Marek Bártek

Marek  Bártek

Funkce: Ředitel pro retailový obchod UNIQA

Úsek, který vede Marek Bártek,  Spadají sem nyní tyto oblasti: vývoj produktů a cenotvorba, interní i externí distribuční kanály v obou zemích, přímý prodej a podpora obchodu. Řízením úsekum, který má komplexně zastřešovat aktivity zaměřené na privátní retailovou klientelu, je pověřen člen představenstva Marek Bártek, dosavadní obchodní ředitel (CSO) UNIQA v ČR.

Marek Bártek (47) je absolventem Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudoval Právnickou a Pedagogickou fakultu. Od roku 2001 se pohybuje v oboru pojišťovnictví. Kariéru v pojišťovnictví začínal jako podnikový právník a postupně se od roku 2005 věnoval v manažerských funkcích pojistně-technické problematice, mimo problematiky pojišťovnictví paralelně odpovídal také za penzijní fond a realitní transakce.

Od roku 2009 působí v UNIQA pojišťovně. Nejprve na pozici ředitele bankopojištění a strategických obchodních partnerství, a posléze ve funkci ředitele makléřského obchodu a strategických obchodních partnerství. Vedle spolupráce s regionálními a korporátními makléři měl na starosti také kooperace s poradenskými MLM společnostmi, leasingovými společnostmi, dále afinity a on-line obchodní aktivity. Od ledna 2020 zastával funkci CSO v představenstvu UNIQA pojišťovny. Reprezentuje UNIQA rovněž v Obchodní sekci České asociace pojišťoven.

Marek Bártek je celoživotním aktivním sportovcem. Vztah má hlavně k tenisu a veškerým aktivitám spojeným s pobytem na horách. Mezi další záliby patří cestování a kultura ve všech jejích podobách. V poslední době ale věnuje hlavní část volného času své rodině, kdy se stal otcem dvou malých slečen.

LinkedIn profil

Související články