UNIQA pomůže bránit se kybernetickým útokům


			UNIQA pomůže bránit se kybernetickým útokům
6.11.2017 Tiskové zprávy

Kybernetická rizika jsou v poslední době jedním z nejskloňovanějších témat i v branži pojištění. Odhaduje se, že celosvětově vybrané pojistné za tato rizika aktuálně činí asi 3,5 miliardy dolarů. Očekává se další masivní nárůst poptávky po krytí, zejména ze strany firem. Například Mnichovská zajišťovna předpokládá, že objem pojistného za pojištění kybernetických rizik vzroste v horizontu pěti šesti let na trojnásobek.

Typologie škůdců

Za prvé jsou to podvodníci, kterým jde o to, aby podfukem vylákali peníze, osobní data nebo hesla. Cílem je vlastní finanční nebo materiální obohacení. Uplatňují různé postupy: tvoří na sítích atraktivní nabídky vázané na zálohu, vydávají se za seriózní instituce a požadují zaslání citlivých údajů, případně se snaží uhodnout hesla, která následně zneužijí, a podobně.

Dále jsou to hackeři. To jsou vlastně takoví rošťáci s hravou povahou. Ti si chtějí dokázat, že jsou jako amatéři chytřejší a důmyslnější než IT experti. Překonání ochrany počítačové techniky a routerů považují za výzvu – a čím věhlasnější značku napadnou, tím lépe. Z pohledu pojištění sem stále častěji patří i psychopati, jejichž cílem je shodit a zničit reputaci jiných osob, které jim byly třeba kdysi blízké – sem řadíme stalking a kyberšikanu. 


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Říjnové postřehy


Kybernetická ochranu z pohledu pojištění

Pojištění může zjednodušeně pomoci ve všech situacích, kdy může být napadena IT technika nebo nějaká infrastruktura, což by mělo za následek ztrátu, zneužití nebo nemožnost nakládat s daty, poškození vybavení, přerušení provozu a finanční ztrátu klienta. V případě napadení životně důležitých systémů, například v nemocnicích, může jít i o odškodnění za zhoršení zdravotního stavu nebo smrt.

Útok může paralyzovat energetiku a sítě, státní instituce, ekonomické subjekty, finanční instituce nebo třeba e-shopy. U fyzických osob jde o ochranu pro platební karty, pro případ odcizení identity na sítích, zablokování dat nebo poškození pověsti. Všechny tyto situace souvisí s pojistným krytím poskytovaným z různých druhů pojištění. 


Mohlo by vás zajímat: 25 let po vzniku smartphonu. Osobní data stále ohrožena


Privátní ochrana pro každého z nás v pojištění domácnosti

V rámci pojištění bydlení nabízí UNIQA nyní speciální kybernetické připojištění pro různé případy v běžném životě. K dispozici je asistence na telefonu 24 hodin denně. 

Pomoc poskytují erudovaní profesionálové v IT ochraně a obraně proti hackerům a podvodníkům v on-line světě. Za 380 korun ročně si klient může pořídit jistotu, že když ho zaskočí „kyberzločin“, má nárok na odbornou a pohotovou pomoc. Trable lze ze zkušenosti většinou vyřešit v řádu desítek minut, nebo odborníci minimálně zamezí dalšímu šíření i zvětšování škody a do 24 hodin navrhnou další postup. 

V případech, kdy se jedná o zásah do práv klienta, se často technická asistence propojí s právní asistencí, která chrání oprávněné zájmy postiženého klienta a postihuje pachatele neoprávněného jednání. 

Co kryje kybernetické připojištění UNIQA

Dojde-li ke zneužití platební karty prostřednictvím e-shopu, asistence s klientem se s ním spojí a vyžádají storno transakce. Dojde-li ke zkopírování platební karty v bankomatu, kontaktuje pojištěný klient s asistencí banku, aby zkontrolovala dané místo pomocí kamerového systému (doložení transakce prováděné klientem před zneužitím) a stornovala následné neautorizované operace s kartou. Pro tyto případy lze využít i pojištění karty proti zneužití. Následně se situace řeší ve spolupráci s Policií České republiky. 

U kyberšikany jde nejčastěji o akce bývalého partnera či partnerky, popřípadě obchodního partnera po rozchodu v podnikání. Ti se rozhodnou pomstít se zveřejněním citlivých osobních materiálů na sociálních sítích, diskusních fórech apod. Asistence UNIQA kontaktuje s ověřením totožnosti zákazníka ústředí serveru se žádostí o stažení.   


Mohlo by vás zajímat:ČNB zvýšila úrokové sazby a odhadla vývoj ekonomiky


Při soustavnějším a systematičtějším napadání prostřednictvím e-mailů, SMS, telefonátů, sociálních sítí, jimiž se pachatel soustředí na dlouhodobé obtěžování, se jedná o stalking. V této oblasti bývá dlouho bezmocná i Policie ČR. Asistence z kybernetického připojištění pomůže klientovi změnit kontaktní údaje a snaží se zúžit pachateli jeho možnosti. Dojde ke změně hesel, přístupů a telefonních čísel. Současně asistence pomůže s identifikací daného stalkera (není-li zjevná nebo doložitelná), a předá ji policii. Vedle technické podpory z kybernetické asistence je rovněž poskytnuta právní podpora. 

Při napadení hackerem asistence k pojištění nejprve přeruší jeho spojení s počítačem klienta. Případ je dále řešen podle toho, zda se jedná o sofistikovaný útok nebo drobný vir.

Zpravidla se podaří ochranný zásah v řádu desítek minut. Odblokování dat záleží na způsobu šifrování. Úspěšnost zachránění dat je však vysoká. Experti rovněž zkontrolují, jaké operace byly na počítači při napadení provedeny, např. zda se nestahují nějaká nechtěná data, nevznikl sklad nelegálních dat apod. 


Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva. Penze jsou v nejlepším stavu od 2008


Doporučení pro účinnou prevenci kybernetické kriminality:

  • Aktualizujte pravidelně software i nastavení, neodkládejte aktualizace antiviru.
  • Hesla musí být spolehlivá – s různými znaky a číslicemi, a také pravidelně obměňovaná. Je-li to možné, užívejte dvoufaktorovou autentizaci.
  • Zálohujte data, poštu a kontakty v pravidelných intervalech, a to odděleně, například na externí zabezpečené disky.
  • U neznámých e-mailů i nabídek doporučujeme rozvahu!
  • Nepředávejte osobní a citlivá data. Neprovádějte finanční transakce na veřejné wi-fi síti a kontrolujte pečlivě výpisy z banky.
  • Zamyslete se nad tím, co sdílíte na sociálních sítích s nastavením „veřejné“.
  • V případě podezřelé situace kontaktujte asistenci k pojištění co nejrychleji.
Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články