Koronavirus tvrdě zasáhl Česko. Strádá automobilový a zpracovatelský průmysl


			Koronavirus tvrdě zasáhl Česko. Strádá automobilový a zpracovatelský průmysl

Česká republika má mnoho výhod - počínaje geografickou polohou, která z ní činí křižovatku mezi rozvíjející se a vyspělou částí Evropy, přes relativně levnou a kvalifikovanou pracovní sílu, rostoucí domácí poptávku až po zpracovatelský průmysl. Ten je do značné míry integrován s Německem, největší ekonomikou eurozóny. Česko je také cílem mnoha zahraničních investic. Díky tomu se Česká republika stala nedílnou součástí dodavatelských řetězců nejen na evropské, ale i na světové úrovni a v posledním desetiletí zaznamenala významný hospodářský i společenský rozvoj. Tyto silné stránky se bohužel v době krize, jakou je ta, kterou v současnosti prožíváme, mění ve slabiny.

Evropský zpracovatelský průmysl začal zpomalovat již od poloviny roku 2018 a všeobecnou nejistotu zvyšovalo i obchodní napětí a Brexit. Do toho se náhle objevil koronavirus, který všem ekonomikám zasadil nečekaně krutou ránu. Opatření, jež postižené země v souvislosti s nákazou přijaly (např. omezení volného pohybu osob, uzavření obchodů a hranic apod.), zpočátku utlumila maloobchod a cestovní ruch, ale následně vedla i k částečnému zastavení výrobních aktivit nejen v Evropě, ale i ve zbytku světa. Dopady aktuální situace na český zpracovatelský průmysl jsou vážné s ohledem na jeho závislost na vývozu a vysokou míru zapojení do mezinárodních dodavatelských řetězců.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


Dopady na automobilový a zpracovatelský průmysl

Automobilový průmysl je českou exportní jedničkou (v roce 2019 představoval 20 % vývozu), a tak nyní patří k nejvíce postiženým odvětvím. Zpomalení prodeje automobilů v Evropě a Číně v kombinaci s čínsko-americkým obchodním napětím a Brexitem již v roce 2019 negativně ovlivnilo růst automobilového průmyslu nejen v České republice, ale v Evropě obecně. Prodej osobních automobilů v České republice v roce 2019 meziročně klesl o 4,4 %, zatímco tržby na úrovni EU vzrostly o pouhé 1,2 %. Koronavirus pak způsobil další pokles tržeb v důsledku dočasného uzavření výrobních závodů, ale i kvůli nedostatečnému zásobování. Domácí prodej v prvním čtvrtletí 2020 propadl oproti stejnému období v roce 2019 o 16 %. Letošní březnový prodej pak za březnem 2019 zaostává dokonce o 36 %.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička komentuje vývoj pandemie. Jaká jsou aktuální data?


Pro ilustraci, prodeje automobilů v EU klesly v březnu 2020 v porovnání s předchozím rokem o 51 % a v prvním čtvrtletí 2020 ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 o 26 %. Evropské sdružení automobilových výrobců (EAMA) odhaduje, že výsledkem je zhruba 140 000 nevyrobených motorových vozidel a postiženo je okolo 45 tisíc zaměstnanců.Credendo 1 CR

Vzhledem k nejistotě ohledně vývoje pandemie je velmi těžké odhadnout, kdy problémy v tomto odvětví skončí. Predikce agentury Bloomberg naznačují, že automobilová výroba v České republice může v roce 2021 dále klesat, než postupně dojde k jejímu oživení. Úrovně produkce před koronavirem by mělo Česko dosáhnout po roce 2024, zatímco Německu by to mělo trvat jen do roku 2022. Postupné oživení bude záviset na uvolnění přijatých nařízení a na vývoji evropského výrobního řetězce motorových vozidel.

Prudké snížení vnější poptávky silně postihlo také strojírenství a ani zde není krátkodobý výhled příznivý. Index PMI společnosti IHS Markit pro zpracovatelský sektor se v březnu 2020 zastavil na úrovni 41,3 bodů, což je hluboko pod padesáti body, a tedy pod hranicí mezi růstem a poklesem.  Jedná se o nejnižší hodnotu od května 2009, kdy trvalo 5 měsíců, než se index znovu vrátil do pozitivní úrovně a překročil padesátibodovou mez znamenající zlepšení.

České úřady přijaly preventivní opatření velmi brzy, což samozřejmě ovlivnilo i další odvětví ekonomiky: cestovní ruch, maloobchod (kromě supermarketů a lékáren), dopravu a podnikání spojené s volným časem. Tyto kroky domácí hospodářství značně zatíží, což se projeví v poklesu reálného HDP, který bude výraznější než v roce 2009. Podle odhadu MMF propad HDP dosáhne ‑ 6,5 % (v roce 2009: -4,8 %). Kdy dojde k oživení, zatím není jasné. Bude záležet na vývoji pandemie a na rychlosti a rozsahu uvolňování ochranných opatření. Jisté však je, že aktuální hospodářská krize je současně tou nejhorší od Velké hospodářské krize třicátých let minulého století.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Otázky jalové a otázky smysluplné


Credendo 2 CRPřestože česká vláda přijala řadu kroků na podporu ekonomiky, důsledky aktuální situace se na hospodářství již začínají projevovat. Česká národní banka snížila svou hlavní sazbu z 1,75 % na 1 % a česká koruna se tak dostala pod tlak (viz graf 2). Oslabení kurzu české koruny by mělo podpořit konkurenceschopnost českých vývozců, ale zároveň povede ke zvýšení cen dováženého zboží. Vládní podpůrná opatření, jež mají alespoň částečně pomoci vyrovnat se s vnitřním šokem (např. podporou domácí poptávky), ale nebudou stačit k tomu, aby se ekonomika vypořádala s poklesem zahraniční poptávky, která je závislá na oživení na evropské úrovni. Výsledkem bude rostoucí míra nezaměstnanosti a s tím související další tlak na veřejné finance. Ty již ovlivnil pokles daňových příjmů a vyšší náklady kvůli podpůrným opatřením. Díky skutečnosti, že úroveň veřejného dluhu ČR (30,8 % v r. 2019) je jedna z nejnižších v EU, má vláda dostatečný fiskální prostor pro podpůrná vládní opatření i za cenu výrazného nárůstu schodku státního rozpočtu v roce 2020.

Závěrem

Vypuknutí pandemie covid-19 českou ekonomiku vážně poškodilo. V roce 2020 se očekává propad reálného HDP o 6,5 % a důvodem jsou nejen opatření proti šíření viru, ale i prudké zhoršení ekonomické aktivity obchodních partnerů Česka. Tento rozsáhlý a neočekávaný šok způsobí zhoršení makroekonomických ukazatelů, jako je nezaměstnanost, směnný kurz, saldo běžného účtu platební bilance a veřejné finance. Mezi nejvíce postižené sektory patří automobilový průmysl, cestovní ruch, maloobchod (kromě supermarketů a lékáren), restaurace, hotely, doprava a strojírenství. Ohledně vývoje pandemie zatím panuje značná nejistota. Česká vláda má dostatečný fiskální prostor a již ohlásila rozsáhlá podpůrná opatření na stimulaci domácí ekonomiky. Vzhledem k tomu, že česká ekonomika je velmi otevřená a silně integrovaná v evropském dodavatelském řetězci, bude její oživení do značné míry záviset na tom, jak se s krizí vyrovnají její obchodní partneři, kteří se nacházejí především v EU.

Matthieu Depreter
Analytik Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články