Nejlepší diplomové práce v roce 2009 s tématem pojišťovnictví


			Nejlepší diplomové práce v roce 2009 s tématem pojišťovnictví
23.4.2010 Spektrum

Tři nejlepší diplomové práce na téma pojišťovnictví ocenil tento týden Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. "Propojení praxe s pojistným trhem zatím není stoprocentní. Školy by měly chápat, co potřebuje trh. I to je jeden z důvodů, proč jsme vyhlásili dvě soutěže: první z nich se týkala diplomových prací a ta druhá prací doktorandských," uvedl předseda Fondu JUDr. Jan Ježdík.

Upřesnil, že v první fázi bylo do soutěže přihlášeno osm prací, ve druhé fázi jich bylo 18. Hodnocením se zabývali členové Nadačního fondu.

První cenu za nejlepší diplomovou práci získal Bc. Jan Öhm, (na obrázku uprostřed), který studuje Technickou univerzitu v Liberci. Již samotný název práce: "Analýza důchodového systému v České republice a změna náhradového poměru při využití opt-out principu" naznačuje, jak je téma této diplomové práce aktuální. Mezi prvními, kteří by si měli práci důkladně prostudovat, patří určitě čeští politici, zejména pak ti, kteří se dodnes reformě důchodové systému nevěnovali a to i přesto, že v době, kdy ekonomika prosperovala, na to byla ta nejvhodnější doba. Druhé místo obsadil Bc. Vratislav Kokeš z Vysoké školy ekonomické v Praze, katedry bankovnictví a pojišťovnictví. Téma: "Asymetrie informace na pojistných trzích". Práce se věnuje poměrně podrobně situacím, kdy některé ekonomické subjekty na trhu mají lepší infomace než jiné (a jsou tím pádem zvýhodněny).

Bc. Andrea Valihorová zaujala diplomovou prací s názvem: "Pojistný podvod a jeho důsledky". Přínosem této práce je i návrh, jak pokračovat v nekonečném boji s pojistným podvodem.

Diplomantka navrhuje založit registr pojistných událostí proti pojistným podvodům. Měl by se podobat registru dlužníků, který si založily banky a který již delší dobu úspěšně funguje. Lze konstatovat, že projekt je možná dobře připraven k tomu, aby se zahájilo s jeho realizací, ale... U nás je vždy nějaké ALE. V tomto případě nelze takový registr spustit, protože to neumožňuje legislativa... Škoda, protože registr by mohl úspěšně spolupracovat s dalšími registry finančního trhu.

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví existuje přesně 15 měsíců. Byl založen se záměrem podpořit kvalitu vzdělávacího procesu jak ve státním školském systému, tak i v soukromých vzdělávacích zařízeních. Cílem fondu je soustředit finanční prostředky, které budou využívány na financování projektů a grantů institucí i jednotlivců.

Share/Bookmark

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.