Postřehy Evy Gmentové: Cena lidského života


			Postřehy Evy Gmentové: Cena lidského života
21.2.2018 Spektrum

První únorový den byly publikovány výsledky studie Centra dopravního výzkumu (CDV). CDV se zaměřilo na vyčíslení ceny lidského života, který vyhasne při dopravní nehodě, z pohledu dopadu na český stát a společnost.

Číslo, ke kterému studie došla, se zdá být až závratné. Cena jednoho lidského života s ohledem na to, že člověk produkuje hrubý domácí produkt, respektive, že v důsledku své smrti při nehodě jej produkovat přestane a stát musí vynaložit náklady na zásah policie, hasičského sboru, státní správy, soudů a v neposlední řadě na sociální zabezpečení a zdravotní péči, činí neuvěřitelných 19 miliónů korun.

Centrum dopravního výzkumu zkoumalo údaje z roku 2016, kdy policie vyšetřovala 98 864 dopravních nehod. Zemřelo 611 lidí, 2 530 bylo zraněno těžce a dalších 24 486 lehce. Celospolečenské náklady se za rok 2016 celkem vyšplhaly na neuvěřitelných 69,4 miliardy korun, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu České republiky.


Mohlo by vás zajímat: Cena života ztraceného při autonehodě? 19 milionů


Nehody podle CDV ročně stojí jedno a půl procenta hrubého domácího produktu ČR, což zahrnuje i náklady pojišťoven na odškodnění. Nikomu asi nemusím připomínat, v jakých cifrách se pohybuje odškodnění rodin při úmrtí nebo trvalé invaliditě jednoho z rodičů. V takových případech může odškodnění dosahovat i vyšších částek, než je suma vypočítaná Centrem dopravního výzkumu jako ztráta na jednoho mrtvého.

Výzkum mluvil o číslech, která se nám jeví obrovská. Ale jakou skutečnou cenu má lidský život? Náhlá ztráta blízkého člověka je penězi neměřitelná. Možná by CDV bylo schopno empirickými metodami dojít k číslu, které by představovalo i náklady zdravotních pojišťoven, ztráty zaměstnavatelů a náklady sociálního zabezpečení, které stát musí vynaložit u pozůstalých. Vždyť i je náhlá smrt rodinného příslušníka velmi zasáhne a způsobí velké útrapy a traumata.

Ale to stále neříká nic o hodnotě lidského života. V minulosti byly doby, kdy život nebyl nijak drahá komodita. Ale pro obyčejného člověka je život blízkých lidí tou nejvyšší možnou hodnotou napříč staletími. V minulém roce přišlo několik mých přátel o své blízké, ač ne při dopravní nehodě. V takový okamžik si uvědomíte, že není nic dražšího než lidský život.


Mohlo by vás zajímat: Když praská bublina, vezměte rozum do hrsti


Bez ohledu na studie, čísla, výzkumy, náklady a hrubý národní produkt. To prázdné místo už v našich srdcích zůstane na věky. Analytik je určitě schopen spočítat všechny související výdaje, možná dokáže i vyčíslit částku, která bude vypadat jako odškodnění odpovídající prožité bolesti. Ale normální člověk svou ztrátu a svou bolest nevyčísluje, ten ji prožívá.

Každá smrt je velmi bolestivá, jak pro pozůstalé, tak pro ty, kdo ji po nehodě musí vyšetřovat a řešit: pro policisty, hasiče, zdravotníky a pracovníky pojišťoven. Já jsem vždycky vyznávala heslo „hlavně, že to odnesly jen plechy“. Naše silnice jsou nebezpečné a my Češi nejsme zrovna andílci, co se řízení týká. Některé předpisy jsou navíc občas kontraproduktivní. Počet nehod tomu odpovídá a náklady se rok od roku zvyšují.

Bez ohledu na to, k jakým číslům Centrum dopravního výzkumu došlo a k jakým dojde v budoucnu, život máme jen jeden. Život, který se nedá vyčíslit penězi. Těmi můžeme vyčíslit hmotné ztráty, ušlou mzdu, zdravotní ošetření a práci policistů a hasičů, ale ne náš život. Ne život našich blízkých. Život každého člověka je nenahraditelný. A tak si ho važme bez ohledu na to, co nás to stojí.

 

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Specialista na vzdělávání v oblasti korporátního pojištění

Zakladatelka E.G.I. Education Grow Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články