by mohla být více zasažena letecká doprava, automobilový průmysl a turistika než zdravotnická technika, IT nebo telekomunikace. Ve střednědobém období by se pojistný trh měl stát „tvrdším“, a to především v úvěrovém pojištění a pojištění záruky (kauce).


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


Dále se v prognóze EY Innovalue například předpokládá, že:

  • v životním pojištění by mohl pokles nové produkce činit 23–27 %, přičemž největší propad by mohl nastat u pojištění s jednorázově placeným pojistným. Ještě větší dopady by mohly nastat u zaměstnaneckého penzijního pojištění,
  • do roku 2025 by se mohl počet registrovaných pojišťovacích makléřů snížit o 18–25 % a vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů dokonce o 30–34 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články