Německo: Dobrovolné výplaty plnění v době pandemie


			Německo: Dobrovolné výplaty plnění v době pandemie

Německé podniky mají v průběhu pandemie značné finanční ztráty. Většinu ztrát dorovnává státní pomoc. Odpovídající pojištění mají sjednáno pouze některé podniky. Přesto někteří pojistitelé vyplácejí podle portálu Versicherungswirtschaftheute dobrovolně pojistné plnění.

Podstata pojištění pro případ uzavření podniku

Obecně lze konstatovat, že v Německu lze v dané koronavirové krizi využít pojištění pro případ uzavření podniku z důvodu pojištěných nemocí nebo původců nemocí, kdy úřady nařídí uzavření podniku. Jestliže takové pojištění existuje, tak pak se pochopitelně vyplatí pojistné plnění. Takových pojištění byl ovšem sjednán jen minimální počet. Spíše se jedná v celém Německu o jednotlivé případy. Skutečnost, že daný podnik byl uzavřen, sama o sobě ještě neznamená zpravidla pojistnou událost. Podle německého zákona o ochraně před infekcí a podle pojištění pro případ uzavření podniku nastává pojistná událost obvykle tehdy, když úřady správním aktem uzavřou daný podnik, aby bylo v tomto podniku zabráněno šíření nemoci nebo šíření jejího původce. Typickým příkladem může být výskyt salmonely ve zmrzlinárně, novoviru u zaměstnanců hotelu nebo bakterie E.coli v řeznictví. 


Mohlo by vás zajímat: Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?


Nyní v koronavirové krizi je situace zcela jiná. Mnohé podniky byly uzavřeny z důvodu všeobecné prevence s cílem minimalizovat sociální kontakty a zajistit zdraví zaměstnanců i veřejnosti. V tomto případě nebyla důvodem uzavření nemoc nebo původce nemoci vyskytující se v daném podniku. Z pohledu mnohých pojistitelů nejsou tudíž tyto případy pojištěny.

Stejně tak by tento závěr platil v tom případě, kdyby stát odůvodnil uzavření podniku příslušnými ustanoveními policejního nebo pořádkového práva nebo je nařídil z důvodu obecné prevence vzhledem k blížící se silné bouři nebo vůbec očekávanému mimořádně špatnému počasí. Ani tyto události by neumožnily využít pojištění pro případ uzavřené podniku. Samozřejmě platí, že klíčové je smluvní ujednání mezi pojistitelem a pojistníkem.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kouzlo jménem „byznys kejs“


Pojištění pro případ uzavření podniku a pandemie

GDV ale zdůrazňuje, že na otázku, zda a jak je COVID-19 „zachycen“ pojištěním pro případ uzavření podniku se nedá obecně odpovědět, protože na německém pojistném trhu se aplikují rozdílné koncepty tohoto pojištění. V zásadě prý existují dvě varianty:

  • Pojištěné nemoci jsou jmenovitě vymezeny v pojistných podmínkách. Není však uveden zjevný odkaz na ustanovení odstavců 6 a 7 zákona o ochraně před infekcí, v nichž jsou vyjmenovány rozličné nemoci a původce nemocí s oznamovací povinností. Koronavirus nového druhu není v pojistných podmínkách zmíněn.
  • Existuje přímý odkaz na zákon o ochraně před infekcí a tam uvedené nemoci, mezi nimiž od počátku února 2020 figuruje též koronavirus. 

V případě těchto variant pak může existovat pojistná ochrana, protože poslední změny zmíněného zákona se staly účinnou součástí pojistné smlouvy. 

Pojištění pro případ uzavření podniku se v Německu nabízí již po desetiletí. Poptávka byla ovšem velmi slabá. Proto je toto pojištění ve srovnání se standardním krytím velmi málo rozšířeno. Počet pojistných smluv činí asi 4 % oproti pojistným smlouvám požárního pojištění. Odhaduje se, že v hotelnictví a gastronomii má pojištění pro případ uzavření podniku sjednáno méně než 25 % podniků.


Mohlo by vás zajímat: Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v jednotlivých týdnech roku 2020?


Iniciativa bavorské vlády ohledně pojištění pro případ uzavření podniku

Bavorská vláda vyvinula určitou iniciativu s tím, aby byla zajištěna v souvislosti s dopady koronavirové krize rychle likvidita pro dotčené podniky v oblasti hotelnictví a provozování restauračních zařízení. GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví) tuto iniciativu uvítal.

Zúčastnění pojistitelé přebírají asi polovinu modelově propočítaných ekonomických škod klienta (průměrné hodnoty). Je nutno dodat, že ekonomické ztráty byly částečně již pokryty plněním ze strany státu, popřípadě určité provozně-ekonomické náklady nyní již nenabíhají. Podle oficiálních propočtů se provozní náklady v živnostech hotely a restaurace díky opatřením jako je zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit) či okamžitá pomoc v průměru již snížily o 70 %.


Mohlo by vás zajímat: Jedno poučení pro svět v době pokoronavirové


Zapojení pojistitelů

Pojistitelé, kteří se zapojili do této iniciativy, poskytují svým klientům, kteří mají sjednáno pojištění pro případ uzavření podniku, solidních 15 % smluvně dohodnutého denního odškodného. Tímto přebírají vlastně polovinu ze zbývajících 30 % ztrát. Tak realizují rychlou a jednoduchou likviditu bez byrokratických překážek. Tento přístup odpovídá odškodňovacímu mechanismu pojištění pro případ uzavření podniku. U tohoto pojištění je totiž obvykle dohodnuto, že pojistitel hradí ty škody, jež nejsou pokryty z veřejně-právního nároku na odškodnění (např. dle zákona o ochraně před infekcí). Právě tuto skutečnost zohlednila iniciativa bavorské vlády.

 V článku se navíc upozorňuje, že z pojištění pro případ uzavření podniku se v zásadě nikdy nehradí 100 % ekonomických ztrát. Bylo by nanejvýš povážlivé vzbuzovat u klientů naději, že z pojištění „vytěží“ 100 %. Právní úprava odškodnění se nestává automaticky soudním projednáváním bezpředmětnou.

Finanční prostředky poskytnuté na Kurzarbeit se nezúčtovávají s dobrovolným pojistným plněním. Spolkový pracovní úřad jasně uvedl, že se tyto peníze se zúčtovávají jedině tehdy, je-li uzavření podniku pojištěno. K bavorské iniciativě se přihlásily různé organizace (např. DEHOGA Bayern, Sdružení bavorského hospodářství) a mnozí pojistitelé (např. Allianz, Gothaer, Haftpflichtkasse VVAG, Nürnberger, Signal-Iduna, Versicherungskammer Bayern, Zurich Gruppe Deutschland a HDI Versicherung AG). Tito pojistitelé oznámili, že toto řešení uplatní napříč Německem a pro širší okruh pandemií zasažených oborů. Další pojistitelé se hodlají připojit v nejbližší době nebo již uplatňují srovnatelné nabídky. Ale Generali Deutschland se rozhodla pro jinou cestu. Zřídila fond ve výši 30 mil. EUR a z něho chce podporovat poškozené podniky, a být tak na straně svých klientů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články