Povinná četba. Vyšla unikátní publikace o zajištění


			Povinná četba. Vyšla unikátní publikace o zajištění

V německém vydavatelství VVW (Verlag Versicherungswirtschaft) se sídlem v Karlsruhe, které je specializováno na pojištění a pojišťovnictví, byla nedávno zveřejněna pozoruhodná publikace – Příručka pro zajištění (Handbuch für Rückversicherung).[1]         

Cílem autorů, kterými jsou Andreas Schwepcke a Alexandra Vetter, je poskytnout zainteresovaným osobám široký a hluboký odborný výklad ke všem významným otázkám zajištění. Experti se shodují, že taková publikace na knižním trhu chyběla a že může obohatit také profesionály v oboru.

Ke kladům této publikace patří ta skutečnost, že jsou zahrnuty všechny speciální problémové okruhy týkajícící se současného zajišťování. Její části a možná dokonce celá příručka může být vzhledem k promyšlené metodice studována jako úvod do problematiky zajištění, neboť autoři položili značný důraz na zprostředkování základních znalostí a metodiky zajištění. 


Mohlo by vás zajímat: Poroste pojistné? S nástupem autonomních aut počítají Rakušané se vším


Příručka je rozdělena do 11 oddílů. Je v ní specifikována například historie zajištění, jeho hospodářský význam, právní základy a fungování různých zajišťovacích forem či způsobů zajištění. Zvláštní pozornost je přitom věnována věcnému, časovému a geografickému rozsahu krytí stejně jako všem omezujícím klauzulím. 

Řada expertů je názoru, že tato publikace zaplní mezeru na trhu odborné literatury. Její přínos spočívá i v tom, že jsou v ní vymezeny rozdíly mezi tradičními a alternativními formami zajištění a je vyložen vztah mezi pojištěním a zajištěním, resp. pojistiteli a zajistiteli. Je totiž konfrontována potřeba zajištění a politika pojistitelů s upisovací kapacitou a politikou zajistitelů při respektování jednotlivých pojistných odvětví a jejich zvláštností.

Mezi další rozebíraná témata patří mezi jiným:

  • základy pro rozhodování při tvorbě zajišťovacích programů,
  • účel a zdroje statistiky zajištění,
  • metody stanovování cen a zjišťování cen (zajistného),
  • upisování v zajištění,
  • řízení škod a řízení činnosti zajistitele v případě finančních potíží.

V publikaci dále naleznete základní pojmy z příslušného účetnictví a výklad k působení zajištění na rozvahy smluvních stran a na jejich solventnostní cíle v rámci režimu Solventnost II, přičemž jsou popsány i aspekty zvládání rizika. Výše uvedené potvrzuje, že daná příručka opravdu míří na všechny osoby, které se zajištěním zabývají nebo se jím chtějí zabývat.

Začátečníci se mohou s její pomocí vnořit do této komplexní materie a profesionálové v oboru si mohou své znalosti prohloubit o celou řadu nabízených detailů a postupů. Příručka je nepostradatelná i pro studium pojišťovnictví, které určitě usnadní rozsáhlý rejstřík. 

[1] https://www.vvw.de/index.php?parent=30&idcat=30.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články