Předčasný důchod: Skrytý problém společnosti


			Předčasný důchod: Skrytý problém společnosti
14.12.2017 Spektrum, Produkty

UNIQA pojišťovna si nechala zpracovat unikátní výzkum, jehož cílem je identifikace povědomí a očekávání populace nejen ohledně starobního důchodu, ale také ohledně krácení penze v případě předčasného odchodu do důchodu. Taková studie dosud nebyla k dispozici. Na základě jejích výsledků – mnohdy překvapivých – připravila UNIQA produktové řešení.

Co v obecné rovině výzkum ukázal? Výši své penze nezná přes 90 % respondentů, dokonce ani v předdůchodovém věku. Třetina si teprve plánuje částku nechat spočítat. Více než polovina pociťuje hrozbu nezaměstnanosti ve vyšším věku. Výjimkou jsou vysokoškolsky vzdělaní.

Více než 90 % populace předpokládá, že nepokryje veškeré své potřeby ze státem přiznané penze. Avšak pouze necelých 60 % dělá něco pro to, aby měli k penzi dodatečný příjem. Nejčastějším způsobem zajištění dodatečného příjmu je penzijní připojištění (81 %). Oblibě se těší i životní pojištění, které má smluvené 2/5 respondentů.

Znalost věkové hranice pro odchod do důchodu a výše penze

Celkově přes 2/3 respondentů alespoň přibližně ví, kdy jim vznikne nárok na starobní důchod. Ani přibližný věk pro odchod do důchodu nezná ale 40 % lidí ve věku do 44 let. A ani v předdůchodovém věku stále neví přesný věk odchodu do důchodu více než 50 % respondentů.


Mohlo by vás zajímat: Analýza ČAP: Převaha autonomních vozidel už za 20 let


Výzkum také zjišťoval, zdali se respondenti zajímají o kalkulace výše státem přiznané penze. Výši penze si nechal spočítat pouze zlomek respondentů. V plánu to má v každé věkové kategorii zhruba 1/3 populace. „Vzdělání a příjem domácnosti nemají trochu překvapivě významný vliv na znalosti výše penze. S věkem roste očekávání výše penze. Vyšší než průměrný důchod očekává necelých 40 % respondentů,“ shrnuje základní poznatky v tomto bodu Martin Rotkovský, manažer vývoje produktů UNIQA pojišťovny.UNIQA, průzku 1Poměrně nízká očekávání ohledně výše důchodu jsou podle něj příliš pesimistická: „Už loni převýšil průměrný starobní důchod hranici 13 tisíc korun. Podle našeho průzkumu očekává řada lidí, že jejich důchod bude nižší, než 10 tisíc Kč. Konkrétně to očekávalo 38 %. Ve skutečnosti je ale takto nízkých důchodů nově přiznáváno jen kolem 10 %,“ říká Martin Rotkovský.

Že průměrný důchod nebude stačit k pokrytí jejich potřeb, se domnívá více než 2/5 populace. „Paradoxně díky významnému podcenění výše penzí se zdá tato obava u řádného starobního důchodu částečně neoprávněná,“ podotýká Martin Rotkovský. Přibližně 2/3 vysokoškoláků vyžadují k pokrytí potřeb částku přesahující 20 tisíc Kč. S rostoucí výší čistého příjmu domácnosti roste i požadovaná částka na pokrytí potřeb v důchodu. „Tento růst je ale poměrně malý a mezi skupinami se současným dvojnásobným rozdílem příjmů je rozdíl požadovaného důchodu jen 15 %,“ doplňuje manažer vývoje produktů.

Setrvání na pracovní pozici do důchodu

Přibližně 2/3 populace ve věku od 45 let předpokládá schopnost setrvat v dosavadní práci. Pro mladší je to představitelné už jen přibližně pro polovinu. Lidé s vyšším vzděláním a příjmem se logicky případné nezaměstnanosti bojí výrazně méně.  UNIQA, průzku 2

Podstatně více se nezaměstnanosti z důvodu náročnosti své práce bojí lidé s nižším vzděláním. Místo bydliště či pohlaví nemá výrazný vliv. Případnou nezaměstnanost by  ¾ respondentů řešili způsobem, který by s sebou nesl pokles příjmů a tím i důchodu.

Nejčastějším způsobem řešení je nalezení jiné práce. Předčasným důchodem by nezaměstnanost řešilo jen 10 % respondentů do 45 let. „V předdůchodovém věku je to již ale 26 %, které téměř odpovídají tomu, že mezi nově přiznanými důchody je těch předčasných téměř třetina,“ hodnotí Rotkovský. „S ohledem na stále vysoký podíl těch, kteří věří v nalezení srovnatelně placené práce, se tento způsob řešení ale nezdá příliš realistický, zejména do budoucna, kdy bude nezaměstnanost v předseniorním věku růst. Dá se předpokládat, že tlak na předčasný důchod tak dále poroste,“ uvádí Martin Rotkovský.

