Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Eva  Gmentová

Funkce: Zakladatelka společnosti E.G.I. - Education Grow Insurance

Eva Gmentová pracovala 11 let jako ředitelka lokálního obchodu společnosti RESPECT, a.s. 

Má 30 let praxe ve finančních službách, z toho 16 let v pojišťovnictví; specialista na zemědělské pojištění, zodpovědnost za pojištění skupiny AGROFERT od roku 2001. Absolventka Vysoké školy zemědělské, nyní Zemědělské Univerzity v Praze.

Je absolventkou postgraduálního kurzu Aktuální otázky v pojišťovnictví na VŠE. Má za sebou studium profesního vzdělávání v oblasti práva s dosažením titulu LL.M. v oblasti Korporátního práva, dizertační práce na téma - Civilní a trestně právní odpovědnost statutárních orgánů v kontextu s trestným činem pojistného podvodu.

E.G.I. - Education Grow Insurance

Související články