Pojišťovnictví v roce 2017: Jaroslav Besperát generální ředitel ČPP


			Pojišťovnictví v roce 2017: Jaroslav Besperát generální ředitel ČPP
3.3.2017 Spektrum

Pravidelný každoroční seriál Pojišťovnictví v roce, přináší pohled generálních ředitelů a osobností pojistného trhu na uplynulý rok i výhled na rok nadcházející. Dnes odpovídá Jaroslav Besperát generální ředitel ČPP.

Rok 2016 byl velmi bohatý na změny v legislativě. Která změna byla pro Vaši společnost nejnáročnější a proč?

Snad nejzávažnější legislativní změnou v roce 2016 byla implementace Solvency II. Přinesla požadavky na změnu nastavení procesů uvnitř firmy, na solventnost pojišťovny, vymezení a řízení rizik. Zavedení Solvency II dopadá i na oblast výkaznictví, přímo v ČPP i napříč skupinou VIG. V závěru roku 2016 se změnila pravidla pro provize vyplácené v rámci investičního životního pojištění. Nová pravidla podporují a oceňují dlouhodobý vztah s klientem. Využili jsme příležitosti a nabídli řadu vylepšení v rámci našich produktů. Pojišťovny musely pozornost věnovat také nově nastaveným požadavkům a opatřením v oblasti AML a fungování nově nastavovaných postupů při mezinárodní výměně daňových informací FATCA a CRS. Změny přinesla také novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zahrnovala například stanovení nově pojatého etického kodexu společnosti a souběžně s tím i rozšířeného compliance programu. Všechny výše uváděné změny byly spojeny s nemalými náklady.

Na listopadové konferenci ČAP se hovořilo o tom, kolik prostředků si v pojišťovně vyžádá compliance. Mohl byste procentně vyjádřit, jak velkou část režijních nákladů spotřebuje compliance u vás?

ČPP má samostatný odbor compliance. Zároveň se také každý útvar nějakou částí podílí na naplňování této agendy, která poslední roky navíc neustále roste. Pokud započteme i tyto poměrné úvazky, činí odhadované náklady 5 - 10 %. 

V letošním roce se plánuje ukončení intervencí ČNB. Jaký to bude mít dopad na pojišťovnictví a jak této změny využije vaše pojišťovna?

Proti pohybům měnových kurzů se zajišťujeme, nebo se snažíme držet devizové pozice vyrovnané přes celou bilanci, tj. udržujeme ekonomické zajištění mezi aktivy i pasivy a nepodstupujeme kurzové riziko. Zásadou naší pojišťovny i celé skupiny VIG je nespekulovat. Ani o tom, kam se se česká koruna po ukončení intervencí vydá, či zda k ukončení skutečně dojde.

Můžeme od Vaší pojišťovny letos těšit nějaké inovace a novinky?

Pro pojišťovnictví je důležitá flexibilita. Na trhu pokrýváme plné spektrum produktů a v každé oblasti, ať životního nebo neživotního pojištění, připravujeme minimálně jednou za rok jednu novinku. Při inovaci produktů zohledňujeme řadu nových pojistných nebezpečí, např. možnost pojištění proti terorismu. Zohledňujeme aspekty vývoje trhu také v oblasti stavebních, montážních a jiných technologií promítajících se do pojištění staveb. Tuto oblast řešíme zejména s ohledem na rizika dopadů přírodních katastrof.

Samozřejmě se budeme v roce 2017 zaměřovat také na další zvyšování kvality a konkurenceschopnosti produktů autopojištění, které je naším klíčovým segmentem. ČPP si drží tradičně silnou pozici na trhu v pojištění vozidel, zejména v povinném ručení, kde patří mezi tři největší hráče na trhu. Počítáme s širším využitím segmentačních kritérií při konečné kalkulaci pojistného. Zároveň se chceme ještě více zaměřit na to, aby sjednání smlouvy bylo pro klienta srozumitelné a co nejjednodušší.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články