Může se stát, že klienta nepojistí?


			Může se stát, že klienta nepojistí?

Ještě před pár lety se zdálo nemyslitelné, že by existoval klient, kterého by pojišťovna nechtěla pojistit. A to jak z důvodu vysokého škodního průběhu, tak i z důvodu činnosti, kterou klient vykonává. Ale ta doba je již tady! Naši klienti, ať už stávající či potenciální, si zatím tento fakt nepřipouští a na reakce typu: „pojištění nenabídla žádná pojišťovna“ nejsou evidentně připraveni.

Pokud má klient vysoký škodní průběh, pojišťovna mu v lepším případě zvýší pojistné. Když nepomáhá zvýšené pojistné, zvýší se spoluúčast a v krajním případě je pojistná smlouva vypovězena. V době minulé jsme připravili poptávku a během relativně krátké chvíle jsme mohli klientovi předložit nabídky pojištění jiných pojistitelů. Dnes se vás okamžitě oslovený pojistitel zeptá na škodní průběh, frekvenci škod s rozpadem na jednotlivá rizika. Ptáte se proč?

Pojišťovna vám na základě těchto informací nepojistí například riziko „odcizení“, sníží roční limit pojistného plnění na riziko „vichřice“ případně vůbec nepojistí vozový park, stroje apod.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2017 v Česku dle oPojištění.cz


Naši klienti, nebo alespoň jejich většina, momentálně nejsou připraveni nést větší část rizika. Ať už formou vyšších spoluúčastí nebo tím, že si budou pojišťovat pouze ta rizika, která je mohou fatálně ohrozit.

Když nyní dělám výběrové řízení na pojištění jakéhokoli klienta, prakticky nikdy se nestane to, že bych obdržel nabídku od všech oslovených pojistitelů. Proč? Vybírají si.

Kromě výše uvedených kritérií hraje významnou roli také to, v jakém oboru daný klient podniká, na tom, jestli tento obor vůbec oslovená pojišťovna může s ohledem na zajištění pojistit a v neposlední řadě na tom, zda tohoto klienta vůbec pojišťovna pojistit chce.


Mohlo by vás zajímat: Životní pojištění nemá v nejbližších desetiletích alternativu


A tento jejich postoj právě potvrzuje, že pojišťovny na tuto selekci již připraveny jsou. Jsou připraveny na to, pojišťovat jen ty klienty, kteří jsou ochotni pracovat s rizikem tak, aby byla jeho míra akceptovatelná pro obě smluvní strany.

A je na nás, pojišťovacích zprostředkovatelích, abychom s rizikem našich klientů pracovali s takovou péčí, aby se nikdy do situace, kdy by byli nepojistitelní, nedostali.

Martin Kment
ředitel pobočky Děčín OK GROUP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články