Lemonade v číslech. Bublina míří ke špičce špendlíku


			Lemonade v číslech. Bublina míří ke špičce špendlíku

O Lemonade se často hovoří jako o společnosti, která boří bariéry a zcela vybočuje z řady. Její příběh nenechává v klidu nikoho. Tento americký startup pojistitel, který se specializuje na pojištění domů, majetku nebo penzí, se těší neochabující vlně pozitivní publicity a stálému růstu již od zahájení činnosti v září 2016. Byla mu dokonce věnována pozornost v časopisech Time, Wired či The Economist. Není však všechno zlato, co se třpytí.

Podle údajů, které společnost Lemonade publikovala, to vypadá, že globální pozornost, která je jí věnována, je oprávněná. K 1. červnu 2017 totiž měla v pojistném kmeni více než 14 000 pojistných smluv a odhadované hrubé předepsané pojistné činilo 2,9 mil. dolarů (2,3 mil. liber). Škodní poměr v roce 2016 byl 20 %, což je méně než polovina průměrného škodního poměru v celém americkém pojištění majitelů domů, které obvykle zahrnuje pojištění vlastní budovy a/nebo majetku v ní, neboť ten činil ve stejném období 52,5 %.

V červenci 2017 Lemonade oznámil, že splnil jeden z klíčových slibů pojistníkům, tj. převést pojistné, které přesahuje uhrazené pojistné události a 20 % provizi Lemonade, na neziskové organizace podle výběru zákazníků. V rámci této první „vratky“ Lemonade vyplatil 53 174 dolarů celkem 14 neziskovým firmám, což prý představuje 10,2 % jejích příjmů od zahájení činnosti.

Odhaduje se, že ke konci roku 2017 by mělo pojistné dosáhnout výše 30 mil. dolarů. Počet pojistníků se totiž měsíčně zvyšuje o 65 %. Průměrné pojistné činí 206 dolarů a průměrná výše pojistné události činila 1 220 dolarů v období leden – květen 2017.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA přichází s novým pojištěním dronů


Ovšem údaje předložené touto společností regulátorovi v domovském státě New York ukazují jiný obrázek finanční formy. V prvním čtvrtletí 2017 tento nováček na pojistném trhu vykázal čistou ztrátu ve výši 2,5 mil. dolarů a technickou ztrátu ve výši 2,58 mil. dolarů.

Pochyby vyvolává i vývoj škodního poměru, tj. poměru nákladů na pojistná plnění k čistému zaslouženému pojistnému. Podle kalkulací portálu Insurance Times činil 211 % a kombinovaná provozní kvóta pak neuvěřitelných 3 832 %. To znamená, že tato společnost vyplácí 38 dolarů na každý 1 dolar příjmu. Takže vyvstává naprosto logická otázka, jak je možné, že je vůbec schopna vyplácet vratky.

Jaká je tedy skutečnost? Mají pravdu někteří kritici, kteří tvrdí, že Lemonade je více o marketingu než o podstatě. Nebo jde spíše o růstové bolesti této „rušivé“ společnosti?


Mohlo by vás zajímat: TOP 10 pojistných trhů v roce 2016


Důvody pro skepsi, že společnost může stěží učinit to, co slibuje, určitě existují, stejně jako argumenty, že může být výzvou pro tradiční pojišťovací model. Insurance Times například tvrdí, že pokud chce Lemonade skutečně udržet nízké náklady na vyřizování pojistných událostí, tak musí ještě mnohé učinit. Tyto náklady byly totiž ve čtvrtém čtvrtletí 2016 a prvním čtvrtletí 2017 zhruba 4,5 krát vyšší než čisté nastalé škody.

Účetní výkazy jasně ukazují, že  Lemonade se silně spoléhá na zajištění, což ji činí potenciálně citlivou na kolísání cen, a může to ovlivnit dostupnost pojištění. Zajistitelé, k nimž patří Berkshire Hathaway a Lloyds, uhradili v prvním čtvrtletí 2017 zhruba 90 % hrubých nastalých škod.

Ačkoli podnikatelský model Lemonade se opírá o využití umělé inteligence i behaviorální ekonomiky a o vratky zbytkového pojistného, tak nakonec bude Lemonade posuzována podle stejné metriky jako tradiční pojistitelé. Podle některých analytiků jsou opravdové ukazatele výkonu pojistitele retence (udržení klientů), výše kombinované kvóty a spokojenost zákazníků. Zatím prý nelze odpovědět na otázku, zda a jak se Lemonade věnuje pojistnému podvodu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Papežštější než papež


Na druhé straně existují určité známky toho, že by Lemonade mohla být průlomovou silou, jak je často popisována. Zákazníci doposud září spokojeností. Pozitivní zkušenost je s chytrými telefony i konstrukcí pojistných produktů. Nelze přeceňovat ani prozatímní ztrátu, protože každý začínající pojistitel potřebuje jistou dobu na získání dostatečného objemu pojistného, aby mohl pokrýt pojistné události a provozní náklady. Ze ztráty za krátké časové období by neměly být vyvozovány zásadní obavy.   

Z výše uvedeného lze vyvodit, že Lemonade toho musí ještě mnoho dokázat. Nicméně se nedá popřít, že je prvním startupem v pojišťovnictví, který může vyvolat průlom. Poselství této společnosti narušují do určité míry řád, neboť používá i tvrzení, že pojistitelé nechtějí hradit pojistné události, na což slyší zejména cílová skupina mladých lidí. Pro některé osoby je přitažlivé, že se považuje za technologickou společnost, jež provozuje pojištění (insurtech). Úspěšnost, či neúspěšnost tohoto projektu se ukáže teprve v delším časovém horizontu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články