Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Jiří Šindelář

Funkce: Ředitel investiční divize skupiny Broker Consulting, společnost MONECO

Jiří Šindelář od roku 2008 působil v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Od roku 2018 se pak stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ.

Jiří Šindelář vystudoval Provozně ekonomickou fakultu (PEF) České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management.

Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené na řízení distribučních sítí. Kromě vrcholových funkcí v české asociace finančních poradců zastupuje od roku 2014 Českou republiku v představenstvu FECIF – Evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců.

Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina Ministerstva financí ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 až 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU.

Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu, problematice se věnuje též jako pedagog Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Od podzimu 2017 pak zasedá v řídícím výboru České akademie finančního plánování (ČAFP), nové vzdělávací entity na českém finančně-poradenském trhu. Hovoří aktivně anglicky a pasivně německy, ve volném čase se věnuje rodině a je zapáleným hráčem squashe.

LinkedIn profil

Související články