Nadační fond pro podporu vzdělávání zve na veřejnou prezentaci


			Nadační fond pro podporu vzdělávání zve na veřejnou prezentaci
21.9.2017 Spektrum

Nadační fond pro podporu vzdělávání zve na veřejnou prezentaci projektu Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem prezentace bude Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny v rámci Solvency 2. 

Prezentace se uskuteční v pátek 13. října 2017  od 10:00 hodin v zasedací místnosti České asociace pojišťoven, Na Pankráci 129, Praha 4. 

Vedoucím projektového týmu je RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D., odborný asistent na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Části projektu: 

1. Problémy s VaR v pojišťovnictví

Ukazatel Value at Risk se ve finančnictví používá už dlouho a jeho nedostatky (stejně jako jeho přednosti) jsou dobře známy. V projektu se řešitelé pokusili ukázat, jak by se jeho známé nedostatky mohly projevit v pojišťovnictví, pokud by byl tento ukazatel používán pro určení kapitálového požadavku vyplývajícího z rizika obsaženého v pojistném kmeni. 

2. Analýza standardního vzorce

Řešitelé se v této části projektu zabývali vhodností standardního vzorce pro výpočet kapitálového požadavku pojišťovny za neživotní a životní upisovací riziko. Speciálně se pak zabývali podmodulem rizika přírodních katastrof, konkrétně rizikem povodní, kde analyzovali vliv rozložení pojistných částek do jednotlivých rizikových pásem na celkový kapitálový požadavek. 

Řešené problémy jsou ilustrovány na konkrétních numerických příkladech.  

Svou účast potvrďte prosím nejpozději do 10. října 2017 na e-mail: sberesova@nfvp.cz 

Účast je zdarma. 

Zdroj: NFVP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články