Více než milion pojistek v oblasti domácnosti kryjí asistenční služby od Europ Assistance


			Více než milion pojistek v oblasti domácnosti kryjí asistenční služby od Europ Assistance
25.2.2014 Tiskové zprávy

Na přelomu roku přesáhl počet pojistek v oblasti domácnosti, u kterých poskytuje asistenční služby Europ Assistance, jeden milion. Především rozvoj prodloužených záruk, které Europ Assistance nabízí, napomohl společnosti stát se leaderem na asistenčním trhu v oblasti asistence pro domácnosti.

Během roku 2013 uzavřela Europ Assistance smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění asistenčních služeb pro domácnosti s novými významnými partnery z řad distributorů elektrické energie a podařilo se také zvýraznit nabídku domácí asistence u pojišťoven. Spolu s nárůstem pojistek také roste počet zásahů pro uživatele služeb. V roce 2013 jsme zaznamenali více než pětinásobek případů oproti roku 2010. Nárůst byl způsoben zvětšením pojistného kmene, větší informovanosti klientů o možnosti využívat asistenční služby a především dlouhodobým trendem ve společnosti, kdy stále více zákazníků provádí opravy v domácnostech s pomocí specialistů spíše než svépomocí jako v minulosti.

Služby domácí asistence prošly v poslední době mnohými změnami. V současnosti se jedná o komplexní řešení pro domácnosti, kde se mimo tradiční příjezd řemeslníka stala často využívanou službou i oprava domácích spotřebičů při jejich poruše. Tato služba nabývá v poslední době na popularitě. „U spotřebičů se na nás klienti obrací nejčastěji s žádostí o opravu pračky či myčky“, říká Jakub Hoďánek, obchodní ředitel společnosti Europ Assistance. Z tradiční domácí asistence a okruhu řemeslníků zákazníci často volají s žádostí o pomoc při zablokovaných dveřích. Ať již se jedná o zabouchnutý, zlomený či ztracený klíč, zámečník opravu zvládne cca do 45 minut. Klienti také často využívají asistenční služby v případě prasklého potrubí, poruchy na elektrorozvodech, nebo poruchy plynového kotle. Incidenty, při kterých zajišťuje pomoc naše asistenční centrála, jsou ve většině případů vyřešeny na počkání při první návštěvě řemeslníka či specialisty. Hlavním benefitem asistenčních programů z oblasti domácnosti ovšem není jenom rychlá a kompetentní pomoc šitá na míru dané události, ale především je to i pojištění nákladů na tyto intervence, které téměř vždy dosahují několika tisíc korun.

Europ Assistance

Zdroj: Europ Assistance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články