Slovensko: Odměny zprostředkovatelů nebudou regulované


			Slovensko: Odměny zprostředkovatelů nebudou regulované

Odmeny finančných sprostredkovateľov by nemali byť regulované tak, ako pôvodne navrhovalo Ministerstvo financií SR.Pozmeňujúci návrh predložili spoločne koaliční poslanci. Pôvodne v novele MF SR navrhovalo, aby bola odmena pri sprostredkovaných spotrebiteľských úveroch nad 10.000 eur vo výške najviac 1,5 % požičanej sumy. Pozmeňujúcim návrhom sa táto zmena z novely má vypustiť.

Poslanci finančného výboru totiž schválili k novele zákona o poisťovníctve niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Jedným z nich je aj práve upustenie od regulácie odmien finančných sprostredkovateľov pri sprostredkovaní úveru na bývanie.

Pozmeňujúci návrh predložili spoločne koaliční poslanci. Pôvodne v novele MF SR navrhovalo, aby bola odmena pri sprostredkovaných spotrebiteľských úveroch nad 10.000 eur vo výške najviac 1,5 % požičanej sumy. Pozmeňujúcim návrhom sa táto zmena z novely má vypustiť.


Mohlo by vás zajímat: SR: Odmeňovanie finančných sprostredkovateľov sa zmení


„Výška regulácie odmeny za sprostredkovanie úveru na bývanie sa javí ako nadbytočná, nakoľko je vo výške, ktorá je blízka priemernej trhovej hodnote. Regulácia neprinesie pre klientov bánk zlacnenie úverov a prípadný rozdiel v odmene akurát zvýši zisk banky, ktorá úver poskytla," odôvodnil jeden z predkladateľov pozmeňujúceho návrhu Peter Náhlik. Podľa jeho slov regulácia odmeny sprostredkovateľa nemá vplyv ani na opakované refinancovanie úveru zo strany klienta.

Taktiež sa má zmeniť aj výška odkupnej hodnoty pri poistení. MF SR pôvodne navrhovalo, aby poisťovňa investovala v prvom roku 50 % zaplateného poistného, v druhom roku 65 % a v treťom a v ďalších rokoch až 80 % zaplateného poistného. Schváleným pozmeňujúcim návrhom sa majú tieto percentá, ktoré majú poisťovne investovať, upraviť na 50 % v prvom roku, na 60 % v druhom roku a v treťom roku majú poisťovne investovať 70 % zaplateného poistného.

„Znižuje sa výška limitov na investovanie a stanovenie odkupnej hodnoty v prvých troch rokoch trvania zmluvy. Taktiež sa skracuje lehota, počas ktorej sa uplatňujú stanovené limity," vysvetlil Náhlik.

Po novom majú mať klienti komerčných bánk a poisťovní k dispozícii aj informačné formuláre, ktoré im poskytnú v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do ceny finančných produktov. Vzory informačných formulárov budú ustanovené vyhláškou vydanou Ministerstvom financií SR.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Martina Podávky: Životní pojištění a hlas klienta…


Zmeny v novele víta Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). „Posunuli sme sa o obrovský krok ďalej po 15-mesačných diskusiách s MF SR. Bolo zmenené stropovanie provízií pri úveroch na bývanie, taktiež hranice pri odkupnej hodnote, bola zrušená regulácia pri odkupnej hodnote po treťom roku, čo veľmi pozitívne bude vplývať na trh sprostredkovania a trh životného poistenia na Slovensku," skonštatoval predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz. Oceňuje aj zmeny pri informačných formulároch.

„Zo strany sprostredkovateľov aj poisťovní bol návrh zákona pôvodne nevykonateľný. Nanovo sa ale predefinuje, ako sa budú takéto formuláre vypĺňať, pretože sprostredkovatelia nemajú v súčasnosti prezentovať výšku svojich odmien, dokonca podľa zákona na základe požiadaviek klienta to už dnes musia robiť," podotkol Lancz.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články