Počet osob zapsaných v negativním registru SOLUS v roce 2020 významně poklesl


			Počet osob zapsaných v negativním registru SOLUS v roce 2020 významně poklesl
20.1.2021 Spektrum

Ke konci roku 2020 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky, 505 tisíc dospělých občanů ČR. Je to o řádově 50 tisíc občanů méně, než na konci roku 2019. Členské společnosti hlásily do registru v průběhu celého roku méně občanů, než v předchozích letech – zejména díky zákonným odkladům splátek i následné vstřícnosti vůči spotřebitelům v závěru roku 2020.

K 31. prosinci 2020 evidovalo sdružení SOLUS v největším registru dlužníků v Česku závazek po splatnosti u 5,7 % dospělých občanů ČR (oproti 6,4 % ke konci 2019). Celkový závazek po splatnosti evidovaný u těchto osob činil 40,3 miliardy korun. Zatímco statistiky sdružení SOLUS za uplynulý rok vypadají pozitivně, zraky odborné veřejnosti se upírají ke druhému čtvrtletí roku 2021, kde by se mohly v registru objevit první závazky osob, které nebyly schopny začít splácet po skončení zákonného moratoria na konci října 2020.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Blackout už není jen teorie...


„Členské společnosti SOLUS nabídly spotřebitelům již na jaře různé formy pomoci či odkladů splátek, a to ještě před zavedením zákonného moratoria na splátky úvěrů. Vstřícný přístup mají tyto společnosti i po skončení zákonného moratoria. Je ale samozřejmě důležité, aby se i samotní spotřebitelé chovali odpovědně, nezneužívali možnosti odkladu splátek, a co nejdříve se vrátili k řádnému splácení v dohodnutých termínech. Věřím, že odpovědný přístup v kombinaci se zdravým klientským portfoliem našich členů zamezí fatálnímu zhoršení dluhů domácností v roce 2021,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Zápis v registru SOLUS spotřebitele chrání před dalším neodpovědným zadlužením, ale také je motivuje k úhradě svých závazky po splatnosti. V souladu s odpovědným posouzením platební morálky a bonity klienta je pro ně totiž v okamžiku, kdy mají problémy se splácením svých aktuálních závazků, obtížné získat novou službu. Přes všechny negativní dopady na ekonomiku uhradili spotřebitelé v roce 2020 celkem 4,8 mld. korun z dluhů, které byly do Registru fyzických osob zapsány. Celý svůj závazek nebo jeho část uhradilo v roce 2020 téměř 209 tisíc spotřebitelů.

Podíl osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS 2021

Přes celkový počet dlužníků zapsaných v negativním registru SOLUS i nadále přetrvávají významné rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR. Mezi dlouhodobě nejlepší kraje, kde jsou problémy s platební morálkou nejnižší, patří Vysočina (3,66 % dospělých osob zapsaných v Registru FO) a Zlínský kraj (3,63 %). Naopak smutné poslední místo v žebříčku zaujímá dlouhodobě Ústecký kraj (11,18 %) a Karlovarský kraj (9,75 %).

SOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

Zdroj: SOLUS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články