Rakušané šetří během krize s rozumem


			Rakušané šetří během krize s rozumem

Finanční ztráty způsobené koronavirovou pandemií a restriktivními opatřeními připustilo během bleskové ankety v Rakousku celých 43 % dotázaných. Dalších 11 % oslovených teprve nějaké mínusy očekávalo. Většina respondentů v této souvislosti škrtá výdaje na dovolenou a své koníčky. Často nezbývá také na spoření a investice. Nejméně často se dotázaní omezili v oblasti médií a pojištění.

Anketu uspořádala společnost Respondi AG pro srovnávač Durchblicker (Yousure Tarifvergleich GmbH) na 1200 respondentech ve věku od 18 let v druhé půlce dubna 2020. Takřka polovina rakouských domácností se podle výsledků musela uskromnit, protože došlo na snížení příjmů.

43 % pocítilo snížení čistého příjmu, a to v průměru o 26 %, konkrétně z 2.680 EUR z doby předkoronavirové na 1.999 EUR v době krize. V každém druhém případě je ztráta ale o něco nižší než o 20 %. Zhruba každý sedmý (15 %) ovšem zaznamenal redukci příjmu o polovinu i více.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Vize férového ŽP se naplnila!


Nejvíce trpí rodiny a samostatně výdělečně činní

Častěji jsou snížením příjmu negativně zasaženy rodiny (54 %) než osoby žijící v jednohlavé domácnosti (singles, 34 %). Nejvíce utrpěli samostatně výdělečně činní (69 %), jimž krize z měsíčního průměrného příjmu ukrojila na 40 %. Podle sdělení zástupců Durchblickeru není už každý čtvrtý postižený schopen platit své fixní náklady. Mezi zaměstnanci uvádí 47 % z nich, že se musí spokojit s nižším platem, mezi důchodci 9 %.

Velký tlak na náklady

Tři čtvrtiny oslovených (74 %) potvrdily, že přešli na koronavirové hospodaření odlišné od dosavadního. Konkrétně se anketa ptala:

  • Jste schopni nadále krýt fixní náklady i přes redukci příjmu?
  • Museli jste se vzdát nějaké určité investice nebo koupě a finančně si utáhnout opasek?

Pouze o něco více než čtvrtina dotázaných (26 %) uvedla, že nepocítili žádné finanční důsledky. Naopak 15 % respondentů připustilo, že už nejsou schopni krýt své fixní náklady. Zbývajících 59 % se muselo nějakým způsobem uskromnit.

Jak moc a kde Rakušané v této době šetří? Největší stopku má dovolená (79 % respondentů), a podobný podíl oslovených omezuje své koníčky a způsoby trávení volného času (78 %). Sedm z deseti respondentů šetří na oblečení. Více než polovina (53 %) omezuje i kolonku „spoření a investice“: na stranu jsou schopni dávat méně než před krizí.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury


Pro naši branži je potěšitelné, že úplně nejméně šetří Rakušané i v těžké době na pojištění: redukci a úsporná opatření vůči svému pojištění přiznalo jen 9 % dotázaných, což je nejmenší podíl ze všech dotázaných kategorií. Reinhold Baudisch, šéf srovnávače Durchblicker, komentoval tyto závěry: Ukazuje se, že ani v krizové době nechtějí rakouské domácnosti rezignovat na solidní zabezpečení.“

Kontrola výdajů je ledabylá

Anketa ukázala ještě i jiný fenomén: mnozí z těch, kteří byli nynější koronavirovou krizí postiženi na příjmech, se dosud nikdy nepokusili nějak optimalizovat své pravidelné výdaje, popřípadě jen nahodile, nikoli pravidelně. Podle Reinholda Baudische v případě výdajů na pojištění a finanční služby činí tento podíl „ledabylých hospodářů“ dokonce více než polovinu: 57, resp. 55 %. Například inventuru pojištění dělal podíl 33 % dotázaných v minulosti pouze jedinkrát a 24 % se do ní nepustilo ještě nikdy.

A jaký je pohled do budoucnosti? Podle ankety očekává dalších 11 %, kteří dosud nepocítili negativní důsledky, že na ně ještě dojde a jejich příjem se sníží.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články