Podcast: IDD všude, kam se podíváš


			Podcast: IDD všude, kam se podíváš

V aktuálním díle podcastu odborného portálu opojištění.cz se zaměříme na novou evropskou regulaci IDD, která bude co nevidět implementována zákonem o distribuci pojištění a zajištění do české legislativy. Jaký vliv tedy tato směrnice bude mít na český pojistný trh? K mikrofonu jsem si pozval předsedu představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování Jiřího Šindeláře, který se této problematice věnuje nepřetržitě už téměř deset let.

Zákon o distribuci pojištění a zajištění se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících při distribuci pojištění a zajištění.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Před digitalizací není úniku


O vhodném a přiměřeném způsobu transpozice směrnice o distribuci pojištění do návrhu nového zákona Ministerstvo financí při jeho přípravě dlouhodobě diskutovalo jak s regulovanými subjekty, tak i s Českou národní bankou.

Koncepčně návrh zákona vychází z předchozích vládních návrhů novel zákona 38 o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, u nichž nebyl legislativní proces dokončen (v roce 2013 z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny), resp. se omezil na pouhou regulaci provizí a odkupného u životního pojištění.

Ještě doplňme, že v aplikaci Castbox lze podcast s Jiřím Šindelářem najít ZDE.


Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Předseda představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. 

Šindelář_USF

Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. 

Od roku 2018 se pak stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) Tato asociace vznikla spojením USF a AFIZ. 

Počínaje rokem 2014 zastupuje Českou republiku v představenstvu FECIF – evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články