Krácení předčasného důchodu

A právě tady je zakopán pes. Časovaná bomba spočívá v tom, že lidé podceňují krácení penze v případě předčasného odchodu do důchodu. 3/4 respondentů očekávají, že systém sníží penzi maximálně o 20 %. Avšak drtivá většina dotázaných (90 %) by se vyrovnala pouze se snížením do 10 %. „Skutečný dopad předčasného důchodu pět let před nárokem na řádný, který představuje krácení o 38%, by většinu bezpochyby velmi zaskočil,“ varuje manažer vývoje produktů.

Očekávání změny důchodového systému

Změnu systému očekává více než 60 % (hlavně mladší) populace. Lidé s vyšším příjmem a vzděláním očekávají spíše negativní změnu. V pozitivním slova smyslu věří muži spíše ve vyšší penzi, ženy v dřívější věk. „To zřejmě souvisí i s tím, že ženy již dnes využívají předčasný důchod častěji než muži. A to i při nižším věku nároku na důchod, který bude ale pro ženy rychleji růst a postupně se srovná s muži,“ uvádí Martin Rotkovský.

UNIQA, průzku 3

Naopak k prodloužení věku odchodu do penze se přiklání spíše mladší respondenti. „Podle našeho hodnocení je to dáno spíše tím, že jak ukázal i průzkum, nemají tušení, kdy jim nárok na řádný odchod do důchodu vzniká, a navíc jsou konfrontováni s nynějšími posuny odchodu do důchodu. V případě dnešních třicátníků až na hranici sedmdesáti let věku, což znovu činí neobyčejně aktuálním zajímat se o předčasné důchody. Je iluzorní, že by většina populace byla schopna v takovém věku podávat potřebný a stabilní výkon, i když vezmeme v úvahu zlepšující se zdravotnictví, fungující služby a ubývání těžké fyzické práce,“ hodnotí specialista UNIQA.

Balance: unikátní přilepšení v předdůchodovém věku 

S ohledem na výše uvedená fakta UNIQA pojišťovna nasadila nový produkt – pojištění předdůchodové renty Balance. Ta by měla částečně pokrýt mezeru v příjmu pro případ, že dotyčný bude nucen hledat ve věku 60+ jinou snazší práci, která ale bude hůře honorovaná. Cílí na lidi s průměrnými a mírně nadprůměrnými výdělky.

UNIQA, průzku 4

Tento produkt je určen především pro generaci tzv. Husákových dětí, u nichž se předpokládá vzhledem k početnosti velký problém s hledáním srovnatelně placené práce pro všechny, kteří už nebudou moci vykonávat dosavadní profesi. „Na ty pak čeká jakási „past“ v podobě předčasného důchodu. Pokud do něj odejdou, nemají díky podstatnému krácení penze moc vyhlídky pro další důstojný život. A překvapivě se tímto problémem, respektive jeho řešením, zatím finanční instituce příliš nezabývají,“ varuje Martin Rotkovský.

Řešení v podobě tzv. předdůchodové renty Balance od UNIQA by mělo těmto lidem poskytnout dodatečné zdroje k vykrytí rozdílu v příjmech, budou-li nuceni zkrátit úvazek nebo si najít jinou práci, aby zůstali mezi výdělečně činnými až do věku řádného nástupu do starobní penze a vyhnuli se finanční sankci za předčasný odchod do důchodu. V takovém případě jim z pojištění vyplatí UNIQAkaždý rok v období několika posledních let před odchodem do řádného důchodu rentu ve výši až 50 tisíc korun.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Není nad pěknou škodu


Kromě toho pojištění pamatuje i na významné nepříznivé události: například lidé s přiznanou invaliditou libovolného stupně nebo dlouhodobě nezaměstnaní dostanou více (násobky sjednané renty). Chce to maličkost: „Musí se pro pojištění rozhodnout včas, tedy ideálně ve věku mezi třiceti a čtyřiceti lety, ale za to získají užitečný „polštář“,“ uzavírá Martin Rotkovský, manažer vývoje produktů UNIQA pojišťovny. 

Průzkum společnosti NMS Market Research proběhl na reprezentativním on-line vzorku dospělé populace ve věku 20-60 o velikosti N=1000

Zdroj: UNIQA pojišťovna; oPojištění, NMS Market Research

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Předčasný důchod

KarelNovak,  11. 9. 2018

Zdravím, rád bych šel do předčasného důchodu kvůli zdravotním problémům, na práci už fyzicky nestačím. Rád bych si ale doma přivydělával prací přes internet. Je to možné? Na https://www.1job.cz/prispevek/predcasny-starobni-duchod-a-zamestnani jsem se dočetl, že i v předčasném důchodu mohu podnikat a navíc když si vydělám do 71 950Kč za rok, tak nemusím platit sociální pojištění ani nepřijdu o dávky předčasného důchodu. Je to pravda? A bude to mít nějaký vliv na vyšší výši důchodu? Děkuji.

Související články